nauki o polityce i administracji

Karty podstawowe

 

Piotr Womela

rozprawa

streszczenie

zawiadomienie

RECENZJE

            prof. dr hab. Zbigniew Czachór / recenzja

            prof. dr hab. Stanisław Sulowski  / recenzja

 

Michał Krupa

Data obrony: 05.02.2024 r.

rozprawa

streszczenie

zawiadomienie

RECENZJE

            dr hab. Jarosław Tomasiewicz, prof. uczelni / recenzja

            prof. dr hab. Tomasz Tulejski / recenzja

 

Marta Janus-Falkowska

rozprawa

streszczenie

zawiadomienie

RECENZJE

            prof. dr hab. Magdalena Musiał-Karg / recenzja

            prof. dr hab. Konstanty A. Wojtaszczyk / recenzja

 

Sylwia Lacek

Data obrony: 18.12.2023 r.

streszczenie

zawiadomienie

RECENZJE

            dr hab. Arkadiusz Czwołek, prof. UMK / recenzja

            prof. dr hab. Eugeniusz Mironowicz / recenzja

 

Robert Mieczkowski

rozprawa

streszczenie

zawiadomienie

RECENZJE

            dr hab. Rafał Juchnowski / recenzja

            dr hab. Jarosław Macała, prof. uczelni / recenzja

 

Karolina Podlewska

rozprawa

zawiadomienie

RECENZJE

             prof. dr hab. Teresa Sasińska-Klas / recenzja

             dr hab. Joanna Kulska, prof. uczelni / recenzja

 

Dariusz Budrowski

rozprawa

streszczenie

zawiadomienie

RECENZJE

             prof. dr hab. Aldona Frączkiewicz-Wronka / recenzja

             dr hab. Marian Mitrega, prof. uczelni / recenzja

 

Dominik Tylka

rozprawa

streszczenie

zawiadomienie

RECENZJE

             dr hab. Rafał Prostak, prof. UEK / recenzja

             prof. dr hab. Bogdan Szlachta / recenzja

 

Karolina Dłuska

rozprawa

streszczenie

zawiadomienie

RECENZJE

              dr hab. Hanna Suchocka, prof. UAM / recenzja

                  dr hab. Bogusław Milerski, prof. ChAT / recenzja

          

Paweł Ceranka

rozprawa

streszczenie / ang.

zawiadomienie

RECENZJE

                      dr hab. Krzysztof Kowalczyk, prof. US / recenzja

                      prof. dr hab. Andrzej Stelmach / recenzja

                      dr hab. Paweł Turczyński, prof. UWr / recenzja

 

Patrycja Laszuk

rozprawa

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

strzeszczenie / ang.

zawiadomienie

RECENZJE

        ks. prof. dr hab. Piotr Stanisz / recenzja

        dr hab. Ryszard Michalak / recenzja

 

Marguerite A. Peeters

rozprawa

streszczenie / ang.

zawiadomienie

RECENZJE

         prof. Ginés Santiago Marco Perles / recenzja

         prof. dr hab. Tomasz Grzegorz Grosse / recenzja

 

Karolina Skobejko

Data obrony: 13.06.2022 r.

Data nadania stopnia doktora: 13.06.2022 r.

streszczenie

RECENZJE

           prof. dr hab. Ewa Bujwid-Kurek / recenzja

           dr hab. Marko Babić / recenzja

           dr hab. Krzysztof Krysieniel, prof. WSB / recenzja

 

Piotr Sieniawski

Data obrony: 06.06.2022 r.

Data nadania stopnia doktora: 13.06.2022 r.

streszczenie

RECENZJE

           dr hab. Marcin Kosienkowski, prof. KUL / recenzja

           doc. dr Jaroslav Usiak / recenzja

 

Bartosz Gromko

Data obrony: 06.06.2022 r.

Data nadania stopnia doktora: 13.06.2022 r.

streszczenie

RECENZJE

           prof. dr hab Jerzy Eisler / recenzja

           prof. dr hab. Marek Bankowicz / recenzja

 

Karolina Ołtarzewska

Data obrony: 20.12.2021 r.

Data nadania stopnia doktora: 24.01.2022 r.

streszczenie

RECENZJE

          dr hab. Alicja Curanović / recenzja

          prof. dr hab. Victor Khroul / recenzja

 

Urszula Góral

Data obrony: 6.09.2021 r.

Data nadania stopnia doktora: 20.09.2021 r.

streszczenie

RECENZJE

          ks. prof. dr hab. Piotr Kroczek / recenzja

          dr hab. Bartłomiej Biskup / recenzja

 

Karolina Matyjaszczyk

Data obrony:  24.07.2020 r. 

Data nadania stopnia doktora : 23.09.2020 r. 

streszczenie

RECENZJE

prof. dr hab. Stanisława Golinowska / recenzja

prof. dr hab. Gertruda Uścińska / recenzja

 

Łukasz Rozen

Data obrony:  24.07.2020 r. 

Data nadania stopnia doktora : 23.09.2020 r. 

streszczenie

RECENZJE

prof. dr hab. Ewa Maj / recenzja

prof. UEK dr hab. Rafał Prostak / recenzja

 

Michael Kowalczyk

Data obrony:  29.09.2020 r. 

Data nadania stopnia doktora : 16.11.2020 r. 

streszczenie

RECENZJE

prof. UŚ dr hab. Anna Czyż / recenzja

dr hab Maciej Szymanowski, prof. Uniw. Katolickiego im. Pétera Pázmánya w Budapeszcie / recenzja

 

Karol Gac

Data obrony:  04.11.2020 r. 

Data nadania stopnia doktora : 16.11.2020 r. 

streszczenie

RECENZJE

          prof. KUL dr hab. Wojciech Gizicki / recenzja

          prof. UR dr hab. Krzysztof Żarna / recenzja

 

Osoba odpowiedzialna: 
Anna Stelmaszczyk
Wprowadzający:
Alicja Wysocka
Utworzono:
wt., 30/06/2020 - 11:09