Opłaty

Karty podstawowe

 

 

Zarządzenie Nr 82/2021 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 8 czerwca 2021 r. w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz za wydanie dokumentów związanych z tokiem studiów i kształceniem doktorantów w roku akademickim 2021/2022.

 

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

 

Obwieszczenie Nr 5/2021 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 10 czerwca 2021 r. w sprawie sprostowania błędu w Zarządzeniu Nr 82/2021 Rektora UKSW z dnia 8 czerwca 2021 r. w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz za wydanie dokumentów związanych z tokiem studiów i kształceniem doktorantów w roku akademickim 2021/2022

 

Zarządzenie Nr 87/2021 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach podyplomowych i innych formach kształcenia w roku akademickim 2021/2022

Osoba odpowiedzialna: 
Maria Jóźwik
Wprowadzający:
Alicja Wysocka
Utworzono:
czw., 06/06/2019 - 15:27