Menu odnośników dodatkowych

Opłaty

Karty podstawowe

 

Zarządzenie nr 47/2019

Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia z dnia 7 października 2019 r. zmieniające Zarządzenie Nr 27/2019 Rektora UKSW z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach i studiach doktoranckich, za wydanie dokumentów związanych z tokiem studiów oraz warunków i trybu zwalniania z opłat za usługi edukacyjne

Tekst jednolity

 

Zarządzenie Nr 39 /2019

Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 24 września 2019 r. w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach podyplomowych i innych formach kształcenia w roku akademickim 2019/2020

Osoba odpowiedzialna: 
Alicja Wysocka
Wprowadzający:
Alicja Wysocka
Utworzono:
czw., 06/06/2019 - 15:27