Opłaty

Karty podstawowe

 

Zarządzenie nr 46/2020

Zarządzenie Nr 46/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 12 lipca 2020 r. w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz za wydanie dokumentów związanych z tokiem studiów i kształceniem doktorantów

 

Zarządzenie Nr 50/2020 

Zarządzenie Nr 50/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 16 lipca 2020 r. w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach podyplomowych i innych formach kształcenia w roku akademickim 2020/2021

 

Zarządzenie Nr 72/2020 

Zarządzenie Nr 72/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 18 listopada 2020 r. zmieniające Zarządzenie Nr 50/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach podyplomowych i innych formach kształcenia w roku akademickim 2020/2021

Osoba odpowiedzialna: 
Alicja Wysocka
Wprowadzający:
Alicja Wysocka
Utworzono:
czw., 06/06/2019 - 15:27