Opłaty

Karty podstawowe

Zarządzenie Nr 63/2023 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 15 listopada 2023 r. zmieniające Zarządzenie Nr 42/2023 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne na studiach podyplomowych i innych formach kształcenia w roku akademickim 2023/2024

 

Zarządzenie Nr 55/2023 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 13 października 2023 r. zmieniające Zarządzenie Nr 42/2023 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne na studiach podyplomowych i innych formach kształcenia w roku akademickim 2023/2024 

 

Zarządzenie Nr 45/2023 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 31 sierpnia 2023 r. zmieniające Zarządzenie Nr 32/2023 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz za wydanie dokumentów związanych z tokiem studiów i kształceniem doktorantów w roku akademickim 2023/2024

 

Zarządzenie Nr 42/2023 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 2 sierpnia 2023 r. w sprawie wysokości opłat z usługi edukacyjne na studiach podyplomowych i innych formach kształcenia w roku akademickim 2023/2024

 

Zarządzenie Nr 32/2023 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 7 czerwca 2023 w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz za wydanie dokumentów związanych z tokiem studiów i kształceniem doktorantów w roku akademickim 2023/2024

 

Zarządzenie Nr 18/2023 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 18 kwietnia 2023 r. w sprawie opłaty za przeprowadzenie rekrutacji na studia wyższe w UKSW na rok akademicki 2023/2024

 

 

Zarządzenie Nr 96/2022 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 30 września 2022 r. zmieniające Zarządzenie Nr 50/2022 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz za wydanie dokumentów związanych z tokiem studiów i kształceniem doktorantów w roku akademickim 2022/2023

 

Zarządzenie Nr 60/2022 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 6 lipca 2022 r. zmieniające Zarządzenie Nr 50/2022 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz za wydanie dokumentów związanych z tokiem studiów i kształceniem doktorantów w roku akademickim 2022/2023

 

Zarządzenie Nr 50/2022 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 6 czerwca 2022 r. w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz za wydanie dokumentów związanych z tokiem studiów i kształceniem doktorantów w roku akademickim 2022/2023

 

 

Zarządzenie Nr 9/2022 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 21 lutego 2022 r. w sprawie opłaty za przeprowadzenie rekrutacji na studia wyższe w UKSW na rok akademicki 2022/2023

 

 

Zarządzenie Nr 91/2022 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 12 września 2022 r. zmieniające Zarządzenie Nr 47/2022 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne na studiach podyplomowych i innych formach kształcenia w roku akademickim 2022/2023

 

Zarządzenie Nr 64/2022 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 13 lipca 2022 r. zmieniające Zarządzenie Nr 47/2022 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne na studiach podyplomowych i innych formach kształcenia w roku akademickim 2022/2023

 

Zarządzenie Nr 47/2022 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 30 maja 2022 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne na studiach podyplomowych i innych formach kształcenia w roku akademickim 2022/2023

 

 

Obwieszczenie Nr 1/2022 Kanclerza Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 5 września 2022 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Decyzji Nr 15/2021 Kanclerza Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia cennika opłat i usług Biblioteki UKSW

 

Osoba odpowiedzialna: 
Anna Stelmaszczyk
Wprowadzający:
Alicja Wysocka
Utworzono:
czw., 06/06/2019 - 15:27