Statut

Karty podstawowe

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie został utworzony na mocy ustawy z dnia 3 września 1999 r. (Dz. U. Nr 79, poz. 884). Statut Uczelni został przygotowany i uchwalony po uwzględnieniu przepisów prawa polskiego, szczególnie ustawy  z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo  o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2022, poz. 574 z późn. zm.) oraz odpowiednio także przepisów prawa kanonicznego, szczególnie konstytucji apostolskiej „Sapientia Christiana” z dnia 15 kwietnia 1979 r. o uniwersytetach i wydziałach kościelnych (AAS 1979 r., s. 469 – 499).


Obwieszczenie Nr 12/2023 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 18 grudnia 2023 r.   w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr 127/2019 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Osoba odpowiedzialna: 
Maria Jóźwik
Wprowadzający:
Michał Gardocki
Utworzono:
czw., 10/10/2013 - 08:58

Informacje

  STRONA GŁÓWNA          POCZTA         DLA MEDIÓW         epuap

Ustawienia dostępności cyfrowej

Interfejs
Adjust the interface to make it easier to use for different conditions.
This renders the document in high contrast mode.
This renders the document as white on black
This can help those with trouble processing rapid screen movements.
This loads a font easier to read for people with dyslexia.