Statut

Karty podstawowe

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie został utworzony na mocy ustawy z dnia 3 września 1999 r. (Dz. U. Nr 79, poz. 884). Statut Uczelni został przygotowany i uchwalony po uwzględnieniu przepisów prawa polskiego, szczególnie ustawy  z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo  o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2022, poz. 574 z późn. zm.) oraz odpowiednio także przepisów prawa kanonicznego, szczególnie konstytucji apostolskiej „Sapientia Christiana” z dnia 15 kwietnia 1979 r. o uniwersytetach i wydziałach kościelnych (AAS 1979 r., s. 469 – 499).


Obwieszczenie Nr 12/2023 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 18 grudnia 2023 r.   w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr 127/2019 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Osoba odpowiedzialna: 
Maria Jóźwik
Wprowadzający:
Michał Gardocki
Utworzono:
czw., 10/10/2013 - 08:58