Zasady weryfikacji efektów uczenia się poza uczelnią

Karty podstawowe

 

Zarządzenie Nr 116/2021 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 8 października 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu kształcenia zdalnego w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Osoba odpowiedzialna: 
Maria Jóźwik
Wprowadzający:
Alicja Wysocka
Utworzono:
wt., 09/06/2020 - 14:48