Ośrodek Zarządzania Projektami

Ogłoszenie o udzielonym zamówieniu na podstawie art. 11 ust. 5 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

 

 

Ogłoszenie o udzielonym zamówieniu na podstawie art. 11 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019).

 

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa

 

Wprowadzający:
Ewelina Włosek
Utworzono:
pon., 22/03/2021 - 07:56

Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu na podstawie art. 11 ust. 5 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

 

Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu na podstawie art. 11 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019) Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa.

 

Wprowadzający:
Ewelina Włosek
Utworzono:
wt., 09/03/2021 - 15:18

Zapytanie ofertowe nr 1/COSU/OZP/2021

 

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zaprasza do składania ofert na realizację kursu dla coachów w ramach projektu „Coaching sukcesji – wielowymiarowe wsparcie zarządzania procesami sukcesji w firmach rodzinnych”, realizowanego na Wydziale Studiów nad Rodziną UKSW, w ramach konkursu nr POWR.04.03.00-IP.07-00-002/17, w ramach Działania 4.3 Współpraca ponadnarodowa, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wprowadzający:
Ewelina Włosek
Utworzono:
wt., 09/03/2021 - 15:16