Ośrodek Zarządzania Projektami

Platforma Zakupowa

 

Wszystkie postępowania z wyłączeniem stosowania ustawy, zgodnie z postanowieniami art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11  września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2021, poz. 1129 ze zm.) prowadzone są pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/uksw

Wprowadzający:
Ewelina Włosek
Utworzono:
pon., 13/09/2021 - 08:40

Zapytanie ofertowe nr 1/PWPP/2021 na wykonanie Internetowej Platformy Specjalistyczno-Doradczej na rzecz realizacji zadania pn. „Program wsparcia psychologiczno-pedagogicznego dla uczniów i nauczycieli”

 

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zaprasza do składania ofert w na  wykonanie Internetowej Platformy Specjalistyczno-Doradczej na rzecz realizacji zadania pn. „Program wsparcia psychologiczno-pedagogicznego dla uczniów i nauczycieli”, finansowanego ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki na podstawie Umowy nr MEiN/2021/DPI/76 z dnia 01.06.2021 r., Działanie nr 7.

Wprowadzający:
Maria Jóźwik
Utworzono:
śr., 04/08/2021 - 14:19

Ogłoszenie o udzielonym zamówieniu na podstawie art. 11 ust. 5 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

Ogłoszenie o udzielonym zamówieniu na podstawie art. 11 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019)

Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa.

Wprowadzający:
Ewelina Włosek
Utworzono:
pon., 05/07/2021 - 11:38

Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu na podstawie art. 11 ust. 5 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu na podstawie art. 11 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019) Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa.

Wprowadzający:
Ewelina Włosek
Utworzono:
pt., 25/06/2021 - 15:29

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1KPP/A060/2021

 

Wybór najkorzystniejszej oferty- nr postępowania 1 KPP/A060/2021.

 

Wprowadzający:
Ewelina Włosek
Utworzono:
śr., 26/05/2021 - 15:39

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 /A060/2021

 

Wprowadzający:
Ewelina Włosek
Utworzono:
pt., 30/04/2021 - 10:53

Ogłoszenie o udzielonym zamówieniu na podstawie art. 11 ust. 5 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

 

 

Ogłoszenie o udzielonym zamówieniu na podstawie art. 11 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019).

 

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa

 

Wprowadzający:
Ewelina Włosek
Utworzono:
pon., 22/03/2021 - 07:56

Strony