Regulamin zarządzania prawami autorskimi, prawami pokrewnymi i prawami własności przemysłowej oraz zasady komercjalizacji wyników badań

Karty podstawowe

 

UCHWAŁA Nr 88/2015  Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dn. 25 czerwca 2015 w sprawie wprowadzenia Regulaminu zarządzania prawami autorskimi, prawami pokrewnymi i prawami własności przemysłowej oraz zasady komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych na UKSW

REGULAMIN

Osoba odpowiedzialna: 
Anna Stelmaszczyk
Wprowadzający:
Michał Gardocki
Utworzono:
pt., 11/10/2013 - 09:33