Jednostki Ogólnouczelniane

Karty podstawowe

 

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE ADMINISTRACJI OGÓLNOUCZELNIANEJ

 

Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli

Biuro ds. Badań Naukowych

Biuro ds. Ewaluacji Badań Naukowych

Biuro ds. osób z niepełnosprawnością

Biuro Kadr

Biuro Karier

Biuro Komunikacji i Promocji

Biuro Organizacyjne

Biuro Płac

Biuro Polityki Naukowej

Biuro Rekrutacji

Biuro Rektorskie

Centrum Inicjatyw Rozwojowych

Centrum Systemów Informatycznych

Centrum Wsparcia Dydaktyki

Centrum Wsparcia Studenta

Dział Administracyjno-Gospodarczy

Dział Budżetowania i Kontrolingu

Dział Finansowy

Dział Innowacji Dydaktycznych, Szkoleń i Jakości Kształcenia

Dział Księgowości

Dział Kształcenia

Dział Personalny

Dział Pomocy Materialnej dla Studentów

Dział Rozwoju Nauki

Dział Techniczny

Dział Współpracy międzynarodowej

Dział Zamówień Publicznych

Gwardia

Inspektor Ochrony Danych

Inspektorat ds. BHP

Kancelaria Rektora

Kancelaria Tajna

Ośrodek Dokumentacji i Studiów nad Osobą i Nauczaniem Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Ośrodek Zarządzania Projektami

Zespół Radców Prawnych

 

JEDNOSTKIOGÓLNOUCZELNIANE I MIĘDZYWYDZIAŁOWE (NAUKOWE, BADAWCZE, DYDAKTYCZNE, USŁUGOWE) I INNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

 

Archiwum

Biblioteka

Centrum Cyfrowej Nauki i Technologii

Centrum Edukacji Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej

Niepubliczne Przedszkole

Międzynarodowe Centrum Dialogu Międzykulturowego i Międzyreligijnego

Studium Języków Obcych

Studium Pedagogizacji

Studium Wychowania Fizycznego

Szkoła Doktorska

Uniwersyteckie Centrum Badań Wolności Religijnej

Uniwersytet Otwarty

Wydawnictwo Naukowe

 

 

 

 

 

 

Osoba odpowiedzialna: 
Maria Jóźwik
Wprowadzający:
Michał Gardocki
Utworzono:
czw., 10/10/2013 - 08:45