Jednostki Ogólnouczelniane

Karty podstawowe

 

OGÓLNOUCZELNIANE  JEDNOSTKI  ADMINISTRACYJNE


Międzynarodowe Centrum Dialogu Międzykulturowego i Międzyreligijnego UKSW

Chór UKSW

Radio UKSW

Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli

Inspektorat Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

Kwestura

Zespół Radców Prawnych UKSW

Inspektor Ochrony Danych

 

JEDNOSTKI  DYDAKTYCZNE  I USŁUGOWE

 

Centrum Wsparcia Studenta

Ośrodek Badań Jakości Kształcenia i Ewaluacji

Studium Języków Obcych

Studium Pedagogizacji

Studium Wychowania Fizycznego

Uniwersytet Otwarty UKSW

Ośrodek Dokumentacji i Studiów nad Osobą i Nauczaniem Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Biuro Karier

Centrum Cyfrowej Nauki i Technologii

 

 

 

Osoba odpowiedzialna: 
Iwona Bandych
Wprowadzający:
Michał Gardocki
Utworzono:
czw., 10/10/2013 - 08:45