Zasady i tryb przyjmowania na studia

Karty podstawowe

 

Rekrutacja na rok akademicki 2021/2022

 

Uchwała Nr 94/2020 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie warunków, trybu, terminu rozpoczęcia i zakończenia oraz sposobu przeprowadzenia rekrutacji na studia pierwszego stopnia, jednolite studia magisterskie i studia drugiego stopnia w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie na rok akademicki 2021/2022.

 

Załącznik 1 do uchwały nr  94/2020

 

Załącznik 2 do uchwały nr 94/2020

 

Uchwała Nr 92/2020 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie limitów miejsc na pierwszy rok jednolitych studiów magisterskich, studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, prowadzonych w formie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w roku akademickim 2020/2021.

 

Szczegółowe warunki rekrutacji w roku akademickim 2021/22https://www.irk.uksw.edu.pl/

Osoba odpowiedzialna: 
Maria Jóźwik
Wprowadzający:
Michał Gardocki
Utworzono:
czw., 10/10/2013 - 09:20