Zasady i tryb przyjmowania na studia

Karty podstawowe

 

Rekrutacja na rok akademicki 2022/2023

 

Uchwała Nr 75/2021 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie warunków, trybu, terminu rozpoczęcia i zakończenia oraz sposobu przeprowadzeniarekrutacji na studia pierwszego stopnia, jednolite studia magisterskie i studia drugiego stopnia w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie na rok akademicki 2022/2023

 

Załacznik 1 do uchwały nr 75/2021

Załacznik 2 do uchwały nr 75/2021

 

Rekrutacja na rok akademicki 2021/2022

 

Zarządzenie Nr 132/2021 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 21 grudnia 2021 r. zmieniające Zarządzenie Nr 81/2021 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w sprawie szczegółowych unormowań dotyczących postępowania rekrutacyjnego na studia wyższe w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie na rok akademicki 2021/2022 oraz harmonogramu tego postępowania

                                                                                                                                                                         Załącznik

 

Zarządzenie Nr 81/2021 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 8 czerwca 2021 r. w sprawie szczegółowych unormowań dotyczących postępowania rekrutacyjnego na studia wyższe w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie na rok akademicki 2021/2022 oraz harmonogramu tego postępowania.

                                                                                                                                                                      Załącznik nr 1

                                                                                                                                                                      Załącznik nr 2

 

Uchwała Nr 94/2020 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie warunków, trybu, terminu rozpoczęcia i zakończenia oraz sposobu przeprowadzenia rekrutacji na studia pierwszego stopnia, jednolite studia magisterskie i studia drugiego stopnia w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie na rok akademicki 2021/2022.

 

Załącznik 1 do uchwały nr  94/2020

 

Załącznik 2 do uchwały nr 94/2020

 

 

Szczegółowe warunki rekrutacji w roku akademickim 2021/22https://www.irk.uksw.edu.pl/

Osoba odpowiedzialna: 
Maria Jóźwik
Wprowadzający:
Michał Gardocki
Utworzono:
czw., 10/10/2013 - 09:20