Zasady i tryb przyjmowania na studia

Karty podstawowe

 

Rekrutacja na rok akademicki 2019/2020

 

Uchwała Nr 140/2018 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie warunków, trybu, terminu rozpoczęcia i zakończenia oraz sposobu przeprowadzenia rekrutacji na studia wyższe w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie na rok akademicki 2019/2020

Załącznik 1 do uchwały nr  140/2018

Załącznik 2 do uchwały nr 140/2018

 

Uchwała Nr 61/2019   zmieniająca Uchwałę Nr 140/2018

Uchwała Nr 82/2019   zmieniająca Uchwałę Nr 140/2018

Uchwała Nr 121/2019 zmieniająca Uchwałę Nr 140/2018

 

Uchwała Nr 62/2019 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie limitów miejsc na pierwszy rok jednolitych studiów magisterskich, studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, prowadzonych w formie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w roku akademickim 2019/2020

 

Uchwała Nr 120/2019 zmieniająca Uchwałę Nr 62/2019

 

Szczegółowe warunki rekrutacji w roku akademickim 2019/20https://www.irk.uksw.edu.pl/

Osoba odpowiedzialna: 
Alicja Wysocka
Wprowadzający:
Michał Gardocki
Utworzono:
czw., 10/10/2013 - 09:20