literaturoznawstwo

Karty podstawowe

 

Sylwia Stolarczyk

rozprawa

streszczenie / pl

streszczenie/ en

RECENZJE

     prof. dr hab. Elżbieta Hurnik / recenzja

     prof. dr hab. Aleksander Nawarecki / recenzja

 

Maciej Wojciech Klociński

rozprawa cz. 1

rozprawa cz. 2

streszczenie / pl

streszczenie/ en

RECENZJE

     dr hab. Igor Piotrowski  / recenzja

     prof. dr hab. Izolda Kiec / recenzja

 

Łukasz Tupacz

rozprawa

streszczenie / pl

streszczenie/ en

RECENZJE

     prof. dr hab. Sławomir Jacek Żurek  / recenzja

     dr hab. Krzysztof Biedrzycki, prof. UJ / recenzja

 

Anna Krystyna Goworek 

rozprawa

streszczenie / pl

streszczenie/ en

RECENZJE

       prof. dr hab. Grzegorz Leszczyński  / recenzja

       dr hab. Monika Stankiewicz-Kopeć, prof. AIK  / recenzja

 

Paulina Aneta Osmólska

Data obrony:  15.12.2022 r. 

Data nadania stopnia doktora : 23.01.2023 r.

streszczenie / pl

streszczenie/ en

RECENZJE

          dr hab. Żaneta Nalewajk-Turecka / recenzja

          dr hab. Irina Lappo / recenzja

 

Agnieszka Nurzyńska-Kozak

Data obrony:  20.06.2022 r. 

Data nadania stopnia doktora : 27.06.2022 r.

streszczenie / pl

streszczenie/ en

RECENZJE

          prof. dr hab. Marek Stanisz / recenzja

          dr hab. Małgorzata Sokalska / recenzja

 

Katarzyna Gołos-Dąbrowska

Data obrony:  21.04.2022 r. 

Data nadania stopnia doktora : 23.05.2022 r.

streszczenie / pl

streszczenie / en

RECENZJE

          prof. dr hab. Ewa Szczęsna / recenzja

          dr hab. Beata Guczalska, prof. AST / recenzja

 

Marta Tylkowska

Data obrony:  21.03.2022 r. 

Data nadania stopnia doktora : 04.04.2022 r. 

streszczenie / pl

streszczenie / en

RECENZJE

          prof. dr hab. Hanna Ratuszna / recenzja

          dr hab. Monika Świerkosz / recenzja

 

Halina Kucyk

Data obrony:  04.04.2022 r. 

Data nadania stopnia doktora : 04.04.2022 r. 

streszczenie / pl

streszczenie / en

RECENZJE

         prof. dr hab. Dariusz Trześniowski / recenzja

         dr hab. Marek Kurkiewicz, prof. uczelni / recenzja

 

Anna Maria Osińska

Data obrony:  29.11.2021 r. 

Data nadania stopnia doktora : 29.11.2021 r. 

streszczenie / pl

streszczenie / en

RECENZJE

         prof. dr hab. Anna Czabanowska-Wróbel / recenzja

         dr hab. Agata Zalewska / recenzja

 

Jan Falkowski

Data obrony:  05.07.2021 r. 

Data nadania stopnia doktora : 05.07.2021 r. 

streszczenie / pl    

streszczenie / en

RECENZJE

        prof. dr hab. Beata Obsulewicz-Niewińska / recenzja

        dr hab. Beata Utkowska, prof. uczelni / recenzja

 

Magdalena Piwnikiewicz

Data obrony:  31.05.2021 r. 

Data nadania stopnia doktora : 31.05.2021 r. 

streszczenie/pl

streszczenie/en

RECENZJE

          dr hab. Tomasz Garbol / recenzja

          prof. dr hab. Zbigniew Chojnowski / recenzja

 

Maciej Woźniak

Data obrony:  26.04.2021 r. 

Data nadania stopnia doktora : 26.04.2021 r. 

streszczenie/pl   streszczenie/en

RECENZJE

prof. dr hab. Dorota Heck / recenzja

prof. dr hab. Maciej Urbanowski / recenzja

 

Piotr Prachnio

Data obrony:  15.06.2020 r. 

Data nadania stopnia doktora : 15.06.2020 r. 

streszczenie/pl    streszczenie/en

RECENZJE

prof. IBL PAN dr hab. Andrzej Karcz / recenzja

prof. dr hab. Maciej Urbanowski / recenzja

 

Natalia Spychalska

Data obrony:  22.02.2021 r. 

Data nadania stopnia doktora : 22.02.2021 r. 

streszczenie/pl    streszczenie/en

RECENZJE

prof. dr hab. Alicja Jakubowska-Ożóg / recenzja

dr hab. prof. UMK Anna Skubaczewska-Pniewska / recenzja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osoba odpowiedzialna: 
Maria Jóźwik
Wprowadzający:
Alicja Wysocka
Utworzono:
śr., 13/05/2020 - 12:41