Uchwała w sprawie warunków i rekrutacji do Szkoły Doktorskiej UKSW

Karty podstawowe

 

Uchwała Nr 12/2021 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie na rok akademicki 2021/2022 - pobierz

 

Załącznik nr 1 - Harmonogram rekrutacji do Szkoły Doktorskiej UKSW na rok akademicki 2021/2022 - pobierz

Załącznik nr 2 - Oświadczenie - pobierz

Załącznik nr 3 - Oświadczenie - pobierz

Załącznik nr 4 - Oświadczenie - pobierz

 

 

Osoba odpowiedzialna: 
Maria Jóźwik
Wprowadzający:
Katarzyna Dominiak
Utworzono:
śr., 08/04/2020 - 15:36