nauki humanistyczne

Karty podstawowe

 

dr Wojciech Muszyński / dyscyplina - historia

          Autoreferat

          Wniosek przewodni

          Komisja habilitacyjna

          Wykaz osiągnięć naukowych

          Wskazanie Rady Naukowej

 

dr Joanna Lubecka / dyscyplina - historia

          Autoreferat

          Wniosek przewodni

          Komisja habilitacyjna

          Wykaz osiągnięć naukowych

          Wskazanie Rady Naukowej

 

dr Jarosław Wąsowicz / dyscyplina - historia

          Zawiadomienie

          Autoreferat

          Wniosek przewodni

          Komisja habilitacyjna

          Wykaz osiągnięć naukowych

          Wskazanie Rady Naukowej

          Recenzja - prof. dr hab. Andrzej Kopiczko

          Recenzja - prof. dr hab. Krzysztof Kawalec

          Recenzja - dr hab. Paweł Skibiński, prof. UW

          Recenzja - dr hab. Mariusz Krzysztofiński

 

dr Marek Andrzej Porwolik / dyscyplina - filozofia

            Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Filozofia w sprawie nadania stopnia dr hab.

Uchwała Komisji Habilitacyjnej

Autoreferat

Wykaz osiągnięć naukowych

Wskazanie Rady Naukowej

Wniosek przewodni

Recenzja - prof. dr hab. Roman Murawski

Recenzja - prof. dr hab. Marcin Tkaczyk

Recenzja - dr hab. Ryszard Mordarski, prof. UKW

Recenzja - ks. dr hab. Zbigniew Wolak

 

dr Jarosław Durka / dyscyplina - historia

             Uchwała Komisji Habilitacyjnej

             Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Historia o nadaniu stopnia doktora hab.

             Wskazanie Rady Doskonałości Naukowej

Autoreferat

Komisja habilitacyjna

Wniosek przewodni

Wykaz osiągnięć naukowych

Recenzja - prof. dr hab. Tomasz Sikorski

Recenzja - prof. dr hab. Paweł Machcewicz

Recenzja - ks. prof. dr hab. Józef Marecki

Recenzja - ks. prof. dr hab. Józef Wołczański

Zawiadomienie o kolokwium

 

dr Magdalena Woźniewska-Działak / dyscyplina - literaturoznawstwo

Decyzja Rady Dyscypliny Naukowej Literaturoznawstwo w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego

Uchwała Komisji Habilitacyjnej  z opinią w sprawie nadania stopnia wraz z uzasadnieniem

Informacja o terminie, miejscu i sposobie przeprowadzenia publicznego kolokwium habilitacyjnego

Informacja o składzie komisji habilitacyjnej

Wniosek osoby ubiegającej się o stopień doktora habilitowanego

Recenzja - prof. dr hab. Stefan Chwin

Recenzja z uzupełnieniami - prof. dr hab. Stefan Chwin

Recenzja - prof. dr hab. Małgorzata Łoboz            

Recenzja - prof. dr hab. Elżbieta Nowicka 

Recenzja - prof. dr hab. Marek Stanisz 

 

dr Bartłomiej Szyprowski / dyscyplina - historia

          Zawiadomienie

Wskazanie Rady Naukowej

Autoreferat

Komisja habilitacyjna

Wniosek przewodni

Wykaz osiągnięć naukowych

Recenzja - prof. dr hab. Rafał Wnuk

Recenzja - prof. dr hab. Adam Makowski

Recenzja - dr hab. Filip Musiał, prof. AIK

Recenzja - dr hab. Krzysztof Szwagrzyk

 

dr Mariusz Tabaczek / dyscyplina - filozofia

           Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Filozofia w sprawie nadania stopnia dr. hab.

            Uchwała Komisji Habilitacyjnej

            Autoreferat

            Wniosek przewodni

            Wskazanie Rady Naukowej

            Wykaz osiągnięć

             Recenzja - dr hab. Piotr Bylica, prof. UZ

             Recenzja - dr hab. Mariusz Grygianiec, prof. UW

             Recenzja - dr hab. Michał Głowala

             Recenzja - prof. dr hab. Dariusz Łukasiewicz

 

dr Jarosław Kucharski / dyscyplina - filozofia

             Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Filozofia w sprawie nadania stopnia dr. hab.

             Uchwała Komisji Habilitacyjnej

             Autoreferat

             Komisja habilitacyjna

             Wniosek przewodni

             Wskazanie Rady Naukowej

             Wykaz osiągnięć

             Recenzja - dr hab. Ewa Agnieszka Lekka-Kowalik, prof. KUL

             Recenzja - ks. prof. dr hab. Władysław Zuziak

             Recenzja - dr hab. Sebastian Gałecki, prof. UJD

             Recenzja - ks. dr hab. Alfred Wierzbicki, prof. UMCS

 

ks. dr Dariusz Kucharski / dyscyplina - filozofia

            Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Filozofia w sprawie nadania stopnia dr. hab.

             Uchwała Komisji Habilitacyjnej

             Autoreferat

             Komisja habilitacyjna

             Wniosek przewodni

             Wskazanie Rady Naukowej

             Wykaz osiągnięć

             Recenzja - dr hab. Piotr Duchliński, prof. AIK

             Recenzja - dr hab. Honorata Jakuszko, prof. UMCS

             Recenzja - dr hab. Bartosz Żukowski, prof. UŁ

             Recenzja - prof. dr hab. Tomasz Kupś

 

ks. dr Marek Dobrzeniecki / dyscyplina - filozofia

            Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Filozofia w sprawie nadania stopnia dr. hab.

            Uchwała Komisji Habilitacyjnej

            Autoreferat

            Komisja habilitacyjna

            Wniosek przewodni

            Wskazanie Rady Naukowej

            Wykaz osiągnięć

            Recenzja - prof.dr hab. Stanisław Judycki

            Recenzja - prof. dr hab. Krzysztof Wieczorek

            Recenzja - dr hab. Ryszard Mordarski, prof. UKW

            Recenzja - dr hab. Michał Paluch

 

dr Michał Piekarski / dyscyplina - filozofia

            Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Filozofia w sprawie nadania stopnia dr. hab.

            Autoreferat

            Komisja habilitacyjna

            Wniosek przewodni

            Wskazanie Rady Naukowej

            Wykaz osiągnięć naukowych

            Uchwała Komisji Habilitacyjnej

            Recenzja - dr hab. Tomasz Żuradzki, prof. UJ

            Recenzja - dr hab. Tomasz Zarębski, prof. DSW

            Recenzja - dr hab. Marcin Miłkowski, prof. IFiS PAN

            Recenzja - dr hab. Sebastian Tomasz Kołodziejczyk, prof. UJ

         

dr Dominika Dzwonkowska / dyscyplina - filozofia

            Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Filozofia w sprawie nadania stopnia dr. hab.

            Uchwała Komisji Habilitacyjnej

            Autoreferat

            Komisja habilitacyjna

            Wniosek przewodni

            Wskazanie Rady Naukowej

            Wykaz osiągnięć naukowych

            Recenzja - dr hab. Marcin Jaranowski prof. UMK

            Recenzja - dr hab. Piotr Duchliński prof. uczelni

            Recenzja - dr hab. Zbigniew Wróblewski prof. KUL

            Recenzja - dr hab. Helena Ciążela prof. APS

 

dr Magdalena Satora / dyscyplina - historia

             Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Historia w sprawie nadania stopnia dr hab.

             Uchwała Komisji Habilitacyjnej

Autoreferat

Komisja habilitacyjna

Wniosek przewodni

Wskazanie Rady Naukowej

Wykaz osiągnięć naukowych

Recenzja - prof. dr hab. Krzysztof Skupieński

Recenzja - prof. dr hab. Roman Michałowski

Recenzja - prof. dr hab. Wojciech Fałkowski

Recenzja - dr hab. Aneta Pieniądz

Zawiadomienie

Osoba odpowiedzialna: 
Anna Stelmaszczyk
Wprowadzający:
Alicja Wysocka
Utworzono:
pt., 27/11/2020 - 13:53

Informacje

  STRONA GŁÓWNA          POCZTA         DLA MEDIÓW         epuap

Ustawienia dostępności cyfrowej

Interfejs
Adjust the interface to make it easier to use for different conditions.
This renders the document in high contrast mode.
This renders the document as white on black
This can help those with trouble processing rapid screen movements.
This loads a font easier to read for people with dyslexia.