archeologia

Karty podstawowe

 

Agnieszka Wojtkowska

rozprawa

streszczenie

RECENZJE

dr hab. Maciej Trzciński, prof. UWr / recenzja

prof. dr hab. Grzegorz Motyka / recenzja

dr hab. Krzyszof Misiewicz / recenzja

 

Magdalena Szubska

obrona – 07.11.2023 r., nadanie stopnia 23.11.2023 r.

streszczenie

        RECENZJE

        dr hab. Anna Bitner-Wróblewska / recenzja 

        prof. dr Audrone Bliujiene / recenzja 

 

Michał Szubski

obrona 07.11.2023 r., nadanie stopnia 23.11.2023 r.

streszczenie

        RECENZJE

        dr hab. Grzegorz Kiarszys, prof. US / recenzja 

        prof. PhDr. Martin Gojda, CSc, DSc / recenzja 

 

Małgorzata Danuta Zaremba

obrona 28.07.2023 r., nadanie stopnia 28.09.2023 r.

streszczenie

        RECENZJE

        prof. dr hab. Karol Jan Myśliwiec / recenzja

        dr hab. inż. Beata Miazga, prof. UWr / recenzja

        dr hab. Tomasz Purowski, prof. IAE PAN / recenzja

 

Katarzyna Zdeb

nadanie stopnia 27.04.2023

streszczenie

        RECENZJE

        prof. dr hab. Andrzej Michałowski / recenzja

        prof. dr hab. Artur Błażejewski / recenzja

 

Kamil Rabiega

nadanie stopnia: 26.01.2023

streszczenie

        RECENZJE

        Prof. dr hab. Sławomir Moździoch / recenzja

        Prof. Wojciech Chudziak / recenzja

        Ph.Dr. Ivo Stefan, Ph.D. / recenzja

Osoba odpowiedzialna: 
Anna Stelmaszczyk
Wprowadzający:
Ewelina Włosek
Utworzono:
pt., 05/03/2021 - 11:12