O uniwersytecie

Karty podstawowe

                                                                                                                                                                   

  ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawawww.uksw.edu.pl

 

informacja telefoniczna: 22 561 88 00

 

Ustawa z dnia 3 września 1999 r. o utworzeniu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (Dz.U. z 2019 r. poz. 1012)

 

Osoby redagujące BIP:

Ewelina Włosek; tel. 22/380 96 93 |wew. 591|

Anna Stelmaszczyk; tel. 22/561 89 98 |wew. 398|

e-mail do kontaktu: bip@uksw.edu.pl 

Osoba odpowiedzialna: 
Maria Jóźwik
Wprowadzający:
Michał Gardocki
Utworzono:
czw., 19/09/2013 - 08:56