Raporty samooceny

Karty podstawowe

 

Raport Samooceny - filologia klasyczna, Wydział Nauk Humanistycznych - pobierz

 

Raport Samooceny - dziennikarstwo i komunikacja społeczna (profil praktyczny), Wydział Teologiczny - pobierz

Raport Samooceny - dziennikarstwo i komunikacja społeczna (profil ogólnoakademicki), Wydział Teologiczny - pobierz

 

Raport Samooceny - Inżynieria Środowiska, Wydział Biologii i Nauk o Środowisku - pobierz

 

Raport Samooceny - Socjologia, Wydział Społeczno-Ekonomiczny - pobierz

Raport Samooceny - Praca socjalna, Wydział Społeczno-Ekonomiczny - pobierz

Osoba odpowiedzialna: 
Maria Jóźwik
Wprowadzający:
Alicja Wysocka
Utworzono:
czw., 30/05/2019 - 14:09