Rektor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Karty podstawowe

                                                                                                                                               REKTOR

ks. prof. dr hab. Ryszard CZEKALSKI

 

Kancelaria Rektora

dr Igor Kilanowski, Dyrektor Kancelarii Rektora | rektorat@uksw.edu.pl

 

Biuro Rektorskie

Jolanta Stec-Łapin, Kierownik Biura Rektorskiego | tel. 22/561 90 17, fax. 22/5618927 | rektorat@uksw.edu.pl | tel. 22 561 88 52, 22 561 90 01

   

Pełnomocnicy Rektora

Pełnomocnik Rektora ds. Rozwoju - ks. dr hab. Waldemar Cisło, prof. uczelni

Pełnomocnik Rektora ds. Bezpieczeństwa - dr hab. Zbigniew Mikołajczyk, prof. uczelni

Pełnomocnik Rektora ds. Legislacyjno-Prawnych - dr hab. Aleksandra Syryt, prof. uczelni

Pełnomocnik Rektora ds. Ochrony Informacji Niejawnych i Obronności - mgr Zbigniew Szor

Pełnomocnik Rektora ds. Polonii i Polaków za Granicą - dr Witold Rybczyński

 

Dyrektor Szkoły Doktorskiej prof. dr hab. Elżbieta Karska

Osoba odpowiedzialna: 
Anna Stelmaszczyk
Wprowadzający:
Michał Gardocki
Utworzono:
pon., 23/09/2013 - 12:24