Menu odnośników dodatkowych

Senat UKSW i Rada Uczelni

Karty podstawowe

 

Uchwały Senatu, Zarządzenia i Decyzje Rektora UKSW: https://monitor.uksw.edu.pl/

 

Skład Senatu UKSW w kadencji 2016-2020

 

      SENATOROWIE WCHODZĄCY Z URZĘDU:

 1. Ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński - Rektor
 2. Ks. prof. dr hab. Ryszard Czekalski - Prorektor ds. nauki i współpracy międzynarodowej
 3. Ks. prof. UKSW dr hab. Maciej Bała - Prorektor ds. ogólnych i rozwoju
 4. Prof. UKSW dr hab. Anna Fidelus  - Prorektor ds. studenckich i kształcenia
 5. Ks. prof. dr hab. Piotr Tomasik  - Dziekan Wydziału Teologicznego
 6. Prof. dr hab. Anna Latawiec  - Wydział Filozofii Chrześcijańskiej
 7. Ks. prof. dr hab. Sławomir Zaręba  - Dziekan Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych
 8. Prof. dr hab. Marek Michalski  - Dziekan Wydziału Prawa i Administracji
 9. Prof. UKSW dr hab. Jerzy Cytowski  - Dziekan Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego. SNŚ
 10. Ks. prof. UKSW dr hab. Jan Niewęgłowski  - Dziekan Wydziału Nauk Pedagogicznych
 11. Prof. UKSW dr hab. Jerzy Romanowski  - Dziekan Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku
 12. Ks. prof. dr hab. Mieczysław Ozorowski  - Dziekan Wydziału Studiów nad Rodziną                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          PRZEDSTAWICIELE SAMODZIELNYCH PRACOWNIKÓW NAUKOWYCH:
 13. Ks. prof. UKSW dr hab. Tomasz Wielebski  - Wydział Teologiczny
 14. Ks. prof. UKSW dr hab. Marek Stokłosa  -  Dziekan Wydziału Prawa Kanonicznego
 15. Ks. prof. UKSW dr hab. Marek Saj - Wydział Prawa Kanonicznego
 16. Prof. UKSW dr hab. Maria Ryś  -  Wydział Filozofii Chrześcijańskiej
 17. Ks. prof. dr hab. Waldemar Graczyk  -  Wydział Nauk Historycznych
 18. Prof. UKSW dr hab. Irena Lipowicz  -  Wydział Prawa i Administracji
 19. Prof. UKSW dr hab. Dorota Kielak  -  Wydział Nauk Humanistycznych
 20. Prof. UKSW dr hab. Tomasz Korpysz - Wydział Nauk Humanistycznych
 21. Prof. dr hab. Wiesław Macek  -  Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. SNŚ
 22. Prof. zw. dr hab. Jerzy Stochmiałek  -  Wydział Nauk Pedagogicznych
 23. Prof. UKSW dr hab. Alicja Budnik  -  Wydział Biologii i Nauk o Środowisku 
 24. Ks. Prof. UKSW dr hab. Andrzej Jacek Najda  -  Wydział Studiów nad Rodziną
 25. Prof. UKSW dr hab. Artur Rogowski  -   Wydział Medyczny Collegium Medicum                                                                                                                                                           

      PRZEDSTAWICIELE NIESAMODZIELNYCH PRACOWNIKÓW NAUKOWYCH:

26. Dr Adam Buława  -  Wydział Nauk Historycznych i Społecznych

27. Dr Tomasz Kulpa  -  Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. SNŚ

28. Dr Anna Linek  -  Wydział Nauk Historycznych i Społecznych

29. Dr Katarzyna Martowska  -  Wydział Filozofii Chrześcijańskiej

30. Mgr Monika Nowosielska  -  Studium Języków Obcych

31. Dr Aleksandra Syryt  -  Wydział Prawa i Administracji

 

     PRZEDSTAWICIELE ADMINISTRACJI:

32. Agnieszka Koperska  -  Centrum Systemów Informatycznych

33. Łukasz Kowalski  -  Centrum Systemów Informatycznych

34. Małgorzata Majek - Dział Kadr   

35. Paweł Włodowsksi - Inspektorat BHP

 

      PRZEDSTAWICIELE DOKTORANTÓW:


36. Mgr Igor Kilanowski  -  Wydział Prawa Kanonicznego

 

      PRZEDSTAWICIELE STUDENTÓW:

37. Paweł Cnotkowski  -  Wydział Prawa i Administracji

38. Michał Leśkiewicz  -  Wydział Biologii i Nauk o Środowisku

39. Mariola Pirek  -  Wydział Prawa Kanonicznego

40. Przemysław Puzio  -  Wydział Prawa Kanonicznego

41. Paulina Seremak - Wydział Nauk Historycznych i Społecznych

42. Ewa Staruch -  Wydział Nauk Pedagogicznych

43. Paweł Szopa   -  Wydział Prawa i Administracji

44. Aleksandra Wziątek  - Wydział Nauk Pedagogicznych

 

       OSOBY WCHODZĄCE DO SENATU Z GŁOSEM DORADCZYM

1.    Dr Beata Zbarachewicz - Rada Uczelni

2.    Ks. prof. dr hab. Piotr Mazurkiewicz – Dziekan Wydziału Społeczno-Ekonomicznego

3.    Ks. prof. UKSW dr hab. Adam Świeżyński – Dziekan Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej 

4.    Prof. UKSW dr hab n. med. Jakub Pawlikowski - Dziekan Wydziału Nauk Medycznych. CM

5.    Prof. UKSW dr hab. Elżbieta Karska – Dyrektor Szkoły Doktorskiej 

6.    Dr Maria Hulicka – Kanclerz UKSW                                 

7.    Mgr Anna Kołcz – Kwestor UKSW                                   

8.    Mgr Tomasz Winiarski – Dyrektor Biblioteki UKSW

9.    Dr Elżbieta Sobczak - Dyrektor Wydawnictwa Naukowego UKSW                                                    

10.  Mgr Jolanta Białkowska  – Przedstawiciel ZZ               

11.  Mgr Marcin Krygier – Przedstawiciel NZZP UKSW 

               

              

 

 

 

 

      RADA UCZELNI:

 

1. Prof. UKSW dr hab. Jan Cieciuch

2. Dawid Jackiewicz

3. Ks. prof. dr hab. Janusz Kręcidło

4. Prof. dr hab. nauk medycznych Robert Rejdak - przewodniczący

5. Ewa Staruch

5. Mariusz Wielec

6. Dr Beata Zbarachewicz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osoba odpowiedzialna: 
Alicja Wysocka
Wprowadzający:
Michał Gardocki
Utworzono:
pon., 23/09/2013 - 12:31