Programy studiów

Karty podstawowe

Wydział

Kierunek

Program

WBNS

Biologia I st.

U_93/2019

program praktyk

Biologia II st.

U_180/2019

Inżynieria środowiska I st.

U_79/2020

Inżynieria środowiska II st.

U_80/2020

WFCH

Filozofia I st.

U_230/2019

Filozofia II st.

U_231/2019

Ochrona środowiska I st.

U_227/2019

Ochrona środowiska II st.

U_228/2019

Psychologia mgr.

U_229/2019

WNH

Filologia polska I st.

od r.a  2019/2020

od r.a. 2020/2021

U_189/2019

U_61/2020

Filologia polska II st.

od r.a. 2019/2020

od r.a. 2020/2021

 

U_160/2019

U_62/2020

Filologia - spec.klasyczna I st.

od r.a. 2019/2020

od r.a. 2020/2021

 

U_174/2019 

US_104/2020

Filologia klasyczna II st.

U_63/2020

Filologia włoska I st.

od r.a. 2019/2020

od r.a. 2020/2021

 

U_190/2019

US_102/2020

Filologia włoska II st.

od r.a 2019/2020

od r.a. 2020/2021

 

U_66/2019

US_103/2020

Muzeologia I st.

U_100/2019

program praktyk

Kulturoznawstwo I st.

od r.a. 2019/2020

od r.a. 2020/2021

 

U_232/2019

US_105/2020

Kulturoznawstwo II st.

od r.a. 2019/2020

od r.a. 2020/2021

 

U_146/2019

US_106/2020

WPK

Prawo kanoniczne mgr.

U_185/2019

WMP

Chemia I st.

U_143/2019

Chemia II st.

U_144/2019

Fizyka I st.

U_153/2019

Fizyka II st.

U_154/2019

Informatyka I st.

U_157/2019

Informatyka II st.

od r.a. 2019/2020

od r.a. 2020/2021

 

U_158/2019

U_72/2020

Matematyka I st.

U_155/2019

Matematyka II st.

od r.a. 2019/2020

od r.a. 2020/2021 (niest.)

U_30/2020

U_81/2020

WNP

Pedagogika I st.

od r.a. 2019/2020

od r.a. 2020/2021

 

U_140/2019

U_83/2020

Pedagogika II st.

od r.a. 2019/2020

od r.a. 2020/2021

 

U_141/2019

U_59/2020

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna mgr.  

od r.a. 2019/2020

od r.a. 2020/2021

 

U_191/2019

U_205/2019  

Pedagogika specjalna mgr.       

U_60/2020

WPiA

Administracja I st.

U_95/2019

Administracja II st.

U_96/2019

Prawo mgr.

U_99/2019

Stosunki międzynarodowe I st.

U_186/2019

Stosunki międzynarodowe II st.

U_187/2019

Człowiek w cyberprzestrzeni I st.

U_136/2019

Bezpieczeństwo w gospodarce cyfrowej II st.

U_137/2019

WNHist.

Archeologia I st.

od r.a. 2019/2020

od r.a. 2020/2021

U_172/2019

U_73/2020

Archeologia II st.

od r.a. 2019/2020

od r.a 2020/2021

U_173/2019

U_74/2020

Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją I st.

U_90/2019

program praktyk

Zarządzanie dziedzictwem kulturowym I st.

od r.a. 2019/2020

od r.a. 2020/2021

U_181/2019

U_84/2020

Zarządzanie dziedzictwem kulturowym II st.

U_182/2019

 

Historia sztuki I st.

od r.a. 2019/2020

od r.a. 2020/2021

U_91/2019

program praktyk

U_77/2020

Historia sztuki II st.

od r.a. 2019/2020

od r.a. 2020/2021

U_92/2019

program praktyk

U_78/2020

Ochrona dóbr kultury i środowiska I st.

od r.a. 2019/2020

od r.a. 2020/2021

U_85/2019

program praktyk

U_82/2020

Historia I st.

od r.a. 2019/2020

od r.a. 2020/2021

U_44/2019

U_75/2020

Historia II st.

od r.a. 2019/2020

od r.a. 2020/2021

 

U_45/2019

U_76/2020

WSE

Ekonomia I st.

U_133/2019

Ekonomia menedżerska II st.

od r.a. 2019/2020

od r.a. 2020/2021 (niest.)

 

U_134/2019

U_58/2020

Politologia I st.

U_283/2020

Politologia II st.

U_150/2019

Bezpieczeństwo wewnętrzne I st.

U_183/2019

Bezpieczeństwo wewnętrzne II st. (nst.)

U_184/2019

Europeistyka I st.

U_179/2019

Socjologia I st.

U_88/2019

Socjologia II st.

U_89/2019

Praca socjalna I st.

U_87/2019

WSR

Nauki o rodzinie I st.

od r.a. 2019/2020

od r.a. 2020/2021

 

 U_176/2019

 U_340/2020

Nauki o rodzinie II st.

od r.a. 2019/2020

od r.a. 2020/2021

 

 U_177/2019

 U_341/2020

WT

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna I st.

U_86/2019

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna II st.

U_145/2019

Teologia mgr.

U_171/2019

Komunikacja kultury i religii II st.

U_67/2019

Teologia specjalistyczna II st.

U_192/2019

WMCM

Kierunek lekarski

od r.a. 2019/2020

od r.a.2020/2021

U_117/2020_zal_1

U_117/2020_zal_2

Pielęgniarstwo

od r.a. 2019/2020

od r.a. 2020/2021

U_118/2020_zal_1

U_118/2020_zal_2

 

 

 

 

Osoba odpowiedzialna: 
Alicja Wysocka
Wprowadzający:
Alicja Wysocka
Utworzono:
pt., 18/10/2019 - 22:05