Programy studiów

Karty podstawowe

Wydział

Kierunek

Program

WBNS

Biologia I st.

od r.a. 2019/2020

 

od r.a. 2022/2023

 

U_93/2019

program praktyk

U_31/2022

Biologia II st.

od r.a. 2019/2020

od r.a. 2022/2023

 

U_180/2019

U_32/2022

Inżynieria środowiska I st.

od r.a. 2019/2020

od r.a. 2022/2023

 

U_79/2020

U_37/2022

Inżynieria środowiska II st.

od r.a. 2019/2020

od r.a. 2022/2023

 

U_80/2020

U_38/2022

WFCH

Filozofia I st.

od r.a. 2019/2020

od r.a. 2021/2022

 

U_230/2019

U_22/2021

Filozofia II st.

od r.a. 2019/2020

od r.a. 2021/2022

 

U_231/2019

U_23/2021

Ochrona środowiska I st.

U_227/2019

Ochrona środowiska II st.

U_228/2019

Psychologia mgr.

U_229/2019

WNH

Filologia polska I st.

od r.a  2019/2020

od r.a. 2020/2021

od r.a. 2021/2022

od r.a. 2022/2023

 

U_189/2019

U_61/2020

U_41/2021

U_101/2022

Filologia polska II st.

od r.a. 2019/2020

od r.a. 2020/2021

od r.a. 2021/2022

od r.a. 2022/2023

 

U_160/2019

U_62/2020

U_42/2021

U_102/2022

Filologia - spec.klasyczna I st.

od r.a. 2019/2020

od r.a. 2020/2021

 

U_174/2019 

US_104/2020

Filologia klasyczna II st.

od r.a. 2020/2021

od r.a. 2021/2022

U_63/2020

U_45/2021

Filologia włoska I st.

od r.a. 2019/2020

od r.a. 2020/2021

od r.a. 2021/2022

od r.a. 2022/2023

 

U_190/2019

U_102/2020

U_43/2021

U_103/2022

Filologia włoska II st.

od r.a 2019/2020

od r.a. 2020/2021

od r.a. 2021/2022

od r.a. 2022/2023

 

U_66/2019

U_103/2020

U_44/2021

U_104/2022

Muzeologia I st.

U_100/2019

program praktyk

Kulturoznawstwo I st.

od r.a. 2019/2020

od r.a. 2020/2021

 

U_232/2019

US_105/2020

Kulturoznawstwo II st.

od r.a. 2019/2020

od r.a. 2020/2021

 

U_146/2019

US_106/2020

WPK

Prawo kanoniczne mgr.

U_185/2019

WMP.SNŚ

Chemia I st.

od r.a. 2019/2020

od r.a. 2021/2022

od r.a. 2022/2023

 

U_143/2019

U_104/2021

U_33/2022

Chemia II st.

od r.a. 2019/2020

od r.a. 2022/2023

 

U_144/2019

U_34/2022

Fizyka I st.

od r.a. 2019/2020

od r.a. 2021/2022

 

U_153/2019

U_102/2021

Fizyka II st.

od r.a. 2019/2020

od r.a. 2021/2022

 

U_154/2019

U_103/2021

Informatyka I st.

od r.a. 2019/2020

od r.a. 2021/2022

 

U_157/2019

U_100/2021

Informatyka II st.

od r.a. 2019/2020

od r.a. 2020/2021

od r.a. 2021/2022

od r.a. 2022/2023

 

U_158/2019

U_72/2020

U_101/2021

U_35/2022

Matematyka I st.

od r.a. 2019/2020

od r.a. 2021/2022

 

U_155/2019

U_105/2021

Matematyka II st.

od r.a. 2019/2020

od r.a. 2020/2021 (niest.)

od r.a. 2022/2023

 

U_30/2020

U_81/2020

U_53/2022

WNP

Pedagogika I st.

od r.a. 2019/2020

od r.a. 2020/2021

od r.a. 2021/2022

 

U_140/2019

U_83/2020

U_46/2021

Pedagogika II st.

od r.a. 2019/2020

od r.a. 2020/2021

od r.a. 2022/2023

 

U_141/2019

U_59/2020

U_36/2022

Pedagogika przedszkolna
i wczesnoszkolna mgr.  

od r.a. 2019/2020

od r.a. 2020/2021

od r.a. 2021/2022

od r.a. 2022/2023

 

 

U_191/2019 z późn. zm.

U_191/2019 z późn. zm.  

U_191/2019 z późn. zm.

U_39/2022

Pedagogika specjalna mgr.       

U_60/2020

WPiA

Administracja I st.

U_95/2019

Administracja II st.

U_96/2019

Prawo mgr.

U_99/2019

Stosunki międzynarodowe I st.

U_186/2019

Stosunki międzynarodowe II st.

U_187/2019

Stosunki i prawo międzynarodowe I st.                 U_78/2021

Stosunki i prawo międzynarodowe II st.

                U_79/2021

Człowiek w cyberprzestrzeni I st.

U_136/2019

Bezpieczeństwo w gospodarce cyfrowej II st.

U_137/2019

WNHS

Archeologia I st.

od r.a. 2019/2020

od r.a. 2020/2021

 

U_172/2019

U_73/2020

Archeologia II st.

od r.a. 2019/2020

od r.a 2020/2021

 

U_173/2019

U_74/2020

Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją I st.

U_90/2019

program praktyk

Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją II st.

                U_26/2021

      Bibliotekarstwo II st.

        od r.a. 2022/2023

               

                U_30/2022

Zarządzanie dziedzictwem kulturowym I st.

od r.a. 2019/2020

od r.a. 2020/2021

 

U_181/2019

U_84/2020

Zarządzanie dziedzictwem kulturowym II st.

 

U_182/2019

 

Historia sztuki I st.

od r.a. 2019/2020

od r.a. 2020/2021

U_91/2019

program praktyk

U_77/2020

Historia sztuki II st.

od r.a. 2019/2020

od r.a. 2020/2021

U_92/2019

program praktyk

U_78/2020

Ochrona dóbr kultury i środowiska I st.

od r.a. 2019/2020

od r.a. 2020/2021

U_85/2019

program praktyk

U_82/2020

Historia I st.

od r.a. 2019/2020

od r.a. 2020/2021

 

U_44/2019

U_75/2020

Historia II st.

od r.a. 2019/2020

od r.a. 2020/2021

 

U_45/2019

U_76/2020

WSE

Ekonomia I st.

od r.a. 2019/2020

od r.a. 2021/2022

od r.a. 2022/2023

 

U_48/2021

U_48/2021 z późn.zm.

U_105/2022

Ekonomia menedżerska II st.

od r.a. 2019/2020

od r.a. 2020/2021 (niest.)

od r.a. 2022/2023

 

U_134/2019

U_58/2020

U_62/2022

Politologia I st.

od r.a. 2019/2020

od r.a. 2022/2023

 

U_50/2021

U_66/2022

Politologia II st.

 

od. r.a. 2019/2020

od. r.a. 2021/2022

od r.a. 2022/2023

 

 

U_51/2021_zal_1

U_51/2021_zal_2

U_67/2022

Bezpieczeństwo wewnętrzne I st.

od r.a. 2019/2020

od r.a. 2021/2022

od r.a. 2022/2023

 

U_47/2021_zal_1

U_47/2021_zal_2

U_60/2022

Bezpieczeństwo wewnętrzne II st. 

od r.a. 2019/2020

od r.a. 2021/2022

od r.a. 2022/2023 

 

 

U_27/2021_zal_1 (nst.)

U_27/2021_zal_2 (st. i nst.)

U_61/2022

Europeistyka I st.

U_49/2021

Socjologia I st.

od r.a. 2019/2020

od r.a. 2021/2022

od r.a. 2022/2023

 

U_88/2019

U_53/2021

U_64/2022

Socjologia II st.

od r.a. 2019/2020

od r.a. 2021/2022 

od r.a. 2022/2023

 

U_89/2019

U_54/2021

U_65/2022

Praca socjalna I st.

od. r.a. 2019/2020

od r.a. 2022/2023

 

U_52/2021

U_63/2022

Zarządzanie Publiczne I st.

od r.a. 2021/2022

od r.a. 2022/2023

 

 

U_28/2021

U_68/2022

WSR

Nauki o rodzinie I st.

od r.a. 2019/2020

od r.a. 2020/2021

od r.a. 2022/2023

 

U_176/2019

 U_340/2020

U_142/2022

Nauki o rodzinie II st.

od r.a. 2019/2020

od r.a. 2020/2021

          od r.a. 2022/2023

 

 U_177/2019

 U_341/2020

U_143/2022

WT

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna I st.

od r.a. 2019/2020

od r.a. 2021/2022

 

               

                 U_86/2019

                 U_24/2021

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna II st.

od r.a. 2019/2020

od r.a. 2021/2022

 

            

                  U_145/2019

                  U_25_2021

Teologia mgr.

od r.a. 2019/2020

od r.a. 2022/2023

 

 U_171/2019

U_21/2022

Komunikacja kultury i religii II st.

         od r.a. 2019/2020

  U_67/2019

Chrześcijańska Turystyka Religijna I st. 

od r.a. 2022/2023

               

                 U_22/2022

Specjalistyczne Studia Teologiczne II st.

od r.a. 2019/2020

od r.a. 2022/2023

 

U_124/2019 (j.polski)

U_20/2022 (j.angielski)

WMCM

Kierunek lekarski

od r.a. 2019/2020

od r.a.2020/2021

od r.a. 2021/2022

od r.a. 2022/2023

 

U_117/2020_zal_1 z późn.zm.

U_117/2020_zal_2 z późn.zm.

U_82/2021

U_58/2022

Pielęgniarstwo I st.

od r.a. 2019/2020

od r.a. 2020/2021

od r.a. 2022/2023

 

U_118/2020_zal_1

U_118/2020_zal_2

U_59/2022

 

 

 

 

Osoba odpowiedzialna: 
Maria Jóźwik
Wprowadzający:
Alicja Wysocka
Utworzono:
pt., 18/10/2019 - 22:05