Menu odnośników dodatkowych

Programy studiów

Karty podstawowe

Wydział

Kierunek

Program

WBNS

Biologia I st.

U_93/2019

program praktyk

Biologia II st.

U_180/2019

Inżynieria Środowiska I st.

U_94/2019

program praktyk

Inżynieria II st.

U_178/2019

WFCH

Filozofia I st.

U_230/2019

Filozofia II st.

U_231/2019

Ochrona Środowiska I st.

U_227/2019

Ochrona Środowiska II st.

U_228/2019

Psychologia mgr.

U_229/2019

WNH

Filologia polska I st.

U_189/2019

Filologia polska II st.

U_160/2019

Filologia klasyczna I st.

U_174/2019

Filologia włoska I st.

U_65/2019

Filologia włoska II st.

U_66/2019

Muzeologia I st.

U_100/2019

program praktyk

Kulturoznawstwo I st.

U_232/2019

Kulturoznawstwo II st.

U_146/2019

WPK

Prawo kanoniczne mgr.

U_185/2019

WMP

Chemia I st.

U_143/2019

Chemia II st.

U_144/2019

Fizyka I st.

U_153/2019

Fizyka II st.

U_154/2019

Informatyka I st.

U_157/2019

Informatyka II st.

U_158/2019

Matematyka I st.

U_155/2019

Matematyka II st.

U_156/2019

WNP

Pedagogika I st.

U_140/2019

Pedagogika II st.

U_141/2019

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna mgr.

U_191/2019

WPiA

Administracja I st.

U_95/2019

Administracja II st.

U_96/2019

Prawo mgr.

U_99/2019

Stosunki międzynarodowe I st.

U_186/2019

Stosunki międzynarodowe II st.

U_187/2019

Człowiek w cyberprzestrzeni I st.

U_136/2019

Bezpieczeństwo w gospodarce cyfrowej II st.

U_137/2019

WNHist.

Archeologia I st.

U_172/2019

Archeologia II st.

U_173/2019

Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją I st.

U_90/2019

program praktyk

Zarządzanie dziedzictwem kulturowym I st.

U_181/2019

Zarządzanie dziedzictwem kulturowym II st.

U_182/2019

program praktyk

Historia sztuki I st.

U_91/2019

program praktyk

Historia sztuki II st.

U_92/2019

program praktyk

Ochrona dóbr kultury i środowiska I st.

U_85/2019

program praktyk

Historia I st.

U_83/2019

program praktyk

Historia II st.

U_188/2019

WSE

Ekonomia I st.

U_133/2019

Ekonomia menedżerska II st.

U_134/2019

Politologia I st.

U_149/2019

Politologia II st.

U_150/2019

Bezpieczeństwo wewnętrzne I st.

U_183/2019

Bezpieczeństwo wewnętrzne II st. (nst.)

U_184/2019

Europeistyka I st.

U_179/2019

Socjologia I st.

U_88/2019

Socjologia II st.

U_89/2019

Praca socjalna I st.

U_87/2019

WSR

Nauki o rodzinie I st.

U_176/2019

Nauki o rodzinie II st.

U_177/2019

WT

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna I st.

U_86/2019

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna II st.

U_145/2019

Teologia mgr.

U_171/2019

Komunikacja kultury i religii II st.

U_67/2019

Teologia specjalistyczna II st.

U_124/2019

WMCM

Kierunek lekarski

U_25/2018

Pielęgniarstwo

U_26/2018

U_107/2018

 

 

 

 

Osoba odpowiedzialna: 
Alicja Wysocka
Wprowadzający:
Alicja Wysocka
Utworzono:
pt., 18/10/2019 - 22:05