nauki społeczne

Karty podstawowe

 

dr Włodzimierz Strus / dyscyplina - psychologia

            Autoreferat

            Komisja habilitacyjna

            Wniosek przewodni

            Wykaz osiągnięć naukowych

 

dr Barbara Skoczyńska-Prokopowicz / dyscyplina - nauki socjologiczne

            Autoreferat

            Komisja habilitacyjna

            Wniosek przewodni

            Wykaz osiągnięć naukowych

 

dr Małgorzata Synowiec-Piłat / dyscyplina - nauki socjologiczne

            Autoreferat

            Komisja habilitacyjna

            Wniosek przewodni

            Wykaz osiągnięć naukowych

            Recenzja - prof. dr hab. Beata Tobiasz-Adamczyk

            Recenzja - dr hab. Jolanta Perek-Białas, prof. uczelni

            Recenzja - dr hab. Michał Skrzypek, prof. uczelni

            Recenzja - dr hab. Włodzimierz Piątkowski, prof. uczelni

 

dr Peter Karl Jonason / dyscyplina - psychologia

            Autoreferat

            Komisja habilitacyjna

            Wniosek przewodni

            Wykaz osiągnięć naukowych

            Uchwała Komisji Habilitacyjnej

            Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Psychologii

            Recenzja – dr hab. Łukasz Baka, prof. APS

            Recenzja – dr hab. Piotr Sorokowski, prof. UWr

            Recenzja – dr hab. Maria Kaźmierczak, prof. UG

            Recenzja – dr hab. Małgorzata Gamian-Wilk, prof. SWPS

 

dr Małgorzata Starzomska-Romanowska / dyscyplina - psychologia

            Autoreferat

            Komisja habilitacyjna

            Wniosek przewodni

            Wykaz osiągnięć naukowych

            Uchwała Komisji Habilitacyjnej

            Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Psychologii

            Recenzja - prof. dr hab. Stanisław Kowalik

            Recenzja - prof. dr hab. Jan Czesław Czabała

            Recenzja - dr hab. Bernadetta Izydorczyk, prof. UJ

            Recenzja - dr hab. Małgorzata Lipowska, prof. UG

 

dr Janusz Andrzej Mółka / dyscyplina - pedagogika

           Autoreferat

           Komisja habilitacyjna – zmiana przewodniczącego

           Komisja habilitacyjna

           Wniosek osoby ubiegającej się o nadanie stopnia doktora habilitowanego

           Recenzja – dr hab. Danuta Lalak, prof. UW

           Recenzja – dr hab. Jarosław Horowski, prof. UMK

           Recenzja – prof. dr hab. Eleonora Sapia-Drewniak

           Recenzja – prof. dr hab. Katarzyna Olbrycht

 

 

dr Agnieszka Szymańska / dyscyplina - psychologia

            Autoreferat

            Komisja habilitacyjna

            Wniosek przewodni

            Uchwała Komisji Habilitacyjnej

            Wykaz osiągnięć naukowych

            Recenzja - prof. dr hab. Janusz Trempała

            Recenzja - dr hab. Roman Konarski, prof. UG

            Recenzja - dr hab. Elżbieta Rydz, prof. KUL

            Recenzja - dr hab. Alicja Senejko, prof. UWr

           Odmowa nadania stopnia

      

 

Osoba odpowiedzialna: 
Maria Jóźwik
Wprowadzający:
Ewelina Włosek
Utworzono:
pt., 05/03/2021 - 11:11