nauki społeczne

Karty podstawowe

 

dr Marlena Kilian / dyscyplina - pedagogika

          Wniosek przewodni

          Autoreferat

          Wykaz osiągnięć naukowych

          Komisja Habilitacyjna

dr Aleksandra Romana Kruszewska / dyscyplina - pedagogika

          Wniosek przewodni

          Autoreferat

          Wykaz osiągnięć naukowych

          Komisja Habilitacyjna

 

dr Małgorzata Stochmal / dyscyplina - nauki socjologiczne

          Wniosek przewodni

          Autoreferat

          Wykaz osiągnięć naukowych

          Komisja Habilitacyjna

 

ks. dr Bartosz Trojanowski / dyscyplina - prawo kanoniczne

           Uchwała w sprawie odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego

           Wniosek przewodni

           Autoreferat

           Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej

           Wykaz osiągnięć naukowych

           Recenzja - ks. prof. dr hab. Grzegorz Leszczyński

           Recenzja - ks. prof. dr hab. Tomasz Rozkrut

           Recenzja - dr hab. Elżbieta Szczot, prof. KUL

           Recenzja - dr hab. Piotr Steczkowski, prof. UR

 

ks. dr Wojciech Sadłoń / dyscyplina - nauki socjologiczne

            Autoreferat

            Komisja habilitacyjna

            Wniosek przewodni

            Wykaz osiągnięć naukowych

            Uchwała Komisji Habilitacyjnej

            Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej

            Recenzja - prof. dr hab. Krzysztof Olechnicki

            Recenzja - prof. dr hab. Izabela Grabowska

            Recenzja - dr hab. Andrzej Kasperek, prof. UŚ

            Recenzja - dr hab. Aneta Gawkowska

 

dr Włodzimierz Strus / dyscyplina - psychologia

            Autoreferat

            Komisja habilitacyjna

            Wniosek przewodni

            Wykaz osiągnięć naukowych

            Uchwała Komisji Habilitacyjnej

            Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Psychologia

            Recenzja - prof. dr hab. Czesław S. Nosal

            Recenzja - dr hab. Jacek Neckar, prof. UJ

            Recencja - dr hab. Maciej Stolarski, prof. ucz.

            Recenzja - dr hab. Oleg Gorbaniuk

 

dr Barbara Skoczyńska-Prokopowicz / dyscyplina - nauki socjologiczne

            Umorzenie postępowania

            Autoreferat

            Komisja habilitacyjna

            Wniosek przewodni

            Wykaz osiągnięć naukowych

            Recenzja - dr hab. Dariusz Wojakowski, prof. AGH

            Recenzja - dr hab. Halina Mielicka-Pawłowska, prof. UJK

            Recenzja - dr hab. Maria Zielińska, prof. UZ

            Recenzja - dr hab. Sławomir Łodziński, prof. UW

 

dr Małgorzata Synowiec-Piłat / dyscyplina - nauki socjologiczne

            Autoreferat

            Komisja habilitacyjna

            Wniosek przewodni

            Wykaz osiągnięć naukowych

            Uchwała Komisji Habilitacyjnej

            Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Nauki Socjologiczne

            Recenzja - prof. dr hab. Beata Tobiasz-Adamczyk

            Recenzja - dr hab. Jolanta Perek-Białas, prof. uczelni

            Recenzja - dr hab. Michał Skrzypek, prof. uczelni

            Recenzja - dr hab. Włodzimierz Piątkowski, prof. uczelni

 

dr Peter Karl Jonason / dyscyplina - psychologia

            Autoreferat

            Komisja habilitacyjna

            Wniosek przewodni

            Wykaz osiągnięć naukowych

            Uchwała Komisji Habilitacyjnej

            Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Psychologia

            Recenzja – dr hab. Łukasz Baka, prof. APS

            Recenzja – dr hab. Piotr Sorokowski, prof. UWr

            Recenzja – dr hab. Maria Kaźmierczak, prof. UG

            Recenzja – dr hab. Małgorzata Gamian-Wilk, prof. SWPS

 

dr Małgorzata Starzomska-Romanowska / dyscyplina - psychologia

            Autoreferat

            Komisja habilitacyjna

            Wniosek przewodni

            Wykaz osiągnięć naukowych

            Uchwała Komisji Habilitacyjnej

            Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Psychologia

            Recenzja - prof. dr hab. Stanisław Kowalik

            Recenzja - prof. dr hab. Jan Czesław Czabała

            Recenzja - dr hab. Bernadetta Izydorczyk, prof. UJ

            Recenzja - dr hab. Małgorzata Lipowska, prof. UG

 

dr Janusz Andrzej Mółka / dyscyplina - pedagogika

           Autoreferat

           Komisja habilitacyjna – zmiana przewodniczącego

           Komisja habilitacyjna

           Wniosek osoby ubiegającej się o nadanie stopnia doktora habilitowanego

           Recenzja – dr hab. Danuta Lalak, prof. UW

           Recenzja – dr hab. Jarosław Horowski, prof. UMK

           Recenzja – prof. dr hab. Eleonora Sapia-Drewniak

           Recenzja – prof. dr hab. Katarzyna Olbrycht

 

 

dr Agnieszka Szymańska / dyscyplina - psychologia

            Uchwała RDN w sprawie nadania stopnia dr hab.

            Autoreferat

            Komisja habilitacyjna

            Wniosek przewodni

            Uchwała Komisji Habilitacyjnej

            Wykaz osiągnięć naukowych

            Recenzja - prof. dr hab. Janusz Trempała

            Recenzja - dr hab. Roman Konarski, prof. UG

            Recenzja - dr hab. Elżbieta Rydz, prof. KUL

            Recenzja - dr hab. Alicja Senejko, prof. UWr

           Odmowa nadania stopnia

      

 

Osoba odpowiedzialna: 
Anna Stelmaszczyk
Wprowadzający:
Ewelina Włosek
Utworzono:
pt., 05/03/2021 - 11:11