nauki społeczne

Karty podstawowe

 

dr Janusz Andrzej Mółka / dyscyplina - pedagogika

           Autoreferat

           Komisja habilitacyjna – zmiana przewodniczącego

           Komisja habilitacyjna

           Wniosek osoby ubiegającej się o nadanie stopnia doktora habilitowanego

           Recenzja – dr hab. Danuta Lalak, prof. UW

           Recenzja – dr hab. Jarosław Horowski, prof. UMK

           Recenzja – prof. dr hab. Eleonora Sapia-Drewniak

           Recenzja – prof. dr hab. Katarzyna Olbrycht

 

 

dr Agnieszka Szymańska / dyscyplina - psychologia

            Autoreferat

            Komisja habilitacyjna

            Wniosek przewodni

            Uchwała Komisji Habilitacyjnej

            Wykaz osiągnięć naukowych

            Recenzja - prof. dr hab. Janusz Trempała

            Recenzja - dr hab. Roman Konarski, prof. UG

            Recenzja - dr hab. Elżbieta Rydz, prof. KUL

            Recenzja - dr hab. Alicja Senejko, prof. UWr

           Odmowa nadania stopnia

      

 

Osoba odpowiedzialna: 
Maria Jóźwik
Wprowadzający:
Ewelina Włosek
Utworzono:
pt., 05/03/2021 - 11:11