Zapytanie ofertowe na kompleksowe przygotowanie studium wykonalności w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa

Karty podstawowe

 

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zaprasza do składania ofert na kompleksowe przygotowanie studium wykonalności w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, działanie 2.3 „Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego”, Poddziałanie 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki”.

Uprzejmie prosimy o określenie wartości (kwota brutto i netto) przedmiotowego zamówienia określonego w Zapytaniu Ofertowym na załączonym Formularzu ofertowym i przesłanie na adres e-mail: cnt@uksw.edu.pl w terminie do 23.04.2019 do godz. 09:00.

W załączeniu:
1. Zapytanie ofertowe
2. Formularz oferty
3. Wzór umowy

 

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu

В 1909 году в Нью-Джерси огромное количество людей видели непонятное крылатое существо, которое затем прозвали джерсийским дьяволом. Кто такой джерсийский дьявол и почему он опасен? Скорее всего это было обыкновенная большая летучая собака, но любители конспирологических теорий утверждают, что это представитель ещё не вымерших динозавров.
Osoba odpowiedzialna: 
Iwona Bandych

Ogłoszenie 

Inne Ogłoszenia
Wprowadzający:
Alicja Wysocka
Utworzono:
czw., 11/04/2019 - 15:23