Inne Ogłoszenia

 

 

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zaprasza do składania ofert

Szanowni Państwo,

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zaprasza do składania ofert na usługę polegającą na wykonaniu, dostawie  i  montażu tablicy informacyjnej do projektu pn. „Budowa budynku Collegium Medicum”.

Uprzejmie prosimy o przysyłanie ofert na wykonanie zamówienia wg wzoru określonego w załączniku nr 2 - Formularzu cenowym.

Oferty należy przysyłać do dnia 05.02.2021 r. do godz. 12.00 na adres e-mail: j.wdowiak@uksw.edu.pl

Zaproszenie

Wytyczne

Formularz

 

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zaprasza do składania ofert

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zaprasza do składania ofert na usługę polegającą na wykonaniu, dostawie i montażu  tablicy informacyjnej dla zadania pn. „Budowa hali sportowej pod nazwą Centrum Sportowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie”

Wprowadzający:
Katarzyna Dominiak
Utworzono:
czw., 05/11/2020 - 11:37

Unieważnienie postępowania nr 1/MSiT/DT/2020

Zamawiający unieważnia postępowanie przeprowadzone trybie zaproszenia do składania ofert nr 1/MSiT/DT/2020

Wprowadzający:
Katarzyna Dominiak
Utworzono:
pt., 30/10/2020 - 16:17

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT nr 1/MSiT/DT/2020

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zaprasza do składania ofert na realizację usługi polegającej na wykonaniu, dostawie i montażu tablicy informacyjnej dla zadania inwestycyjnego

pn. „Budowa hali sportowej pod nazwą Centrum Sportowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie”.

 

Uprzejmie prosimy o określenie wartości (kwota brutto i netto) przedmiotowego zamówienia określonego w załączniku nr 1 - Formularzu cenowym.

Wprowadzający:
Katarzyna Dominiak
Utworzono:
śr., 16/09/2020 - 09:13

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT nr1/DT/NFOS/2020

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zaprasza do składania ofert na wykonanie usługi kompleksowego przygotowania audytu ex-post dla przedsięwzięcia pn.: "Termomodernizacja eremów nr 2 i 3 Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie". 

Wprowadzający:
Katarzyna Dominiak
Utworzono:
śr., 15/04/2020 - 13:19

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT nr 2/DT/2019

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zaprasza do składania ofert na usługę polegającą na wykonaniu, dostawie i montażu  tablicy pamiątkowej dla zadania pn. „Termomodernizacja eremów nr 2 i 3 Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie”

Uprzejmie prosimy o określenie wartości (kwota brutto i netto) przedmiotowego zamówienia określonego w załączniku na załączonym Formularzu cenowym.

Wprowadzający:
Katarzyna Dominiak
Utworzono:
czw., 21/11/2019 - 12:55

Informacja o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego nr 1/DT/2019

Infomacja o rozstrzygnięciu  zapytania ofertowego nr 1/DT/2019 - pobierz
 

Wprowadzający:
Katarzyna Dominiak
Utworzono:
śr., 06/11/2019 - 07:25

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT nr 1/DT/2019

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zaprasza do składania ofert na usługę polegającą na wykonaniu i  montażu tablicy informacyjnej dla projektu pn.  „Remont i konserwacja zabytkowych budynków (eremów) nr 2 i 3 przy ul. Dewajtis 5 w Warszawie”.

Uprzejmie prosimy o określenie wartości (kwota brutto i netto) przedmiotowego zamówienia określonego w załączniku na załączonym Formularzu cenowym.

Wprowadzający:
Katarzyna Dominiak
Utworzono:
wt., 22/10/2019 - 14:10

ZAPYTANIE O WARTOŚĆ SZACUNKOWĄ MWKZ/DT/2019

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zaprasza do określania wartości szacunkowej usługi polegającej na wykonaniu i montażu tablicy informacyjnej do projektu pn. „Remont i konserwacja zabytkowych budynków (eremów) nr 2 i 3 przy ul. Dewajtis 5 w Warszawie”.

Uprzejmie prosimy o określenie wartości szacunkowej (kwota brutto i netto) przedmiotowego zamówienia w załączniku nr 2 - Formularzu cenowym.

Wprowadzający:
Katarzyna Dominiak
Utworzono:
śr., 02/10/2019 - 12:17

Strony