składniki majątku - ogłoszenia

Ogłoszenie nr 4

 

Treść Ogłoszenia nr 4 - pobierz

Załącznik - pobierz

Wprowadzający:
Ewelina Włosek
Utworzono:
wt., 15/11/2022 - 11:25

Ogłoszenie nr 3

 

Treść Ogłoszenia - pobierz

Załącznik nr 1 - pobierz

Załącznik nr 2 - pobierz

Załącznik nr 3 - pobierz

Wprowadzający:
Ewelina Włosek
Utworzono:
pon., 07/11/2022 - 11:11

Ogłoszenie nr 2

Składniki rzeczowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie działając w oparciu o przepisy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2021 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (Dz.U. z2020 poz. 735 oraz z 2021 r. poz. 159 i 225) informuje, że posiada do zagospodarowania zbędne/zużyte składniki majątku ruchomego.

Wprowadzający:
Monika Białołęc...
Utworzono:
śr., 06/07/2022 - 09:32

Ogłoszenie nr 1

Składniki rzeczowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

 

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie działając w oparciu o przepisy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2021 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (Dz.U. z 2020 poz. 735 oraz z 2021 r. poz. 159 i 225) informuje, że posiada do zagospodarowania zbędne/zużyte składniki majątku ruchomego.

Wprowadzający:
Monika Białołęc...
Utworzono:
pt., 01/07/2022 - 12:00