Centrum Inicjatyw Rozwojowych

Zapytanie ofertowe nr 1/Promemoria/2020

 

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zaprasza do składania ofert na usługę wykonania redakcji językowej tomu zapisek kard. Stefana Wyszyńskiego „Pro Memoria” 1962 w ramach projektu Opracowanie merytoryczne i redakcyjne niepublikowanych zapisków kard. Stefana Wyszyńskiego „Pro memoria”, nr 0013/FiL/2016/20, finansowanego ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na podstawie Programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Pomniki myśli filozoficznej, teologicznej i społecznej XX i XXI wieku”.

 

Wprowadzający:
Alicja Wysocka
Utworzono:
śr., 27/05/2020 - 09:13

Informacja o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego nr 1/PdD/2020 z dnia 08.01.2020 r.

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego nr  1/PdD/2020 z dnia 08.01.2020 r., którego przedmiotem była usługa polegająca na  opracowaniu oraz przeprowadzeniu kursów/szkoleń z zakresu: 1) „Zarządzania czasem” oraz 2) „Prezentacji wyników badań” w ramach projektu „Perspektywa dla doktoranta”, realizowanego na Wydziale Teologicznym UKSW, niniejszym zawiadamiamy o wyborze najkorzystniejszej oferty złożonej dla poszczególnych kursów/szkoleń:

Wprowadzający:
Katarzyna Dominiak
Utworzono:
czw., 30/01/2020 - 14:17

Ogłoszenie o udzielonym zamówieniu na podstawie art. 4d ust. 1 pkt 1 Pzp

Ogłoszenie o udzielonym zamówieniu na podstawie art. 4d ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843)

Wprowadzający:
Katarzyna Dominiak
Utworzono:
wt., 21/01/2020 - 10:06

ZAPROSZENIE NR 08/POWER.U2/2020

 

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zaprasza do składania ofert na usługę przygotowania i przeprowadzenia zajęć dydaktycznych w języku angielskim dla studentów kierunku pielęgniarstwo w roku akademickim 2019/2020 w ramach projektu „Uniwersytet 2.0. Innowacyjna edukacja. Efektywne zarządzanie”, Działanie Działania 3.5 "Kompleksowe  programy szkół wyższych", Oś III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Wprowadzający:
Alicja Wysocka
Utworzono:
czw., 16/01/2020 - 13:06

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/PdD/2020

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zaprasza do składania ofert na usługę polegającą na opracowaniu oraz przeprowadzeniu kursów/szkoleń z zakresu: 1) „Zarządzania czasem” oraz 2) „Prezentacji wyników badań” w ramach projektu „Perspektywa dla doktoranta”,  realizowanego na Wydziale Teologicznym UKSW.

Uprzejmie prosimy o przysłanie oferty cenowej przedmiotowego zamówienia określonego w załączniku na załączonym Formularzu ofertowym.

Wprowadzający:
Katarzyna Dominiak
Utworzono:
śr., 08/01/2020 - 13:16

Konkurs ofert na usługę dydaktyczną w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zaprasza do składania ofert na usługę przygotowania i przeprowadzenia zajęć dydaktycznych w języku angielskim dla studentów kierunku pielęgniarstwo w roku akademickim 2019/2020 w ramach projektu „Uniwersytet 2.0. Innowacyjna edukacja. Efektywne zarządzanie”, Działanie 3.5 "Kompleksowe programy szkół wyższych", Oś III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020,współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wprowadzający:
Alicja Wysocka
Utworzono:
wt., 17/12/2019 - 11:07

Informacja o unieważnieniu zapytania ofertowego nr 03/ABK/B056/2019

Informacja o unieważnieniu zapytania ofertowego nr 03/ABK/B056/2019 dotyczącego usługi przeprowadzenia szkolenia z analizy ról zespołowych dla 3 doradców zawodowych oraz procesu akredytacji z umiejętności wykorzystania analizy ról zespołowych dla 3 doradców zawodowych w ramach projektu pn. „Wiem, potrafię, działam. Profesjonalizacja usług Centrum Szkoleń i Doradztwa Zawodowego UKSW”

 

Wprowadzający:
Katarzyna Dominiak
Utworzono:
pt., 15/11/2019 - 13:28

Zaproszenie nr 03/ABK/B056/2019 do składania ofert na usługę przeprowadzenia szkolenia z analizy ról zespołowych dla 3 doradców zawodowych oraz procesu akredytacji z umiejętności wykorzystania analizy ról zespołowych dla 3 doradców zawodowych

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zaprasza do składania ofert na usługę przeprowadzenia szkolenia z analizy ról zespołowych dla 3 doradców zawodowych oraz przeprowadzenie procesu akredytacji dot. umiejętności wykorzystania analizy ról zespołowych dla 3 doradców zawodowych w ramach projektu Wiem, potrafię, działam. Profesjonalizacja usług Centrum Szkoleń i Doradztwa Zawodowego UKSW w ramach Działania 3.1, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wprowadzający:
Karolina Piotrowska
Utworzono:
śr., 06/11/2019 - 14:10

Strony