WYDAWNICTWO NAUKOWE UNIWERSYTETU KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE

Karty podstawowe

 

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefan Wyszyńskiego w Warszawie, jako jednostka wewnątrzuczelniana, prowadzi działalność wydawniczą, publikując czasopisma naukowe, podręczniki i skrypty dla studentów, monografie, publikacje popularnonaukowe, materiały z konferencji naukowych, rozprawy habilitacyjne i doktorskie.

http://www.wydawnictwo.uksw.edu.pl/

https://facebook.com/wydawnictwoukswWydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek 2, 01-815 Warszawa
wydawnictwo@uksw.edu.pl

Dyrektor Wydawnictwa:
dr Elżbieta Sobczak
dyrektorwyd@uksw.edu.pl

Telefony do Wydawnictwa UKSW:
Dyrektor:  22/561 88 35
Sekretarz: 22/561 88 38
Księgarnia: 22/561 89 23
Redaktorzy: 22/561 88 81

Marketing: 22/561 88 71
Skład komputerowy: 22/561 90 39

 

 

Nakładem Wydawnictwa Naukowego UKSW ukazują się następujące czasopisma naukowe:

Colloquia Litterraria - półrocznik
Collectanea Theologica - kwartalnik
Forum Pedagogiczne - półrocznik
Jus Matrimoniale - rocznik
Kwartalnik Prawa Publicznego

Prawo Kanoniczne - kwartalnik

Polish Review of International and European Law - kwartalnik
Saeculum Christianum - półrocznik
Studia Ecologiae Et Bioethicae - kwartalnik
Studia Katechetyczne - rocznik
Studia nad Rodziną - półrocznik

Studia Philosophiae Christianae - półrocznik

Studia Prymasowskie - rocznik
Studia Psychologica - rocznik
Studia Theologica Varsaviensia - półrocznik

Warszawskie Studia Pastoralne - kwartalnik

Załącznik kulturoznawczy - rocznik

Zeszyty prawnicze - kwartalnik                                                                                                                                                                                                                

 

 

Osoba odpowiedzialna: 
Alicja Wysocka
Wprowadzający:
Michał Gardocki
Utworzono:
czw., 10/10/2013 - 09:25