Wyniki konkursów

Karty podstawowe

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu na stanowisko badawczo-dydaktyczne adiunkta w Instytucie Nauk o Polityce i Administracji WSE - pobierz

Informacja o wynikach konkursu na stanowisko badawczo-dydaktyczne adiunkta w Instytucie Nauk Socjologicznych WSE - pobierz

Informacja o wynikach konkursu na stanowisko badawczo-dydaktyczne adiunkta w Instytucie Nauk o Polityce i Administracji WSE - pobierz

Informacja o wynikach konkursu na stanowisko badawczo-dydaktyczne adiunkta w Instytucie Nauk o Polityce i Administracji WSE -  pobierz

Informacja o wynikach konkursu na stanowisko profesora uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych, w Instytucie Nauk Socjologicznych WSE - pobierz

Informacja o wynikach konkursu na stanowisko profesora uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych, w Instytucie Ekonomii i Finansów WSE - pobierz

Informacja o wynikach konkursu na stanowisko badawcze adiunkta w Multidyscyplinarnym Centrum Badawczym UKSW w Warszawie - pobierz

Informacja o braku rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko badawczo-dydaktyczne profesora uczelni w Instytucie Nauk Socjologicznych - pobierz

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko profesora uczelni w Katedrze Zarządzania Kulturą w Instytucie Nauk o Kulturze i Religii - pobierz

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko profesora uczelni w Katedrze Literatury Staropolskiej i Oświeceniowej w Instytucie Literaturoznawstwa - pobierz

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko adiunkta w grupie pracowników dydaktycznych w Zakładzie Szkoła Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców w Centrum Badań nad Dydaktyką Języka i Literatury - pobierz

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko badawczo-dydaktyczne adiunkta w Katedrze Mistyki Chrześcijańskiej na Wydziale Teologicznym - pobierz

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko badawczo-dydaktyczne adiunkta w Instytucie Nauk o Polityce i Administracji w Katedrze Polityki Bezpieczeństwa - pobierz

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko badawcze asystenta w Multidyscyplinarnym Centrum Badawczym UKSW w Warszawie - pobierz

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko badawcze adiunkta w Multidyscyplinarnym Centrum Badawczym UKSW w Warszawie - pobierz

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko badawcze adiunkta w Multidyscyplinarnym Centrum Badawczym UKSW w Warszawie - pobierz

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych na Wydziale Studiów nad Rodziną - pobierz

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych na Wydziale Studiów nad Rodziną - pobierz

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko adiunkta w Instytucie Nauk o Polityce i Administracji w Katedrze Polityki Bezpieczeństwa - pobierz

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko adiunkta w Instytucie Nauk o Polityce i Administracji w Katedrze Stosunków Międzynarodowych i Studiów Europejskich - pobierz

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko adiunkta w Instytucie Nauk o Polityce i Administracji w Katedrze Polityk Publicznych - pobierz

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko profesora uczelni w Instytucie Nauk Socjologicznych - pobierz

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko profesora uczelni w Instytucie Ekonomii i Finansów - pobierz

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko adiunkta  w Instytucie Historii Sztuki UKSW - pobierz

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko adiunkta w Instytucie Historii UKSW - pobierz

Informacja o wyniku konkursu na stanwisko asystenta w Instytucie Archeologii UKSW - pobierz - konkurs nr 2

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko asystenta w Instytucie Archeologii UKSW - pobierz - konkurs nr 1

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko adiunkta w Intytucie Psychologii UKSW - pobierz

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko adiunkta w Instytucie Ekonomii i Finansów - pobierz - konkurs nr 2

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko adiunkta w Instytucie Ekonomii i Finansów - pobierz - konkurs nr 1

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko adiunkta na Wydziale Studiów nad Rodziną - pobierz

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko adiunkta post-doc. w Instytucie Archeologii - pobierz

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko profesora uczelni w Instytucie Ekonomii i Finansów - pobierz

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko adiunkta post-doc. w Instytucie Archeologii - pobierz

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko profesora w Intytucie Psychologii UKSW - pobierz

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko profesora w Instytucie Matematyki UKSW - pobierz

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko asystenta w Instytucie Matematyki UKSW - pobierz

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko adiunkta w Instytucie Matematyki UKSW - pobierz 

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko wykładowcy w Instytucie Informatyki UKSW - pobierz

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko adiunkta w Instytucie Informatyki UKSW - pobierz 

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko asystenta w Instytucie Nauk Fizycznych UKSW - pobierz

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko adiunkta w Instytucie Nauk Fizycznych UKSW - pobierz

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko profesora w Instytucie Nauk Fizycznych UKSW - pobierz

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko adiunkta w Instytucie Nauk Chemicznych  UKSW - pobierz

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko profesora uczelni w Instytucie Nauk Chemicznych  UKSW - pobierz

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko asystenta w Zakładzie Psychologii Klinicznej i Psychoterapii w Instytucie Psychologii UKSW - pobierz

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko asystenta w Katedrze Filozofii Przyrody w Instytucie Filozofii UKSW - pobierz

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko asystenta w Zakładzie Psychologii Klinicznej i Psychoterapii w Instytucie Psychologii UKSW - pobierz

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko adiunkta w Katedrze Biologicznych Podstaw Ochrony Środowiska Instytutu Nauk Biologicznych UKSW - pobierz

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko adiunkta w Katedrze Kultury XX i XXI wieku w Zakładzie Zarządzania Kulturą w Instytucie Nauk o Kulturze i Religii - pobierz

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko adiunkta w Katedrze Teorii Kultury i Międzykulturowości w Instytucie Nauk o Kulturze i Religii - pobierz

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko adiunkta w Katedrze Historii Nowożytnej w Instytucie Historii na Wydziale Nauk Historycznych UKSW w trybie art. 119 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce - pobierz

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko dydaktyczne asystenta w Instytucie Nauk Socjologicznych UKSW w trybie art. 119 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce - pobierz

Informacja o wynikach konkursu na stanowisko asystenta dydaktycznego w Instytucie Nauk o Polityce i Administracji UKSW w trybie art. 119 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce  - pobierz

Komunikat ws. konkursu na stonowisko adiunkta w Instytucie Nauk o Polityce i Administracji UKSW - pobierz

 

Osoba odpowiedzialna: 
Anna Stelmaszczyk
Wprowadzający:
Katarzyna Dominiak
Utworzono:
pon., 02/12/2019 - 07:26

Informacje

  STRONA GŁÓWNA          POCZTA         DLA MEDIÓW         epuap

Ustawienia dostępności cyfrowej

Interfejs
Adjust the interface to make it easier to use for different conditions.
This renders the document in high contrast mode.
This renders the document as white on black
This can help those with trouble processing rapid screen movements.
This loads a font easier to read for people with dyslexia.