Wyniki konkursów

Karty podstawowe

Informacja o wynikach konkursu na stanowisko badawczo-dydaktyczne adiunkta w Instytucie Nauk Socjologicznych WSE - pobierz

Informacja o wynikach konkursu na stanowisko badawczo-dydaktyczne adiunkta w Instytucie Nauk o Polityce i Administracji WSE - pobierz

Informacja o wynikach konkursu na stanowisko badawczo-dydaktyczne adiunkta w Instytucie Nauk o Polityce i Administracji WSE -  pobierz

Informacja o wynikach konkursu na stanowisko profesora uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych, w Instytucie Nauk Socjologicznych WSE - pobierz

Informacja o wynikach konkursu na stanowisko profesora uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych, w Instytucie Ekonomii i Finansów WSE - pobierz

Informacja o wynikach konkursu na stanowisko badawcze adiunkta w Multidyscyplinarnym Centrum Badawczym UKSW w Warszawie - pobierz

Informacja o braku rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko badawczo-dydaktyczne profesora uczelni w Instytucie Nauk Socjologicznych - pobierz

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko profesora uczelni w Katedrze Zarządzania Kulturą w Instytucie Nauk o Kulturze i Religii - pobierz

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko profesora uczelni w Katedrze Literatury Staropolskiej i Oświeceniowej w Instytucie Literaturoznawstwa - pobierz

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko adiunkta w grupie pracowników dydaktycznych w Zakładzie Szkoła Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców w Centrum Badań nad Dydaktyką Języka i Literatury - pobierz

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko badawczo-dydaktyczne adiunkta w Katedrze Mistyki Chrześcijańskiej na Wydziale Teologicznym - pobierz

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko badawczo-dydaktyczne adiunkta w Instytucie Nauk o Polityce i Administracji w Katedrze Polityki Bezpieczeństwa - pobierz

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko badawcze asystenta w Multidyscyplinarnym Centrum Badawczym UKSW w Warszawie - pobierz

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko badawcze adiunkta w Multidyscyplinarnym Centrum Badawczym UKSW w Warszawie - pobierz

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko badawcze adiunkta w Multidyscyplinarnym Centrum Badawczym UKSW w Warszawie - pobierz

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych na Wydziale Studiów nad Rodziną - pobierz

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych na Wydziale Studiów nad Rodziną - pobierz

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko adiunkta w Instytucie Nauk o Polityce i Administracji w Katedrze Polityki Bezpieczeństwa - pobierz

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko adiunkta w Instytucie Nauk o Polityce i Administracji w Katedrze Stosunków Międzynarodowych i Studiów Europejskich - pobierz

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko adiunkta w Instytucie Nauk o Polityce i Administracji w Katedrze Polityk Publicznych - pobierz

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko profesora uczelni w Instytucie Nauk Socjologicznych - pobierz

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko profesora uczelni w Instytucie Ekonomii i Finansów - pobierz

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko adiunkta  w Instytucie Historii Sztuki UKSW - pobierz

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko adiunkta w Instytucie Historii UKSW - pobierz

Informacja o wyniku konkursu na stanwisko asystenta w Instytucie Archeologii UKSW - pobierz - konkurs nr 2

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko asystenta w Instytucie Archeologii UKSW - pobierz - konkurs nr 1

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko adiunkta w Intytucie Psychologii UKSW - pobierz

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko adiunkta w Instytucie Ekonomii i Finansów - pobierz - konkurs nr 2

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko adiunkta w Instytucie Ekonomii i Finansów - pobierz - konkurs nr 1

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko adiunkta na Wydziale Studiów nad Rodziną - pobierz

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko adiunkta post-doc. w Instytucie Archeologii - pobierz

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko profesora uczelni w Instytucie Ekonomii i Finansów - pobierz

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko adiunkta post-doc. w Instytucie Archeologii - pobierz

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko profesora w Intytucie Psychologii UKSW - pobierz

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko profesora w Instytucie Matematyki UKSW - pobierz

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko asystenta w Instytucie Matematyki UKSW - pobierz

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko adiunkta w Instytucie Matematyki UKSW - pobierz 

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko wykładowcy w Instytucie Informatyki UKSW - pobierz

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko adiunkta w Instytucie Informatyki UKSW - pobierz 

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko asystenta w Instytucie Nauk Fizycznych UKSW - pobierz

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko adiunkta w Instytucie Nauk Fizycznych UKSW - pobierz

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko profesora w Instytucie Nauk Fizycznych UKSW - pobierz

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko adiunkta w Instytucie Nauk Chemicznych  UKSW - pobierz

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko profesora uczelni w Instytucie Nauk Chemicznych  UKSW - pobierz

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko asystenta w Zakładzie Psychologii Klinicznej i Psychoterapii w Instytucie Psychologii UKSW - pobierz

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko asystenta w Katedrze Filozofii Przyrody w Instytucie Filozofii UKSW - pobierz

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko asystenta w Zakładzie Psychologii Klinicznej i Psychoterapii w Instytucie Psychologii UKSW - pobierz

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko adiunkta w Katedrze Biologicznych Podstaw Ochrony Środowiska Instytutu Nauk Biologicznych UKSW - pobierz

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko adiunkta w Katedrze Kultury XX i XXI wieku w Zakładzie Zarządzania Kulturą w Instytucie Nauk o Kulturze i Religii - pobierz

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko adiunkta w Katedrze Teorii Kultury i Międzykulturowości w Instytucie Nauk o Kulturze i Religii - pobierz

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko adiunkta w Katedrze Historii Nowożytnej w Instytucie Historii na Wydziale Nauk Historycznych UKSW w trybie art. 119 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce - pobierz

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko dydaktyczne asystenta w Instytucie Nauk Socjologicznych UKSW w trybie art. 119 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce - pobierz

Informacja o wynikach konkursu na stanowisko asystenta dydaktycznego w Instytucie Nauk o Polityce i Administracji UKSW w trybie art. 119 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce  - pobierz

Komunikat ws. konkursu na stonowisko adiunkta w Instytucie Nauk o Polityce i Administracji UKSW - pobierz

 

Osoba odpowiedzialna: 
Anna Stelmaszczyk
Wprowadzający:
Katarzyna Dominiak
Utworzono:
pon., 02/12/2019 - 07:26