Wersja wpisu Rektor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia śr., 23/10/2013 - 07:13

Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie:
Ks. prof. UKSW dr hab. Stanisław Dziekoński

 

PION REKTORA

Kancelaria Rektora
ks. mgr lic. Jarosław Dąbrowski, Dyrektor Kancelarii Rektora | tel. 22-5619023 | wew. 407 | j.dabrowski@uksw.edu.pl | pok. 437A

Biuro Rektorskie
Dewajtis 5
01-815 Warszawa
rektorat@uksw.edu.pl
tel. 22-5618852
fax. 22-5618927
 
mgr Monika Szumska, kierownik Biura Rektorskiego| tel. 22-5619017 | wew. 417 | m.szumska@uksw.edu.pl | pok. 438
 
Sekretariat Rektora:
mgr lic. Anna Zygma, st. referent ds. administracyjnych | tel. 22-5618852, 22-5619001 | wew. 252, 401 | a.zygma@uksw.edu.pl| pok. 438
mgr Wioletta Markiewicz,specjalista ds. administracyjnych| tel. 022-5618968 | wew. 368 |w.markiewicz@uksw.edu.pl | pok. 438
 
Biuro Informacjii Promocji
ul. Dewajtis 5
01-815 Warszawa
promocja@uksw.edu.pl
tel. 22-561 88 44
fax 22-561 89 14
 
mgr Iwona Bandych-Najdowska, kierownik | tel. 22-5618946 | wew. 346 | kom. 0-502670337 | i.bandych@uksw.edu.pl | pok. 507
mgr Agnieszka Pawlak, rzecznik prasowy | tel. 22-5619019 | wew. 419 |  a.pawlak@uksw.edu.pl | pok. 506
mgr Hubert Kaczmarski, rzecznik prasowy ds. Kościoła | tel. 22-5618938 | wew. 338 | fax 22-5618938 | rzecznik@uksw.edu.pl | pok. 021                                                                                                                                              mgr Monika Tucka, specjalista ds. promocji | tel. 22-5618844 | wew. 244 | fax 22-5618914 | m.tucka@uksw.edu.pl | pok. 023mgr Katarzyna Dominiak, starszy referent ds. promocji | tel. 22-5618014 | wew. 314 | fax 22-5618914 | k.dominiak@uksw.edu.pl | pok. 023
 

Biuro Prawne
ul. Dewajtis 5
01-815 Warszawa
tel. 22-5619012, 22-5619002, 22-5618977

mec. Teresa Budryk, kierownik, radca prawny | tel. 22-5619012 | wew. 412 | kom. 0-506789186| t.budryk@uksw.edu.pl| pok. 437
mec. Stanisław Stepanów, radca prawny| tel. 22-5618977 | wew. 377 | s.stepanow@uksw.edu.pl | pok. 435
Jacek Kołota, specjalista ds. administracyjnych, aplikant adwokacki | tel. 22-5618977 | wew. 377 | j.kolota@uksw.edu.pl | pok. 435
Anna Lanc, st. referent administracyjny, aplikant radcowski| tel. 22-5619002 | wew. 402 | a.lanc@uksw.edu.pl | pok. 436

 

Biuro Organizacyjne
ul. Dewajtis 5, domek nr 7
01-815 Warszawa  tel. 22-561 90 34

mgr Monika Masiukiewicz, kierownik | tel. 22-5619034 | wew. 434 | m.masiukiewicz@uksw.edu.pl
mgr Marzena Gardocka, specjalista ds. administracyjnych | tel. 22-5618931 | wew. 331 | m.gardocka@uksw.edu.pl  
mgr Maria Jóźwik, gł. specjalista ds. administracyjnych | tel. 22-5618958 | wew. 358 | m.jozwik@uksw.edu.pl
mgr Agnieszka Wilczek, gł. specjalista ds. administracyjnych | | tel. 22-5618958 | wew. 358  | a.wilczek@uksw.edu.pl

Pełnomocnicy Rektora:
Pełnomocnik Rektora ds. informacji niejawnych Krzysztof Makarewicz
dr Kazimierz Szałata, Pełnomocnik Rektora ds. osób niepełnosprawnych | tel. 22-5618859| wew. 251 | fax (022) 561 88 51| pełnomocnik@uksw.edu.pl| Dewajtis 5, 01-815 Warszawa, pok. 428
prof. UKSW dr hab. Wojciech Kudyba,Pełnomocnik Rektora ds. Procesu Bolońskiego
prof. dr hab. Wiesław Macek,Pełnomocnik Rektora ds. ECTS

Osoba odpowiedzialna: 
Iwona Bandych
Wprowadzający:
Michał Gardocki
Utworzono:
pon., 23/09/2013 - 12:24