Wersja wpisu Rektor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia pt., 17/07/2015 - 09:46

Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie:
Ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński

 

PION REKTORA

Kancelaria Rektora
ks. mgr lic. Jarosław Dąbrowski, Dyrektor Kancelarii Rektora | tel. 22-5619023 | wew. 407 | j.dabrowski@uksw.edu.pl | pok. 437A

Biuro Rektorskie
Dewajtis 5
01-815 Warszawa
rektorat@uksw.edu.pl
tel. 22-5618852
fax. 22-5618927
 
mgr Monika Szumska, kierownik Biura Rektorskiego| tel. 22-5619017 | wew. 417 | m.szumska@uksw.edu.pl | pok. 438
 
Sekretariat Rektora:
dr Anna Zygma, st. referent ds. administracyjnych | tel. 22-5618852, 22-5619001 | wew. 252, 401 | a.zygma@uksw.edu.pl| pok. 438
mgr inż. Magdalena Banaszek, specjalista ds. administracyjnych, m.powroznik@uksw.edu.pl| tel. 022-5618968 | wew. 368 | | pok. 438
 
Biuro Informacjii Promocji
ul. Dewajtis 5
01-815 Warszawa
promocja@uksw.edu.pl
tel. 22-561 88 44
fax 22-561 89 14
 
mgr Iwona Bandych-Najdowska, kierownik | tel. 22-5618946 | wew. 346 | kom. 0-502670337 | i.bandych@uksw.edu.pl | pok. 507
mgr Agnieszka Pawlak, rzecznik prasowy | tel. 22-5619019 | wew. 419 |  a.pawlak@uksw.edu.pl | pok. 506
mgr Hubert Kaczmarski, rzecznik prasowy ds. Kościoła | tel. 22-5618938 | wew. 338 | fax 22-5618938 | rzecznik@uksw.edu.pl | pok. 021                                                                                                                                              mgr Monika Tucka, specjalista ds. promocji | tel. 22-5618844 | wew. 244 | fax 22-5618914 | m.tucka@uksw.edu.pl | pok. 023mgr Katarzyna Dominiak, starszy referent ds. promocji | tel. 22-5618014 | wew. 314 | fax 22-5618914 | k.dominiak@uksw.edu.pl | pok. 023
lic. Tomasz Kunysz, referent ds. projektów graficznych  tel.  22-5618958 | wew. 338 | t.kunysz@uksw.edu.pl Ipok.021

Biuro Prawne
ul. Dewajtis 5
01-815 Warszawa

ZESPÓŁ RADCÓW PRAWNYCH UKSW
koordynator Zespołu - r. pr. Witold Kosarewicz, pokój 435-436, telŁ 22/561 90 02,                               mail: w.kosarewicz@uksw.edu.pl

radcowie prawni w Zespole , pokój 437, Tel. 22/561 90 12:

r. pr. Teresa Budryk, mail: t.budryk@uksw.edu.pl
 r. pr. Stanisław Stepanów, mail: s.stepanow@uksw.edu.pl,

specjalista ds. administracyjnych, aplikant radcowski - mgr Anna Lanc, pokój 435-436,                           Tel.  22/561 90 02, mail: a. lanc@uksw.edu.pl

 

Biuro Organizacyjne

Kierownik biura
Monika Masiukiewicz - tel. +48225619034 | wew. 434 | e-mail: m.masiukiewicz[at]uksw.edu.pl
Zastępca Kierownika
Maria Jóźwik - tel. +48225618958 | wew. 358| e-mail: m.jozwik[at]uksw.edu.pl
Zastępca Kierownika
Anna Wegner - tel. +48225618931 | wew. 331| e-mail: wegner[at]uksw.edu.pl
Pracownicy
Agnieszka Wilczek, gł. specjalista ds. administracyjnych - tel. +48225619033 | wew. 433|e-mail: a.wilczek[at]uksw.edu.pl
Iwona Stefańczyk-Gąska, gł. specjalista ds. administracyjnych tel. +48225618998 |wew.398| e-mail: i.stefanczyk[at]uksw.edu.pl
Adres biura ul. Dewajtis 5, pokój 107, 108 | 01-815 Warszawa


Pełnomocnicy Rektora:
Pełnomocnik Rektora ds. informacji niejawnych Krzysztof Makarewicz
dr Kazimierz Szałata, Pełnomocnik Rektora ds. osób niepełnosprawnych | tel. 22-5618859| wew. 251 | fax (022) 561 88 51| pełnomocnik@uksw.edu.pl| Dewajtis 5, 01-815 Warszawa, pok. 428
prof. UKSW dr hab. Wojciech Kudyba,Pełnomocnik Rektora ds. Procesu Bolońskiego
prof. dr hab. Wiesław Macek,Pełnomocnik Rektora ds. ECTS

Osoba odpowiedzialna: 
Iwona Bandych
Wprowadzający:
Michał Gardocki
Utworzono:
pon., 23/09/2013 - 12:24