Wersja wpisu Rektor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia śr., 04/06/2014 - 12:22

Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie:
Ks. prof. UKSW dr hab. Stanisław Dziekoński

 

PION REKTORA

Kancelaria Rektora
ks. mgr lic. Jarosław Dąbrowski, Dyrektor Kancelarii Rektora | tel. 22-5619023 | wew. 407 | j.dabrowski@uksw.edu.pl | pok. 437A

Biuro Rektorskie
Dewajtis 5
01-815 Warszawa
rektorat@uksw.edu.pl
tel. 22-5618852
fax. 22-5618927
 
mgr Monika Szumska, kierownik Biura Rektorskiego| tel. 22-5619017 | wew. 417 | m.szumska@uksw.edu.pl | pok. 438
 
Sekretariat Rektora:
mgr lic. Anna Zygma, st. referent ds. administracyjnych | tel. 22-5618852, 22-5619001 | wew. 252, 401 | a.zygma@uksw.edu.pl| pok. 438
mgr inż. Magdalena Powroźnik, specjalista ds. administracyjnych, m.powroznik@uksw.edu.pl| tel. 022-5618968 | wew. 368 | | pok. 438
 
Biuro Informacjii Promocji
ul. Dewajtis 5
01-815 Warszawa
promocja@uksw.edu.pl
tel. 22-561 88 44
fax 22-561 89 14
 
mgr Iwona Bandych-Najdowska, kierownik | tel. 22-5618946 | wew. 346 | kom. 0-502670337 | i.bandych@uksw.edu.pl | pok. 507
mgr Agnieszka Pawlak, rzecznik prasowy | tel. 22-5619019 | wew. 419 |  a.pawlak@uksw.edu.pl | pok. 506
mgr Hubert Kaczmarski, rzecznik prasowy ds. Kościoła | tel. 22-5618938 | wew. 338 | fax 22-5618938 | rzecznik@uksw.edu.pl | pok. 021                                                                                                                                              mgr Monika Tucka, specjalista ds. promocji | tel. 22-5618844 | wew. 244 | fax 22-5618914 | m.tucka@uksw.edu.pl | pok. 023mgr Katarzyna Dominiak, starszy referent ds. promocji | tel. 22-5618014 | wew. 314 | fax 22-5618914 | k.dominiak@uksw.edu.pl | pok. 023
lic. Tomasz Kunysz, referent ds. projektów graficznych  tel.  22-5618958 | wew. 358 | t.kunysz@uksw.edu.pl Ipok.021

Biuro Prawne
ul. Dewajtis 5
01-815 Warszawa

ZESPÓŁ RADCÓW PRAWNYCH UKSW
koordynator Zespołu - r. pr. Witold Kosarewicz, pokój 435-436, telŁ 22/561 90 02,                               mail: w.kosarewicz@uksw.edu.pl

radcowie prawni w Zespole , pokój 437, Tel. 22/561 90 12:

r. pr. Teresa Budryk, mail: t.budryk@uksw.edu.pl
 r. pr. Stanisław Stepanów, mail: s.stepanow@uksw.edu.pl,

specjalista ds. administracyjnych, aplikant radcowski - mgr Anna Lanc, pokój 435-436,                           Tel.  22/561 90 02, mail: a. lanc@uksw.edu.pl

 

Biuro Organizacyjne
ul. Dewajtis 5, domek nr 7
01-815 Warszawa  tel. 22-561 90 34
Monika Masiukiewicz, kierownik | tel. 22-5619034 | wew. 434 | m.masiukiewicz@uksw.edu.pl
Maria Jóźwik, z-ca kierownika | tel. 22-5618958 | wew. 358 |m.jozwik@uksw.edu.pl
Anna Wegner, z-ca kierownika | tel. 22-5618931 | wew. 331 |wegner@uksw.edu.pl
Marzena Gardocka, specjalista ds. administracyjnych | tel.  22-5618931 |wew. 331| m.gardocka@uksw.edu.pl
Agnieszka Wilczek, gł. specjalista ds. administracyjnych |  tel. 22-5618958 | wew. 358  | a.wilczek@uksw.edu.pl
Iwona Stefańczyk-Gąska, gł. specjalista ds. administracyjnych| tel. 22-5619034 | wew. 434 i.stefanczyk@uksw.edu.pl


Pełnomocnicy Rektora:
Pełnomocnik Rektora ds. informacji niejawnych Krzysztof Makarewicz
dr Kazimierz Szałata, Pełnomocnik Rektora ds. osób niepełnosprawnych | tel. 22-5618859| wew. 251 | fax (022) 561 88 51| pełnomocnik@uksw.edu.pl| Dewajtis 5, 01-815 Warszawa, pok. 428
prof. UKSW dr hab. Wojciech Kudyba,Pełnomocnik Rektora ds. Procesu Bolońskiego
prof. dr hab. Wiesław Macek,Pełnomocnik Rektora ds. ECTS

Osoba odpowiedzialna: 
Iwona Bandych
Wprowadzający:
Michał Gardocki
Utworzono:
pon., 23/09/2013 - 12:24