Wersja wpisu Regulamin studiów obowiązujący od 01.10.2021 r. z dnia pt., 01/10/2021 - 12:01

 

Regulamin studiów na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie dotyczy studentów kształcących sie na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich, stacjonarnych i niestacjonarnych, stanowiący załącznik do Uchwały Nr 60/2019 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie Regulaminu Studiów w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (z późn. zm.).


REGULAMIN  STUDIÓW  obowiązujący od 01.10.2021 r.

REGULATIONS OF STUDIES

 

 

 

Osoba odpowiedzialna: 
Maria Jóźwik
Wprowadzający:
Michał Gardocki
Utworzono:
pt., 11/10/2013 - 09:30