Wersja wpisu Regulamin studiów obowiązujący od 01.10.2019 r. z dnia wt., 28/09/2021 - 14:14

 

Regulamin studiów na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie dotyczy studentów kształcących sie na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich, stacjonarnych i niestacjonarnych.

Zasady i warunki przyjęć na studia określa ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. Nr 2020, poz. 85, z pózn. zm.) i Uchwała Nr 60/2019 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie Regulaminu Studiów w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.


REGULAMIN  STUDIÓW  obowiązujący od 01.10.2019 r.

REGULATIONS OF STUDIES

 

Uchwała Nr 21/2021 Senatu UKSW z dnia 22 kwietnia 2021 r. zmieniająca Uchwałę Nr 60/2019 Senatu UKSW z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie Regulaminu Studiów w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - pobierz

 

Osoba odpowiedzialna: 
Maria Jóźwik
Wprowadzający:
Michał Gardocki
Utworzono:
pt., 11/10/2013 - 09:30