Centrum Inicjatyw Rozwojowych

Wynik wyboru Partnerów do wspólnej realizacji projektu przez Wydział Studiów nad Rodziną Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (WSR UKSW) w ramach konkursu nr POWR.04.03.00-IP.07-00-002/17, ogłoszenie nr 02/CentIR/2017

W odpowiedzi na zamieszczone w dniu 21.08.2017 r. ogłoszenie o otwartym naborze na Partnera/Partnerów na stronie BIP UKSW do Centrum Inicjatyw Rozwojowych UKSW wpłynęły, do dnia 11.09.2017 r. (do godz.15:30) następujące oferty:

  1. Akademickie Centrum Informacji i Edukacji Europejskiej, ul. Górczewska 53,

01 - 401 Warszawa

Po zapoznaniu się z ofertami, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie podaje do publicznej wiadomości informację o wyborze Partnerów do projektu:

Wprowadzający:
Katarzyna Dominiak
Utworzono:
pon., 18/09/2017 - 10:06

Wynik wyboru Partnerów do wspólnej realizacji projektu przez Wydział Studiów nad Rodziną Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (WSR UKSW) w ramach konkursu nr POWR.04.03.00-IP.07-00-002/17, ogłoszenie nr 03/CentIR/2017

W odpowiedzi na zamieszczone w dniu 21.08.2017 r. ogłoszenie o otwartym naborze na Partnera/Partnerów na stronie BIP UKSW do Centrum Inicjatyw Rozwojowych UKSW wpłynęły, do dnia 11.09.2017 r. (do godz.15:30) następujące oferty:

  1. Flying Colours Sp. z o.o., Jaszczew 135, 38 - 460 Jedlicze
  2. Inicjatywa Firm Rodzinnych, ul. Smolna 14/7, 00 - 375 Warszawa

Po zapoznaniu się z ofertami, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie podaje do publicznej wiadomości informację o wyborze Partnerów do projektu:

Wprowadzający:
Katarzyna Dominiak
Utworzono:
pon., 18/09/2017 - 10:03

Ogłoszenie nr 4/CentIR/2017 o otwartym naborze Partnera/-ów w ramach konkursu nr POWR.04.01.00-IZ.00-00-014/17

Ogłoszenie o otwartym naborze Partnera/-ów

w celu przygotowania i realizacji projektu przez Instytut Psychologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (IP UKSW) w ramach konkursu Deinstytucjonalizacja usług świadczonych na rzecz osób z zaburzeniami i chorobami psychicznymi – II etap, Działanie 4.1 Innowacje społeczne.

 

Wprowadzający:
Katarzyna Dominiak
Utworzono:
pt., 08/09/2017 - 12:52

Ogłoszenie nr 3/CentIR/2017 o otwartym naborze Partnera/-ów w celu przygotowania i realizacji projektu na konkurs nr POWR.04.03.00-IP.07-00-002/17

Ogłoszenie nr 3/CentIR/2017 o otwartym naborze Partnera/-ów w celu przygotowania i realizacji projektu na konkurs nr POWR.04.03.00-IP.07-00-002/17 w ramach Osi priorytetowej IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020

 

Wprowadzający:
Alicja Wysocka
Utworzono:
pon., 21/08/2017 - 13:23

Ogłoszenie nr 2/CentIR/2017 o otwartym naborze Partnera/-ów w celu przygotowania i realizacji projektu na konkurs nr POWR.04.03.00-IP.07-00-002/17

Ogłoszenie nr 2/CentIR/2017 o otwartym naborze Partnera/-ów w celu przygotowania i realizacji projektu na konkurs nr POWR.04.03.00-IP.07-00-002/17 w ramach Osi priorytetowej IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020

 

Wprowadzający:
Alicja Wysocka
Utworzono:
pon., 21/08/2017 - 12:45

Ogłoszenie o udzielonym zamówieniu na podstawie art. 4d ust. 1 pkt 1 Pzp

 

Ogłoszenie o udzielonym zamówieniu na podstawie art. 4d ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) i art.30d ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2016 r. poz. 2045, 2260).

Wprowadzający:
Katarzyna Dominiak
Utworzono:
śr., 05/04/2017 - 11:21

Wynik wyboru na Partnera do wspólnej realizacji projektu przez Instytut Psychologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w ramach konkursu nr POWR.04.01.00-IZ.00-00-002/15

 

W odpowiedzi na zamieszczone w dniu 03.03.2017 r. ogłoszenie o otwartym naborze na Partnera/Partnerów na stronie BIP UKSW do Centrum Inicjatyw Rozwojowych UKSW wpłynęły, do dnia 27.03.2017  r. (do godz.10:00) następujące oferty:

Wprowadzający:
Katarzyna Dominiak
Utworzono:
pon., 03/04/2017 - 10:00

Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu na podstawie art. 4d ust. 1 pkt 1 Pzp

 

Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu na podstawie art. 4d ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) i art.30a ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2016 r. poz. 2045, 2260).

 

 

1/CENTIR/2017

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa

Wprowadzający:
Katarzyna Dominiak
Utworzono:
pt., 31/03/2017 - 13:45

Ogłoszenie nr 1/CentIR/2017 o otwartym naborze Partnera/-ów w ramach II etapu konkursu nr POWR.04.01.00-IZ.00-00-002/15

Ogłoszenie o otwartym naborze Partnera/-ów w celu przygotowania i realizacji projektu przez Instytut Psychologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w ramach Osi Priorytetowej IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.1 Innowacje społeczne Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Konkurs nr POWR.04.01.00-IZ.00-00-002/15

 

Wprowadzający:
Katarzyna Dominiak
Utworzono:
pt., 03/03/2017 - 14:37

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/Pro memoria/2017

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zaprasza do składania ofert na obsługę sekretariatu projektu naukowego pn.: Opracowanie merytoryczne i redakcyjne niepublikowanych zapisków kard. Stefana Wyszyńskiego „Pro memoria”, finansowanego ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na podstawie umowy nr 0013/FiL/2016/20 z dnia 23.12.2016 r.

 

Wprowadzający:
Katarzyna Dominiak
Utworzono:
pt., 24/02/2017 - 14:07

Strony