Centrum Inicjatyw Rozwojowych

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zaprasza do składania ofert na usługę przygotowania i przeprowadzenia zajęć dydaktycznych w języku angielskim dla studentów kierunku pielęgniarstwo w semestrze letnim w roku akademickim 2018/2019

 

Usługa realizowana będzie w ramach projektu „Uniwersytet 2.0. Innowacyjna edukacja. Efektywne zarządzanie”, Działanie Działania 3.5 "Kompleksowe  programy szkół wyższych", Oś III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Wprowadzający:
Alicja Wysocka
Utworzono:
wt., 26/02/2019 - 15:26

Wynik wyboru na Partnera/Partnerów do wspólnej realizacji projektu przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w ramach konkursu nr POWR.04.03.00-IP.07-00-006/18

W odpowiedzi na zamieszczone w dniu 29.01.2019 r. ogłoszenie nr 1/CentIR/2019 o otwartym naborze na Partnera/Partnerów na stronie BIP UKSW do Centrum Inicjatyw Rozwojowych UKSW wpłynęły, do dnia 20.02.2019  r. (do godz.10:00) następujące oferty:

  1. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego, ul. Józefa Wybickiego 3A, 31-261 Kraków

Po zapoznaniu się z ofertami Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie podaje do publicznej wiadomości informację o wyborze Partnerów do projektu:

Wprowadzający:
Alicja Wysocka
Utworzono:
śr., 20/02/2019 - 10:52

Zaproszenie do składania ofert NR 1/EX-IN/2019 z dnia 12.02.2019 r.

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zaprasza do składania ofert na opracowanie analizy merytorycznej wstępnego modelu w zakresie aktywacji zawodowej osób z doświadczeniem kryzysu psychicznego oraz przygotowania recenzji modelu w zakresie aktywacji zawodowej osób z doświadczeniem kryzysu psychicznego  w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, IV osi priorytetowej Innowacje Społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa, realizowanego projektu pod tytułem „Nowy Zawód: Ekspert przez Doświadczenie („EX-IN”)” współfinansowanego przez

Wprowadzający:
Katarzyna Dominiak
Utworzono:
pon., 04/02/2019 - 13:16

Ogłoszenie nr 1/CentIR/2019. o otwartym naborze Partnera/-ów w ramach konkursu nr POWR.04.03.00-IP.07-00-006/18

 

Ogłoszenie o otwartym naborze Partnera/-ów w celu przygotowania i realizacji projektu przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (WPiA UKSW) w ramach Osi Priorytetowej IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa PO WER, konkurs nr POWR.04.03.00-IP.07-00-006/18 na projekty z komponentem ponadnarodowym realizowane poza Common Framework

 

Wprowadzający:
Alicja Wysocka
Utworzono:
wt., 29/01/2019 - 12:19

Zaproszenie do składania ofert nr 01/POWER.U2/2019 z dnia 15/01/2019

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zaprasza do składania ofert na usługę przeprowadzenia warsztatów pn.: Mediacje w sprawach cywilnych oraz kanonicznych dla grupy ok. 25 studentów na Wydziale Prawa Kanonicznego UKSW w roku akademickim 2018/2019 (1 edycja) oraz w roku akademickim 2020/2021 (2 edycja) w wymiarze 50 godz. dydaktycznych (każda edycja). Łącznie dwie edycje – 100 godzin w ramach projektu pn „Uniwersytet 2.0. Innowacyjna edukacja. Efektywne zarządzanie”, Działanie Działania 3.5 "Kompleksowe  programy szkół wyższych", Oś III.

Wprowadzający:
Katarzyna Dominiak
Utworzono:
wt., 15/01/2019 - 09:11

Zaproszenie do składania ofert nr 02/POWER.U2/2018 z dnia 21/12/2018

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zaprasza do składania ofert na usługę doradztwa w zakresie przygotowania nowego statutu uczelni realizowanego w formie spotkań konsultacyjnych oraz opracowania projektu statutu uczelni w ramach projektu pn „Uniwersytet 2.0. Innowacyjna edukacja. Efektywne zarządzanie”, Działanie Działania 3.5 "Kompleksowe  programy szkół wyższych", Oś III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wprowadzający:
Alicja Wysocka
Utworzono:
pt., 21/12/2018 - 14:20

Zaproszenie do składania ofert nr 01/POWER.U2/2018

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zaprasza do składania ofert na usługę przeprowadzenia warsztatów dla studentów i studentek z zakresu "Mediacji pojednawczych w rodzinie" w ramach projektu pn „Uniwersytet 2.0. Innowacyjna edukacja. Efektywne zarządzanie”, Działanie Działania 3.5 "Kompleksowe  programy szkół wyższych", Oś III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Społeczny).

 

Wprowadzający:
Alicja Wysocka
Utworzono:
wt., 27/11/2018 - 15:08

Wynik wyboru na Partnera do wspólnej realizacji projektu przez Wydział Studiów nad Rodziną Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w ramach konkursu nr POWR.03.01.00-IP.08-00-3MU/18

W odpowiedzi na zamieszczone w dniu 04.06.2018 r. ogłoszenie nr 12/CentIR/2018 o otwartym naborze na Partnera/Partnerów na stronie BIP UKSW do Centrum Inicjatyw Rozwojowych UKSW wpłynęły, do dnia 26.06.2018  r. (do godz.12:00) następujące oferty:

 

Fundacja „Popieram Rodzinę”, ul. Skarbka z Gór 51G/5, 03-287 Warszawa

 

Po zapoznaniu się z ofertami Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie podaje do publicznej wiadomości informację o wyborze Partnerów do projektu:

 

Wprowadzający:
Alicja Wysocka
Utworzono:
wt., 26/06/2018 - 14:22

Wynik wyboru na Partnera do wspólnej realizacji projektu pt. „Skazani na rozwój - aktywizacja społeczno-zawodowa skazanych” na Wydziale Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w ramach konkursu nr POWR.03.01.00-IP.08-0

W odpowiedzi na zamieszczone w dniu 30.05.2018 r. ogłoszenie nr 11/CentIR/2018 o otwartym naborze na Partnera/Partnerów na stronie BIP UKSW do Centrum Inicjatyw Rozwojowych UKSW wpłynęły, do dnia 21.06.2018  r. (do godz.14:00) następujące oferty:

 

Fundacja Polskiej Akademii Nauk, ul. Plac Litewski 2, 20-080 Lublin

 

Po zapoznaniu się z ofertami Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie podaje do publicznej wiadomości informację o wyborze Partnerów do projektu:

 

Fundacja Polskiej Akademii Nauk, ul. Plac Litewski 2, 20-080 Lublin

Wprowadzający:
Alicja Wysocka
Utworzono:
pt., 22/06/2018 - 15:10

Strony