Menu odnośników dodatkowych

Centrum Inicjatyw Rozwojowych

Informacja o unieważnieniu zapytania ofertowego nr 03/ABK/B056/2019

Informacja o unieważnieniu zapytania ofertowego nr 03/ABK/B056/2019 dotyczącego usługi przeprowadzenia szkolenia z analizy ról zespołowych dla 3 doradców zawodowych oraz procesu akredytacji z umiejętności wykorzystania analizy ról zespołowych dla 3 doradców zawodowych w ramach projektu pn. „Wiem, potrafię, działam. Profesjonalizacja usług Centrum Szkoleń i Doradztwa Zawodowego UKSW”

 

Wprowadzający:
Katarzyna Dominiak
Utworzono:
pt., 15/11/2019 - 13:28

Zaproszenie nr 03/ABK/B056/2019 do składania ofert na usługę przeprowadzenia szkolenia z analizy ról zespołowych dla 3 doradców zawodowych oraz procesu akredytacji z umiejętności wykorzystania analizy ról zespołowych dla 3 doradców zawodowych

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zaprasza do składania ofert na usługę przeprowadzenia szkolenia z analizy ról zespołowych dla 3 doradców zawodowych oraz przeprowadzenie procesu akredytacji dot. umiejętności wykorzystania analizy ról zespołowych dla 3 doradców zawodowych w ramach projektu Wiem, potrafię, działam. Profesjonalizacja usług Centrum Szkoleń i Doradztwa Zawodowego UKSW w ramach Działania 3.1, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wprowadzający:
Karolina Piotrowska
Utworzono:
śr., 06/11/2019 - 14:10

Informacja o unieważnieniu zapytania ofertowego nr 02/ABK/B056/2019

W związku z prowadzonym postępowaniem w trybie zaproszenia do składania ofert nr 02/ABK/B056/2019 z dnia 29 października 2019 r., którego przedmiotem była usługę przeprowadzenia szkolenia z analizy ról zespołowych dla 3 doradców zawodowych oraz przeprowadzenie procesu akredytacji dot. umiejętności wykorzystania analizy ról zespołowych dla 3 doradców zawodowych w ramach projektu Wiem, potrafię, działam. Profesjonalizacja usług Centrum Szkoleń i Doradztwa Zawodowego UKSW w ramach Działania 3.1, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, informujemy, że unieważniono powyższe postępowanie z uwagi na brak złożonych ofert.

Wprowadzający:
Karolina Piotrowska
Utworzono:
wt., 05/11/2019 - 12:24

Zaproszenie nr 02/ABK/B056/2019 do składania ofert na usługę przeprowadzenia szkolenia z analizy ról zespołowych dla 3 doradców zawodowych oraz procesu akredytacji z umiejętności wykorzystania analizy ról zespołowych dla 3 doradców zawodowych

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zaprasza do składania ofert na usługę przeprowadzenia szkolenia z analizy ról zespołowych dla 3 doradców zawodowych oraz przeprowadzenie procesu akredytacji dot. umiejętności wykorzystania analizy ról zespołowych dla 3 doradców zawodowych w ramach projektu Wiem, potrafię, działam. Profesjonalizacja usług Centrum Szkoleń i Doradztwa Zawodowego UKSW w ramach Działania 3.1, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wprowadzający:
Karolina Piotrowska
Utworzono:
wt., 29/10/2019 - 09:59

Informacja o unieważnieniu zapytania ofertowego nr 3/PdD/2019 dotyczącego zrealizowania usługi zorganizowania szkoły letniej (w mies. XI. 2019 r.) w ramach projektu „Perspektywa dla doktoranta”.

Informacja o unieważnieniu zapytania ofertowego nr 3/PdD/2019dotyczącego zrealizowania usługi zorganizowania szkoły letniej (w mies. XI. 2019 r.) w ramach projektu „Perspektywa dla doktoranta”. Interdyscyplinarne studia doktoranckie Wydziału Teologicznego.

Wprowadzający:
Katarzyna Dominiak
Utworzono:
czw., 17/10/2019 - 10:31

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/PdD/2019 dotycząca zrealizowania usługi zorganizowania szkoły letniej (w mies. XI. 2019 r.) w ramach projektu „Perspektywa dla doktoranta”. Interdyscyplinarne studia doktoranckie Wydziału Teologicznego UKSW

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zaprasza do składania ofert na realizację usługi zorganizowania szkoły letniej (w mies. XI. 2019 r.) w ramach projektu „Perspektywa dla doktoranta”. Interdyscyplinarne studia doktoranckie Wydziału Teologicznego UKSW. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa:III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju. Działanie:3.2 Studia doktoranckie (nr projektu: POWR.03.02.00-00-I012/17).

Wprowadzający:
Katarzyna Dominiak
Utworzono:
pt., 04/10/2019 - 12:37

Zaproszenie do składania ofert nr 05/POWER.U2/2019 z dnia 31/07/2019

 

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zaprasza do składania ofert na usługi:

Wprowadzający:
Alicja Wysocka
Utworzono:
śr., 31/07/2019 - 14:59

Strony