Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu w ramach programu Pomniki polskiej myśli filozoficznej, teologicznej i społecznej XX i XXI wieku

Karty podstawowe

 

Na podstawie art. 4d ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa) zamieszcza ogłoszenie o udzielanym zamówieniu w ramach realizowanego na Wydziale Nauk Historycznych projektu pn.: Opracowanie merytoryczne i redakcyjne niepublikowanych zapisków kard. Stefana Wyszyńskiego „Pro memoria”, finansowanego z Programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Pomniki polskiej myśli filozoficznej, teologicznej i społecznej XX i XXI wieku.

 

Opis przedmiotu zamówienia:

a) Redakcja naukowa tomów:1966, 1967, 1968.

Termin realizacji zamówienia: do dnia 31.12.2020 r.

 

Powyższe ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 

Osoba odpowiedzialna: 
Iwona Bandych
Wprowadzający:
Alicja Wysocka
Utworzono:
pon., 13/01/2020 - 14:45