INFORMACJE OGÓLNE

Karty podstawowe

UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE
01-815 Warszawa
ul. Dewajtis 5www.uksw.edu.pl


Bank Zachodni WBK 87 1090 2851 0000 0001 2031 4629

Osoba odpowiedzialna: 
Alicja Wysocka
Wprowadzający:
Michał Gardocki
Utworzono:
pon., 23/09/2013 - 12:06