Menu odnośników dodatkowych

Senat UKSW i Rada Uczelni

Karty podstawowe

 

Uchwały Senatu, Zarządzenia i Decyzje Rektora UKSW: https://monitor.uksw.edu.pl/

 

Skład Senatu UKSW w kadencji 2016-2020

 

      SENATOROWIE WCHODZĄCY Z URZĘDU:

 1. Ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński - Rektor
 2. Ks. prof. dr hab. Ryszard Czekalski  - Prorektor
 3. Ks. prof. UKSW dr hab. Maciej Bała  - Prorektor
 4. Prof. UKSW dr hab. Anna Fidelus  - Prorektor
 5. Ks. prof. dr hab. Piotr Tomasik  - Dziekan Wydziału Teologicznego
 6. Ks. prof. dr hab. Henryk Stawniak  - Dziekan Wydziału Prawa Kanonicznego
 7. Prof. dr hab. Anna Latawiec  - Dziekan Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej
 8. Ks. prof. dr hab. Sławomir Zaręba  - Dziekan Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych
 9. Prof. dr hab. Marek Michalski  - Dziekan Wydziału Prawa i Administracji
 10. Prof. dr hab. Kazimierz Pawłowski  - Dziekan Wydziału Nauk Humanistycznych
 11. Prof. UKSW dr hab. Jerzy Cytowski  - Dziekan Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego. SNŚ
 12. Ks. prof. UKSW dr hab. Jan Niewęgłowski  - Dziekan Wydziału Nauk Pedagogicznych
 13. Prof. UKSW dr hab. Jerzy Romanowski  - Dziekan Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku
 14. Ks. prof. dr hab. Mieczysław Ozorowski  - Dziekan Wydziału Studiów nad Rodziną  
 15. Prof. UKSW dr hab. Grażyna Gromadzka  - Dziekan Wydziału Medycznego Collegium Medicum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        PRZEDSTAWICIELE SAMODZIELNYCH PRACOWNIKÓW NAUKOWYCH:
   
 16. Ks. prof. UKSW dr hab. Tomasz Wielebski  - Wydział Teologiczny
 17. Ks. prof. dr hab. Wiesław Kiwior  -  Wydział Prawa Kanonicznego
 18. Prof. UKSW dr hab. Maria Ryś  -  Wydział Filozofii Chrześcijańskiej
 19. Ks. prof. dr hab. Waldemar Graczyk  -  Wydział Nauk Historycznych i Społecznych
 20. Prof. UKSW dr hab. Irena Lipowicz  -  Wydział Prawa i Administracji
 21. Prof. UKSW dr hab. Dorota Kielak  -  Wydział Nauk Humanistycznych
 22. Prof. dr hab. Wiesław Macek  -  Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. SNŚ
 23. Prof. zw. dr hab. Jerzy Stochmiałek  -  Wydział Nauk Pedagogicznych
 24. Prof. UKSW dr hab. Alicja Budnik  -  Wydział Biologii i Nauk o Środowisku 
 25. Ks. Prof. UKSW dr hab. Andrzej Jacek Najda  -  Wydział Studiów nad Rodziną
 26. Prof. UKSW dr hab. Artur Rogowski  -   Wydział Medyczny Collegium Medicum                                                                                                                                                           

      PRZEDSTAWICIELE NIESAMODZIELNYCH PRACOWNIKÓW NAUKOWYCH:
 

25. Dr Adam Buława  -  Wydział Nauk Historycznych i Społecznych

26. Dr Tomasz Kulpa  -  Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. SNŚ

27. Dr Anna Linek  -  Wydział Nauk Historycznych i Społecznych

28. Dr Katarzyna Martowska  -  Wydział Filozofii Chrześcijańskiej

29. Mgr Monika Nowosielska  -  Studium Języków Obcych

30. Dr Aleksandra Syryt  -  Wydział Prawa i Administracji

 

 

      PRZEDSTAWICIELE ADMINISTRACJI:

 

31. Małgorzata Majek  -  Dział Kadr

32. Łukasz Kowalski  -  Centrum Systemów Informatycznych

33. Paweł Włodowski  -  Inspektorat BHP

34 Agnieszka Koperska - Centrum Systemów Informatycznych

 

 

      PRZEDSTAWICIELE DOKTORANTÓW:
 

34. Mgr Paweł Janas  -  Wydział Prawa i Administracji

 

 

      PRZEDSTAWICIELE STUDENTÓW:

 

35. Michał Leśkiewicz  -  Wydział Biologii i Nauk o Środowisku

36. Paweł Szopa   -  Wydział Prawa i Administracji

37. Przemysław Puzio  -  Wydział Prawa Kanonicznego

38. Mariola Pirek  -  Wydział Prawa Kanonicznego

39. Aleksandra Wziątek  - Wydział Nauk Pedagogicznych

40. Paweł Cnotkowski  -  Wydział Prawa i Administracji

41. Paulina Seremak - Wydział Nauk Historycznych i Społecznych

42. Ewa Staruch -  Wydział Nauk Pedagogicznych

 

 

       OSOBY WCHODZĄCE DO SENATU Z GŁOSEM DORADCZYM

 

1.    Ks. dr hab. Marek Stokłosa, prof. UKSW – Dziekan  Wydziału Prawa Kanonicznego

2.    Dr hab. Adam Świeżyński, prof. UKSW – Dziekan Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej 

3.    Ks. prof. dr hab. Piotr Mazurkiewicz – Dziekan Wydziału Społeczno-Ekonomicznego

4.    Dr hab. Elżbieta Karska, prof. UKSW – Dyrektor Szkoły Doktorskiej 

5.    Dr Maria Hulicka – Kanclerz UKSW                                 

6.    Anna Kołcz – Kwestor UKSW                                   

7.    Tomasz Winiarski – p.o. Dyrektora Biblioteki UKSW                                                     

8.    Jolanta Białkowska  – przedstawiciel ZZ               

9.    Marcin Krygier – przedstawiciel NZZP UKSW        

 

 

      RADA UCZELNI:

 

1. Prof. UKSW dr hab. Jan Cieciuch

2. Dawid Jackiewicz

3. Ks. prof. dr hab. Janusz Kręcidło

4. Prof. dr hab. nauk medycznych Robert Rejdak - przewodniczący

5. Paulina Seremak

5. Mariusz Wielec

6. Dr Beata Zbarachewicz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osoba odpowiedzialna: 
Alicja Wysocka
Wprowadzający:
Michał Gardocki
Utworzono:
pon., 23/09/2013 - 12:31