Senat UKSW i Rada Uczelni

Karty podstawowe

 

Uchwały Senatu, Zarządzenia i Decyzje Rektora UKSW: https://monitor.uksw.edu.pl/

 

Skład Senatu UKSW w kadencji 2020-2024

 

 1. ks. prof. dr hab. Ryszard CZEKALSKI – Rektor UKSW               
 2. ks. prof. dr hab. Waldemar GRACZYK                               
 3. prof. dr hab. Jarosław MAJEWSKI                           
 4. prof. dr hab. Cezary MIK                                 
 5. ks. prof. dr hab. Jarosław RÓŻAŃSKI                                 
 6. ks. prof. dr hab. Adam SKRECZKO                                                 
 7. prof. dr hab. Kinga SUWIŃSKA                                                        
 8. ks. dr hab. Zbigniew BABICKI, prof. UKSW                       
 9. ks. dr hab. Dariusz BOREK, prof. UKSW                                       
 10.  ks. dr hab. Stanisław CHROBAK, prof. UKSW                             
 11.  dr hab. Tadeusz KAMIŃSKI, prof. UKSW                                      
 12.  dr hab. Tomasz KORPYSZ, prof. UKSW                           
 13.  dr hab. Mirosław KURKOWSKI, prof. UKSW                              
 14.  dr hab. Grzegorz ŁĘCICKI, prof. UKSW                                        
 15.  dr hab. Jolanta ŁODZIŃSKA, prof. UKSW                    
 16.  dr hab. Jakub PAWLIKOWSKI, prof. UKSW                     
 17.  dr hab. Agnieszka REGULSKA, prof. UKSW                    
 18.  dr hab. Artur ROGOWSKI, prof. UKSW                             
 19.  dr hab. Jerzy ROMANOWSKI, prof. UKSW                                  
 20.  ks. dr hab. Marek STOKŁOSA, prof. UKSW                                 
 21.  dr hab. Anna SZCZEPAN-WOJNARSKA, prof. UKSW              
 22.  dr hab. Adam ŚWIEŻYŃSKI, prof. UKSW                                    
 23.  dr hab. Jacek TOMCZYK, prof. UKSW                              
 24.  dr hab. Fabian WELC, prof. UKSW                                     
 25.  dr hab. Małgorzata WSZELAKA-RYLIK, prof. UKSW     
 26.  dr Dominika DZWONKOWSKA                                                       
 27.  ks. dr Rafał KAMIŃSKI                                                          
 28.  dr Dariusz KARAŚ                                                                 
 29.  dr Kinga KRAWIECKA                                                           
 30.  ks. dr inż. Marek MUZYK                                                             
 31.  ks. dr Jarosław SOBKOWIAK                                                          
 32.  dr Włodzimierz STRUS                                                                     
 33.  dr Aleksandra SYRYT                                                           
 34.  dr Mariusz SZYRSKI                                                             
 35.  ks. dr Dariusz TUŁOWIECKI                                                
 36.  mgr Agnieszka KOPERSKA                                                
 37.  mgr Małgorzata LANG                                               
 38.  mgr Anna MALEWSKA                                                                    
 39.  mgr Leonardo SALVADORI                                                 
 40.  mgr Grzegorz ZIĘBA                                                                        
 41.  mgr Jarosław GRYZIAK                                                                           
 42.  Tomasz BOJANOWSKI                                                                    
 43.  Maciej KILISZEK                                                                    
 44.  Daniel OLSZEWSKI                                                  
 45.  Aleksandra RADWAŃSKA                                                   
 46.  Agnieszka RUTKOWSKA                                                                 
 47.  Ewa STARUCH                                                          
 48.  Anna TONECKA                                                                    
 49.  Aleksandra WZIĄTEK                                                            
 50.  Mateusz ZAJĄC                                                                                 

 

Osoby wchodzące do Senatu z głosem doradczym

 

 1. prof. dr hab. Marek MICHALSKI – Prorektor                                  
 2. dr hab. Anna FIDELUS, prof. UKSW – Prorektor                           
 3. ks. prof. dr hab. Piotr TOMASIK – Dziekan                                    
 4. ks. dr hab. Maciej BAŁA, prof. UKSW – Dziekan                          
 5. dr hab. Bogumił SZMULIK, prof. UKSW – Dziekan                      
 6. dr hab. Dorota KIELAK, prof. UKSW – Dziekan                            
 7. dr hab. Jerzy CYTOWSKI, prof. UKSW – Dziekan            
 8. dr hab. Andrzej NAJDA, prof. UKSW – Dziekan                           
 9. dr hab. n.med. Andrzej FAL, prof. UKSW – Dziekan                   
 10. dr hab. Michał GIERYCZ, prof. UKSW – Dziekan                         
 11. dr hab. Elżbieta KARSKA, prof. UKSW – Dyrektor Szkoły Doktorskiej 
 12. dr Maria HULICKA – Kanclerz UKSW                                             
 13. mgr Anna KOŁCZ – Kwestor UKSW                                    
 14. mgr Tomasz WINIARSKI   – Dyrektor Biblioteki UKSW
 15. dr Elżbieta SOBCZAK – Dyrektor Wydawnictwa UKSW         
 16. mgr Jolanta BIAŁKOWSKA  – Przedstawiciel NSZZ „S”
 17. mgr Katarzyna JAKUBCZYK – Przedstawiciel NZZP UKSW

 

 

      RADA UCZELNI:

 

1. Prof. UKSW dr hab. Jan Cieciuch

2. Dawid Jackiewicz

3. Ks. prof. dr hab. Janusz Kręcidło

4. Ewa Staruch

5. Mariusz Wielec

6. Dr Beata Zbarachewicz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osoba odpowiedzialna: 
Alicja Wysocka
Wprowadzający:
Michał Gardocki
Utworzono:
pon., 23/09/2013 - 12:31