Informacja o unieważnieniu zapytania ofertowego nr 03/ABK/B056/2019

Karty podstawowe

Informacja o unieważnieniu zapytania ofertowego nr 03/ABK/B056/2019 dotyczącego usługi przeprowadzenia szkolenia z analizy ról zespołowych dla 3 doradców zawodowych oraz procesu akredytacji z umiejętności wykorzystania analizy ról zespołowych dla 3 doradców zawodowych w ramach projektu pn. „Wiem, potrafię, działam. Profesjonalizacja usług Centrum Szkoleń i Doradztwa Zawodowego UKSW”

 

W związku z prowadzonym postępowaniem w trybie zaproszenia do składania ofert nr 03/ABK/B056/2019 z dnia 06 listopada 2019 r., którego przedmiotem była usługa przeprowadzenia szkolenia z analizy ról zespołowych dla 3 doradców zawodowych oraz procesu akredytacji z umiejętności wykorzystania analizy ról zespołowych dla 3 doradców zawodowych w ramach projektu Wiem, potrafię, działam. Profesjonalizacja usług Centrum Szkoleń i Doradztwa Zawodowego UKSW w ramach Działania 3.1, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, informujemy, że unieważniono powyższe postępowanie z uwagi na fakt, że została złożona jedna oferta.

 

Osoba odpowiedzialna: 
Alicja Wysocka
Wprowadzający:
Katarzyna Dominiak
Utworzono:
pt., 15/11/2019 - 13:28