Centrum Inicjatyw Rozwojowych

Sprostowanie do formularza ofertowego

W związku z popełnieniem oczywistej omyłki dotyczącej formularza cenowego (Załącznik nr 1 do Zaproszenia nr 01/ABK/B056/2019) Zamawiający zmienia treść zapytania ofertowego w następujący sposób: wprowadzając w tabeli formularza cenowego dodatkową kolumnę dotyczącą oferowanej długości szkolenia - liczby godzin szkolenia. W związku z dokonaną zmianą, Zamawiający przesuwa termin składania ofert do dnia 12.07.2019 r. do godziny 15:00.

Wprowadzający:
Alicja Wysocka
Utworzono:
czw., 04/07/2019 - 14:20

Zaproszenie nr 01/ABK/B056/2019

do składania ofert na usługę udziału w szkoleniach otwartych dla doradców zawodowych w ramach projektu „Wiem, potrafię, działam. Profesjonalizacja usług Centrum Szkoleń i Doradztwa Zawodowego UKSW” realizowanego w Centrum Szkoleń i Doradztwa Zawodowego UKSW.

 

Wprowadzający:
Alicja Wysocka
Utworzono:
śr., 03/07/2019 - 15:05

Zaproszenie do składania ofert nr 04/POWER.U2/2019 z dnia 17.05.2019 r.

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zaprasza do składania ofert na usługę przygotowania i przeprowadzenia zajęć dydaktycznych w języku angielskim dla studentów kierunku pielęgniarstwo w semestrze letnim w roku akademickim 2018/2019 w ramach projektu „Uniwersytet 2.0. Innowacyjna edukacja. Efektywne zarządzanie”, Działanie Działania 3.5 "Kompleksowe  programy szkół wyższych", Oś III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wprowadzający:
Alicja Wysocka
Utworzono:
pt., 17/05/2019 - 14:36

Zaproszenie do składania ofert nr 03/POWER.U2/2019

Szanowni Państwo,
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zaprasza do
składania ofert na usługę przeprowadzenia warsztatów dla studentów i
studentek z zakresu "Mediacji pojednawcze w rodzinie uzupełnienie oraz
II stopień" w ramach projektu pn „Uniwersytet 2.0. Innowacyjna edukacja.
Efektywne zarządzanie”, Działanie Działania 3.5 "Kompleksowe  programy
szkół wyższych", Oś III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju,
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego

Wprowadzający:
Alicja Wysocka
Utworzono:
wt., 30/04/2019 - 09:20

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zaprasza do składania ofert na usługę przygotowania i przeprowadzenia zajęć dydaktycznych w języku angielskim dla studentów kierunku pielęgniarstwo w semestrze letnim w roku akademickim 2018/2019

 

Usługa realizowana będzie w ramach projektu „Uniwersytet 2.0. Innowacyjna edukacja. Efektywne zarządzanie”, Działanie Działania 3.5 "Kompleksowe  programy szkół wyższych", Oś III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Wprowadzający:
Alicja Wysocka
Utworzono:
wt., 26/02/2019 - 15:26

Wynik wyboru na Partnera/Partnerów do wspólnej realizacji projektu przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w ramach konkursu nr POWR.04.03.00-IP.07-00-006/18

W odpowiedzi na zamieszczone w dniu 29.01.2019 r. ogłoszenie nr 1/CentIR/2019 o otwartym naborze na Partnera/Partnerów na stronie BIP UKSW do Centrum Inicjatyw Rozwojowych UKSW wpłynęły, do dnia 20.02.2019  r. (do godz.10:00) następujące oferty:

  1. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego, ul. Józefa Wybickiego 3A, 31-261 Kraków

Po zapoznaniu się z ofertami Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie podaje do publicznej wiadomości informację o wyborze Partnerów do projektu:

Wprowadzający:
Alicja Wysocka
Utworzono:
śr., 20/02/2019 - 10:52

Zaproszenie do składania ofert NR 1/EX-IN/2019 z dnia 12.02.2019 r.

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zaprasza do składania ofert na opracowanie analizy merytorycznej wstępnego modelu w zakresie aktywacji zawodowej osób z doświadczeniem kryzysu psychicznego oraz przygotowania recenzji modelu w zakresie aktywacji zawodowej osób z doświadczeniem kryzysu psychicznego  w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, IV osi priorytetowej Innowacje Społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa, realizowanego projektu pod tytułem „Nowy Zawód: Ekspert przez Doświadczenie („EX-IN”)” współfinansowanego przez

Wprowadzający:
Katarzyna Dominiak
Utworzono:
pon., 04/02/2019 - 13:16

Ogłoszenie nr 1/CentIR/2019. o otwartym naborze Partnera/-ów w ramach konkursu nr POWR.04.03.00-IP.07-00-006/18

 

Ogłoszenie o otwartym naborze Partnera/-ów w celu przygotowania i realizacji projektu przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (WPiA UKSW) w ramach Osi Priorytetowej IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa PO WER, konkurs nr POWR.04.03.00-IP.07-00-006/18 na projekty z komponentem ponadnarodowym realizowane poza Common Framework

 

Wprowadzający:
Alicja Wysocka
Utworzono:
wt., 29/01/2019 - 12:19

Zaproszenie do składania ofert nr 01/POWER.U2/2019 z dnia 15/01/2019

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zaprasza do składania ofert na usługę przeprowadzenia warsztatów pn.: Mediacje w sprawach cywilnych oraz kanonicznych dla grupy ok. 25 studentów na Wydziale Prawa Kanonicznego UKSW w roku akademickim 2018/2019 (1 edycja) oraz w roku akademickim 2020/2021 (2 edycja) w wymiarze 50 godz. dydaktycznych (każda edycja). Łącznie dwie edycje – 100 godzin w ramach projektu pn „Uniwersytet 2.0. Innowacyjna edukacja. Efektywne zarządzanie”, Działanie Działania 3.5 "Kompleksowe  programy szkół wyższych", Oś III.

Wprowadzający:
Katarzyna Dominiak
Utworzono:
wt., 15/01/2019 - 09:11

Strony