Centrum Inicjatyw Rozwojowych

Zaproszenie do składania ofert nr 02/POWER.U2/2018 z dnia 21/12/2018

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zaprasza do składania ofert na usługę doradztwa w zakresie przygotowania nowego statutu uczelni realizowanego w formie spotkań konsultacyjnych oraz opracowania projektu statutu uczelni w ramach projektu pn „Uniwersytet 2.0. Innowacyjna edukacja. Efektywne zarządzanie”, Działanie Działania 3.5 "Kompleksowe  programy szkół wyższych", Oś III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wprowadzający:
Alicja Wysocka
Utworzono:
pt., 21/12/2018 - 14:20

Zaproszenie do składania ofert nr 01/POWER.U2/2018

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zaprasza do składania ofert na usługę przeprowadzenia warsztatów dla studentów i studentek z zakresu "Mediacji pojednawczych w rodzinie" w ramach projektu pn „Uniwersytet 2.0. Innowacyjna edukacja. Efektywne zarządzanie”, Działanie Działania 3.5 "Kompleksowe  programy szkół wyższych", Oś III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Społeczny).

 

Wprowadzający:
Alicja Wysocka
Utworzono:
wt., 27/11/2018 - 15:08

Wynik wyboru na Partnera do wspólnej realizacji projektu przez Wydział Studiów nad Rodziną Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w ramach konkursu nr POWR.03.01.00-IP.08-00-3MU/18

W odpowiedzi na zamieszczone w dniu 04.06.2018 r. ogłoszenie nr 12/CentIR/2018 o otwartym naborze na Partnera/Partnerów na stronie BIP UKSW do Centrum Inicjatyw Rozwojowych UKSW wpłynęły, do dnia 26.06.2018  r. (do godz.12:00) następujące oferty:

 

Fundacja „Popieram Rodzinę”, ul. Skarbka z Gór 51G/5, 03-287 Warszawa

 

Po zapoznaniu się z ofertami Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie podaje do publicznej wiadomości informację o wyborze Partnerów do projektu:

 

Wprowadzający:
Alicja Wysocka
Utworzono:
wt., 26/06/2018 - 14:22

Wynik wyboru na Partnera do wspólnej realizacji projektu pt. „Skazani na rozwój - aktywizacja społeczno-zawodowa skazanych” na Wydziale Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w ramach konkursu nr POWR.03.01.00-IP.08-0

W odpowiedzi na zamieszczone w dniu 30.05.2018 r. ogłoszenie nr 11/CentIR/2018 o otwartym naborze na Partnera/Partnerów na stronie BIP UKSW do Centrum Inicjatyw Rozwojowych UKSW wpłynęły, do dnia 21.06.2018  r. (do godz.14:00) następujące oferty:

 

Fundacja Polskiej Akademii Nauk, ul. Plac Litewski 2, 20-080 Lublin

 

Po zapoznaniu się z ofertami Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie podaje do publicznej wiadomości informację o wyborze Partnerów do projektu:

 

Fundacja Polskiej Akademii Nauk, ul. Plac Litewski 2, 20-080 Lublin

Wprowadzający:
Alicja Wysocka
Utworzono:
pt., 22/06/2018 - 15:10

Wynik wyboru na Partnera do wspólnej realizacji projektu pt. „Akademia wychowanków MOS i MOW” na Wydziale Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w ramach konkursu nr POWR.03.01.00-IP.08-00-3MU/18

W odpowiedzi na zamieszczone w dniu 30.05.2018 r. ogłoszenie nr 10/CentIR/2018 o otwartym naborze na Partnera/Partnerów na stronie BIP UKSW do Centrum Inicjatyw Rozwojowych UKSW wpłynęły, do dnia 21.06.2018  r. (do godz.14:00) następujące oferty:

 

Fundacja Polskiej Akademii Nauk, ul. Plac Litewski 2, 20-080 Lublin

 

Po zapoznaniu się z ofertami Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie podaje do publicznej wiadomości informację o wyborze Partnerów do projektu:

 

Fundacja Polskiej Akademii Nauk, ul. Plac Litewski 2, 20-080 Lublin

Wprowadzający:
Alicja Wysocka
Utworzono:
pt., 22/06/2018 - 15:06

Wynik wyboru na Partnera do wspólnej realizacji projektu pt. „Rozwój kluczem do kariery – rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów” na Wydziale Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w ramach konkursu nr POWR.03.0

W odpowiedzi na zamieszczone w dniu 30.05.2018 r. ogłoszenie nr 9/CentIR/2018 o otwartym naborze na Partnera/Partnerów na stronie BIP UKSW do Centrum Inicjatyw Rozwojowych UKSW wpłynęły, do dnia 21.06.2018  r. (do godz.14:00) następujące oferty:

 

Fundacja Polskiej Akademii Nauk, ul. Plac Litewski 2, 20-080 Lublin

 

Po zapoznaniu się z ofertami Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie podaje do publicznej wiadomości informację o wyborze Partnerów do projektu:

 

Fundacja Polskiej Akademii Nauk, ul. Plac Litewski 2, 20-080 Lublin

Wprowadzający:
Alicja Wysocka
Utworzono:
pt., 22/06/2018 - 15:03

Wynik wyboru na Partnera do wspólnej realizacji projektu pt. „Efektywne MSP” przez Wydział Nauk Historycznych i Społecznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w ramach konkursu nr POWR.03.01.00-IP.08-00-3MU/18

W odpowiedzi na zamieszczone w dniu 30.05.2018 r. ogłoszenie nr 7/CentIR/2018 o otwartym naborze na Partnera/Partnerów na stronie BIP UKSW do Centrum Inicjatyw Rozwojowych UKSW wpłynęły, do dnia 21.06.2018  r. (do godz.14:00) następujące oferty:

 

Fundacja „Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym”, ul. Trębacka 4,00-074 Warszawa

 

Po zapoznaniu się z ofertami Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie podaje do publicznej wiadomości informację o wyborze Partnerów do projektu:

 

Wprowadzający:
Alicja Wysocka
Utworzono:
pt., 22/06/2018 - 14:00

Wynik wyboru na Partnera do wspólnej realizacji projektu pt. „Szkoła Liderów” przez Wydział Nauk Historycznych i Społecznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w ramach konkursu nr POWR.03.01.00-IP.08-00-3MU/18

W odpowiedzi na zamieszczone w dniu 30.05.2018 r. ogłoszenie nr 6/CentIR/2018 o otwartym naborze na Partnera/Partnerów na stronie BIP UKSW do Centrum Inicjatyw Rozwojowych UKSW wpłynęły, do dnia 21.06.2018  r. (do godz.14:00) następujące oferty:

 

Fundacja „Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym”, ul. Trębacka 4,00-074 Warszawa

 

Po zapoznaniu się z ofertami Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie podaje do publicznej wiadomości informację o wyborze Partnerów do projektu:

 

Wprowadzający:
Alicja Wysocka
Utworzono:
pt., 22/06/2018 - 13:53

Unieważnienie naboru na Partnera w ramach ogłoszenia nr 8/CentIR/2018

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, jako wnioskodawca projektu pn. „Zarządzanie projektami w NGO i MSP” zaplanowanego do realizacji ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Oś priorytetowa III, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym, zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (Dz. U. z 2014 roku poz.1146 z późń.

Wprowadzający:
Alicja Wysocka
Utworzono:
śr., 20/06/2018 - 12:28

Wynik wyboru na Partnera do wspólnej realizacji projektu pt. „Imigranci w parafii. Kultura przyjęcia” przez Międzyinstytutowy Zakład Badań nad Migracją – Wydział Nauk Historycznych i Społecznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Nabór odbywał się w ramach konkursu nr  POWR.03.01.00-IP.08-00-3MU/18.

 

W odpowiedzi na zamieszczone w dniu 29.05.2018 r. ogłoszenie nr 5/CentIR/2018 o otwartym naborze na Partnera/Partnerów na stronie BIP UKSW do Centrum Inicjatyw Rozwojowych UKSW wpłynęły, do dnia 19.06.2018  r. (do godz.14:00) następujące oferty:

 

Polskie Forum Migracyjne Fundacja, ul. Orła Białego 44 a, 05-080 Izabelin

 

Wprowadzający:
Alicja Wysocka
Utworzono:
śr., 20/06/2018 - 11:59

Strony