Centrum Inicjatyw Rozwojowych

Ogłoszenie nr 4/CentIR/2018 o otwartym naborze Partnera/-ów w ramach konkursu nr POWR.03.01.00-IP.08-00-3MU/18

 

Ogłoszenie o otwartym naborze Partnera/-ów

 

w celu przygotowania i realizacji projektu pn.: „Kompetencje cyfrowe i perspektywa teleopieki dla seniora” przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (WPiA UKSW) w ramach Osi Priorytetowej  III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja

Wprowadzający:
Alicja Wysocka
Utworzono:
pt., 25/05/2018 - 14:49

Ogłoszenie nr 3/CentIR/2018 o otwartym naborze Partnera/-ów w ramach konkursu nr POWR.03.01.00-IP.08-00-3MU/18

Ogłoszenie o otwartym naborze Partnera/-ów

w celu przygotowania i realizacji projektu pn.: „Szkoła rodziny” przez Wydział Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w ramach Osi Priorytetowej  III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja

Rozwój 2014 - 2020

Wprowadzający:
Alicja Wysocka
Utworzono:
śr., 23/05/2018 - 15:24

Ogłoszenie o udzielonym zamówieniu na podstawie art. 4d ust. 1 pkt 1 Pzp

Ogłoszenie o udzielonym zamówieniu na podstawie art. 4d ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) i art.30d ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2018 r. poz. 87).

 

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa

Wprowadzający:
Alicja Wysocka
Utworzono:
wt., 17/04/2018 - 15:10

Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu na podstawie art. 4d ust. 1 pkt 1 Pzp

Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu na podstawie art. 4d ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) i art.30a ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2018 r. poz. 87).

 

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa

Wprowadzający:
Alicja Wysocka
Utworzono:
śr., 07/03/2018 - 13:47

Wynik wyboru na Partnera do wspólnej realizacji projektu przez Instytut Psychologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w ramach konkursu nr POWR.04.01.00-IZ.00-00-014/17

W odpowiedzi na zamieszczone w dniu 02.02.2018 r. ogłoszenie nr 2/CentIR/2018 o otwartym naborze na Partnera/Partnerów na stronie BIP UKSW do Centrum Inicjatyw Rozwojowych UKSW wpłynęły, do dnia 26.02.2018  r. (do godz.09:00) następujące oferty:

  1. EMC PIASECZNO Sp. z o.o.

Po zapoznaniu się z ofertami Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie podaje do publicznej wiadomości informację o wyborze Partnera do projektu:

Wprowadzający:
Katarzyna Dominiak
Utworzono:
pon., 26/02/2018 - 11:22

Ogłoszenie nr 2/CentIR/2018 o otwartym naborze Partnera/-ów w ramach konkursu nr POWR.04.01.00-IZ.00-00-014/17

Ogłoszenie o otwartym naborze Partnera/-ów w celu przygotowania i realizacji projektu przez Instytut Psychologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (IP UKSW) w ramach konkursu Deinstytucjonalizacja usług świadczonych na rzecz osób z zaburzeniami i chorobami psychicznymi – II etap, Działanie 4.1 Innowacje społeczne.

Wprowadzający:
Alicja Wysocka
Utworzono:
pt., 02/02/2018 - 09:51

Wynik wyboru na Partnera do wspólnej realizacji projektu przez Instytut Psychologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w ramach konkursu nr POWR.04.01.00-IZ.00-00-014/17

W odpowiedzi na zamieszczone w dniu 04.01.2018 r. ogłoszenie nr 1/CentIR/2018 o otwartym naborze na Partnera/Partnerów na stronie BIP UKSW do Centrum Inicjatyw Rozwojowych UKSW wpłynęły, do dnia 26.01.2018  r. (do godz.10:00) następujące oferty:

1. Fundacja Pomóż Dorosnąć, ul. Warszawska 33/lok.10, 05-500 Piaseczno

Po zapoznaniu się z ofertami Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie podaje do publicznej wiadomości informację o wyborze Partnera do projektu:

1. Fundacja Pomóż Dorosnąć, ul. Warszawska 33/lok.10, 05-500 Piaseczno

Wprowadzający:
Katarzyna Dominiak
Utworzono:
czw., 01/02/2018 - 14:27

Ogłoszenie nr 1/CentIR/2018 o otwartym naborze Partnera/-ów w ramach konkursu nr POWR.04.01.00-IZ.00-00-014/17

Ogłoszenie o otwartym naborze Partnera/-ów w celu przygotowania i realizacji projektu przez Instytut Psychologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (IP UKSW) w ramach konkursu Deinstytucjonalizacja usług świadczonych na rzecz osób z zaburzeniami i chorobami psychicznymi – II etap, Działanie 4.1 Innowacje społeczne.

Wprowadzający:
Katarzyna Dominiak
Utworzono:
czw., 04/01/2018 - 10:15

Wynik wyboru na Partnera do wspólnej realizacji projektu przez Instytut Psychologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w ramach konkursu nr POWR.04.01.00-IZ.00-00-014/1

W odpowiedzi na zamieszczone w dniu 24.11.2017 r. ogłoszenie nr 5/CentIR/2017 o otwartym naborze na Partnera/Partnerów na stronie BIP UKSW do Centrum Inicjatyw Rozwojowych UKSW wpłynęły, do dnia 19.12.2017  r. (do godz.10:00) następujące oferty:

  1. Medikar Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa.

Po zapoznaniu się z ofertami Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie podaje do publicznej wiadomości informację o wyborze Partnera do projektu:

Wprowadzający:
Katarzyna Dominiak
Utworzono:
czw., 21/12/2017 - 11:55

Informacja o rozstrzygnięciu Zaproszenia do składania ofert nr 3/WAŻKA/2017

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty zlozonej w odpowiedzi na Zaproszenie do składania ofert nr 3/WAŻKA/2017 z dnia 13.12.2017 r. na usługę polegającą na całościowym przygotowaniu oraz druku publikacji, w formie książki powstałej w ramach projektu: Integracja i wsparcie procesów zarządzania informacją i optymalizacji decyzji systemu ostrzegania i alarmowania.

Informacja o roztrzygnięciu - pobierz

Wprowadzający:
Katarzyna Dominiak
Utworzono:
pon., 18/12/2017 - 07:52

Strony