Informacja o rozstrzygnięciu Zaproszenia do składania ofert nr 3/WAŻKA/2017

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty zlozonej w odpowiedzi na Zaproszenie do składania ofert nr 3/WAŻKA/2017 z dnia 13.12.2017 r. na usługę polegającą na całościowym przygotowaniu oraz druku publikacji, w formie książki powstałej w ramach projektu: Integracja i wsparcie procesów zarządzania informacją i optymalizacji decyzji systemu ostrzegania i alarmowania.

Informacja o roztrzygnięciu - pobierz

Osoba odpowiedzialna: 
Alicja Wysocka
Wprowadzający:
Katarzyna Dominiak
Utworzono:
pon., 18/12/2017 - 07:52