Ogłoszenie o udzielonym zamówieniu na podstawie art. 4d ust. 1 pkt 1 Pzp

Ogłoszenie o udzielonym zamówieniu na podstawie art. 4d ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) i art.30d ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2018 r. poz. 87).

 

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa

na podstawie  art.30d ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2018 r. poz. 87) w związku w związku art. 4d ust.1. pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), informuje o udzielonym zamówieniu w ramach realizowanego na Wydziale Nauk Historycznych i Społecznych Projektu pn.: Opracowanie merytoryczne i redakcyjne niepublikowanych zapisków kard. Stefana Wyszyńskiego „Pro memoria”, finansowanego z Programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Pomniki polskiej myśli filozoficznej, teologicznej i społecznej XX i XXI wieku.

 

Zamówienia udzielono niżej wymienionym osobom:

a) Redakcja naukowa tomów:

Tom 1963: ks. dr Albert Warso
Tom 1964: dr Łucja Marek
Tom 1965: dr hab. Paweł Skibiński

 

Termin realizacji zamówienia: nie później niż do dnia 22.12.2021 r.

 

Symbol i nazwa według CPV: 71 35 17 00-0; 73 11 00 00-6; 92 31 22 10-6

Osoba odpowiedzialna: 
Alicja Wysocka
Wprowadzający:
Alicja Wysocka
Utworzono:
wt., 17/04/2018 - 15:10