Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu na podstawie art. 4d ust. 1 pkt 1 Pzp

Karty podstawowe

Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu na podstawie art. 4d ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) i art.30a ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2018 r. poz. 87).

 

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa

na podstawie art. 30a ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2018 r. poz. 87) w związku art. 4d ust.1. pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) zamieszcza ogłoszenie o udzielanym zamówieniu w ramach realizowanego na Wydziale Nauk Historycznych i Społecznych Projektu pn.: Opracowanie merytoryczne i redakcyjne niepublikowanych zapisków kard. Stefana Wyszyńskiego „Pro memoria”, finansowanego z Programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Pomniki polskiej myśli filozoficznej, teologicznej i społecznej XX i XXI wieku.

 

Opis przedmiotu zamówienia: a) Redakcja naukowa tomów 1963, 1964, 1965.

 

Termin realizacji zamówienia: do dnia 22.12.2021 r.

 

Symbol i nazwa według CPV: 71 35 17 00-0; 73 11 00 00-6; 92 31 22 10-6

 

Powyższe ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

data modyfikacji: 

2018-03-07 03:10 pm

Osoba odpowiedzialna: 
Iwona Bandych
Wprowadzający:
Alicja Wysocka
Utworzono:
śr., 07/03/2018 - 13:47