Menu odnośników dodatkowych

Centrum Inicjatyw Rozwojowych

Informacja o unieważnieniu zapytania ofertowego nr 3/PdD/2019 dotyczącego zrealizowania usługi zorganizowania szkoły letniej (w mies. XI. 2019 r.) w ramach projektu „Perspektywa dla doktoranta”.

Informacja o unieważnieniu zapytania ofertowego nr 3/PdD/2019dotyczącego zrealizowania usługi zorganizowania szkoły letniej (w mies. XI. 2019 r.) w ramach projektu „Perspektywa dla doktoranta”. Interdyscyplinarne studia doktoranckie Wydziału Teologicznego.

Wprowadzający:
Katarzyna Dominiak
Utworzono:
czw., 17/10/2019 - 10:31

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/PdD/2019 dotycząca zrealizowania usługi zorganizowania szkoły letniej (w mies. XI. 2019 r.) w ramach projektu „Perspektywa dla doktoranta”. Interdyscyplinarne studia doktoranckie Wydziału Teologicznego UKSW

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zaprasza do składania ofert na realizację usługi zorganizowania szkoły letniej (w mies. XI. 2019 r.) w ramach projektu „Perspektywa dla doktoranta”. Interdyscyplinarne studia doktoranckie Wydziału Teologicznego UKSW. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa:III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju. Działanie:3.2 Studia doktoranckie (nr projektu: POWR.03.02.00-00-I012/17).

Wprowadzający:
Katarzyna Dominiak
Utworzono:
pt., 04/10/2019 - 12:37

Zaproszenie do składania ofert nr 05/POWER.U2/2019 z dnia 31/07/2019

 

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zaprasza do składania ofert na usługi:

Wprowadzający:
Alicja Wysocka
Utworzono:
śr., 31/07/2019 - 14:59

Zapytanie ofertowe nr 1/COSU/2019 Autorskie wykonanie dzieł na potrzeby projektu pt. „Coaching sukcesji – wielowymiarowe wsparcie zarządzania procesami sukcesji w firmach rodzinnych ”

 

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zaprasza do składania ofert na wykonanie autorskich dzieł w ramach projektu „Coaching sukcesji – wielowymiarowe wsparcie zarządzania procesami sukcesji w firmach rodzinnych”, realizowanego na Wydziale Studiów nad Rodziną UKSW, w ramach konkursu nr POWR.04.03.00-IP.07-00-002/17, w ramach Działania 4.3 Współpraca ponadnarodowa, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Wprowadzający:
Alicja Wysocka
Utworzono:
pt., 19/07/2019 - 11:50

Informacja o rozstrzygnięciu Zapytania ofertowego nr 01/ABK/BO56/2019 z dnia 03.07.2019 r.

 

Rozstrzygnięcie postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego nr 01/ABK/BO56/2019 z dn. 03.07.2019 r., którego przedmiotem była usługa udziału w szkoleniach otwartych dla doradców zawodowych w ramach projektu pn. "Wiem, potrafię, działam. Profesjonalizacja usług Centrum Szkoleń i Doradztwa Zawodowego UKSW".

 

Informacja_o rozstrzygnieciu_zapytania_ofertowego_z dn.03.07.2019.pdf

Wprowadzający:
Alicja Wysocka
Utworzono:
wt., 16/07/2019 - 14:57

Sprostowanie do formularza ofertowego

W związku z popełnieniem oczywistej omyłki dotyczącej formularza cenowego (Załącznik nr 1 do Zaproszenia nr 01/ABK/B056/2019) Zamawiający zmienia treść zapytania ofertowego w następujący sposób: wprowadzając w tabeli formularza cenowego dodatkową kolumnę dotyczącą oferowanej długości szkolenia - liczby godzin szkolenia. W związku z dokonaną zmianą, Zamawiający przesuwa termin składania ofert do dnia 12.07.2019 r. do godziny 15:00.

Wprowadzający:
Alicja Wysocka
Utworzono:
czw., 04/07/2019 - 14:20

Zaproszenie nr 01/ABK/B056/2019

do składania ofert na usługę udziału w szkoleniach otwartych dla doradców zawodowych w ramach projektu „Wiem, potrafię, działam. Profesjonalizacja usług Centrum Szkoleń i Doradztwa Zawodowego UKSW” realizowanego w Centrum Szkoleń i Doradztwa Zawodowego UKSW.

 

Wprowadzający:
Alicja Wysocka
Utworzono:
śr., 03/07/2019 - 15:05

Strony