Centrum Inicjatyw Rozwojowych

Wynik wyboru na Partnera do wspólnej realizacji projektu pt. „Akademia wychowanków MOS i MOW” na Wydziale Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w ramach konkursu nr POWR.03.01.00-IP.08-00-3MU/18

W odpowiedzi na zamieszczone w dniu 30.05.2018 r. ogłoszenie nr 10/CentIR/2018 o otwartym naborze na Partnera/Partnerów na stronie BIP UKSW do Centrum Inicjatyw Rozwojowych UKSW wpłynęły, do dnia 21.06.2018  r. (do godz.14:00) następujące oferty:

 

Fundacja Polskiej Akademii Nauk, ul. Plac Litewski 2, 20-080 Lublin

 

Po zapoznaniu się z ofertami Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie podaje do publicznej wiadomości informację o wyborze Partnerów do projektu:

 

Fundacja Polskiej Akademii Nauk, ul. Plac Litewski 2, 20-080 Lublin

Wprowadzający:
Alicja Wysocka
Utworzono:
pt., 22/06/2018 - 15:06

Wynik wyboru na Partnera do wspólnej realizacji projektu pt. „Rozwój kluczem do kariery – rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów” na Wydziale Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w ramach konkursu nr POWR.03.0

W odpowiedzi na zamieszczone w dniu 30.05.2018 r. ogłoszenie nr 9/CentIR/2018 o otwartym naborze na Partnera/Partnerów na stronie BIP UKSW do Centrum Inicjatyw Rozwojowych UKSW wpłynęły, do dnia 21.06.2018  r. (do godz.14:00) następujące oferty:

 

Fundacja Polskiej Akademii Nauk, ul. Plac Litewski 2, 20-080 Lublin

 

Po zapoznaniu się z ofertami Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie podaje do publicznej wiadomości informację o wyborze Partnerów do projektu:

 

Fundacja Polskiej Akademii Nauk, ul. Plac Litewski 2, 20-080 Lublin

Wprowadzający:
Alicja Wysocka
Utworzono:
pt., 22/06/2018 - 15:03

Wynik wyboru na Partnera do wspólnej realizacji projektu pt. „Efektywne MSP” przez Wydział Nauk Historycznych i Społecznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w ramach konkursu nr POWR.03.01.00-IP.08-00-3MU/18

W odpowiedzi na zamieszczone w dniu 30.05.2018 r. ogłoszenie nr 7/CentIR/2018 o otwartym naborze na Partnera/Partnerów na stronie BIP UKSW do Centrum Inicjatyw Rozwojowych UKSW wpłynęły, do dnia 21.06.2018  r. (do godz.14:00) następujące oferty:

 

Fundacja „Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym”, ul. Trębacka 4,00-074 Warszawa

 

Po zapoznaniu się z ofertami Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie podaje do publicznej wiadomości informację o wyborze Partnerów do projektu:

 

Wprowadzający:
Alicja Wysocka
Utworzono:
pt., 22/06/2018 - 14:00

Wynik wyboru na Partnera do wspólnej realizacji projektu pt. „Szkoła Liderów” przez Wydział Nauk Historycznych i Społecznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w ramach konkursu nr POWR.03.01.00-IP.08-00-3MU/18

W odpowiedzi na zamieszczone w dniu 30.05.2018 r. ogłoszenie nr 6/CentIR/2018 o otwartym naborze na Partnera/Partnerów na stronie BIP UKSW do Centrum Inicjatyw Rozwojowych UKSW wpłynęły, do dnia 21.06.2018  r. (do godz.14:00) następujące oferty:

 

Fundacja „Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym”, ul. Trębacka 4,00-074 Warszawa

 

Po zapoznaniu się z ofertami Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie podaje do publicznej wiadomości informację o wyborze Partnerów do projektu:

 

Wprowadzający:
Alicja Wysocka
Utworzono:
pt., 22/06/2018 - 13:53

Unieważnienie naboru na Partnera w ramach ogłoszenia nr 8/CentIR/2018

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, jako wnioskodawca projektu pn. „Zarządzanie projektami w NGO i MSP” zaplanowanego do realizacji ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Oś priorytetowa III, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym, zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (Dz. U. z 2014 roku poz.1146 z późń.

Wprowadzający:
Alicja Wysocka
Utworzono:
śr., 20/06/2018 - 12:28

Wynik wyboru na Partnera do wspólnej realizacji projektu pt. „Imigranci w parafii. Kultura przyjęcia” przez Międzyinstytutowy Zakład Badań nad Migracją – Wydział Nauk Historycznych i Społecznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Nabór odbywał się w ramach konkursu nr  POWR.03.01.00-IP.08-00-3MU/18.

 

W odpowiedzi na zamieszczone w dniu 29.05.2018 r. ogłoszenie nr 5/CentIR/2018 o otwartym naborze na Partnera/Partnerów na stronie BIP UKSW do Centrum Inicjatyw Rozwojowych UKSW wpłynęły, do dnia 19.06.2018  r. (do godz.14:00) następujące oferty:

 

Polskie Forum Migracyjne Fundacja, ul. Orła Białego 44 a, 05-080 Izabelin

 

Wprowadzający:
Alicja Wysocka
Utworzono:
śr., 20/06/2018 - 11:59

Wynik wyboru na Partnera do wspólnej realizacji projektu pt. „Szkoła rodziny” przez Wydział Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w ramach konkursu nr POWR.03.01.00-IP.08-00-3MU/18

W odpowiedzi na zamieszczone w dniu 23.05.2018 r. ogłoszenie nr 3/CentIR/2018 o otwartym naborze na Partnera/Partnerów na stronie BIP UKSW do Centrum Inicjatyw Rozwojowych UKSW wpłynęły, do dnia 13.06.2018  r. (do godz.14:00) następujące oferty:

 

Dom Narodzin Świętej Rodziny Marianna Gołygowska, ul. Polna 28a/1, 05-092 Łomianki
Fundacja Ad Futurum, ul. Nowowiejska 12, 05-410 Józefów

 

Po zapoznaniu się z ofertami Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie podaje do publicznej wiadomości informację o wyborze Partnerów do projektu:

 

Wprowadzający:
Alicja Wysocka
Utworzono:
czw., 14/06/2018 - 09:35

Ogłoszenie nr 12/CentIR/2018 o otwartym naborze Partnera/-ów w ramach konkursu nr POWR.03.01.00-IP.08-00-3MU/18

Ogłoszenie o otwartym naborze Partnera/-ów

w celu przygotowania i realizacji projektu przez Wydział Studiów nad Rodziną Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (WSnR UKSW) w ramach Osi Priorytetowej III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju PO WER,
Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym,

konkurs nr POWR.03.01.00-IP.08-00-3MU/18 na realizację „Trzeciej Misji Uczelni”.

 

Wprowadzający:
Alicja Wysocka
Utworzono:
pon., 04/06/2018 - 14:55

Ogłoszenie nr 11/CentIR/2018 o otwartym naborze Partnera/-ów w ramach konkursu nr POWR.03.01.00-IP.08-00-3MU/18

 

Ogłoszenie o otwartym naborze Partnera/-ów

w celu przygotowania i realizacji projektu pn.: „Skazani na rozwój - aktywizacja społeczno-zawodowa skazanych” na Wydziale Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w ramach Osi Priorytetowej  III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja

Rozwój 2014 - 2020

Wprowadzający:
Alicja Wysocka
Utworzono:
śr., 30/05/2018 - 16:00

Strony