Ogłoszenie o udzielonym zamówieniu na podstawie art. 4d ust. 1 pkt 1 Pzp

Karty podstawowe

Ogłoszenie o udzielonym zamówieniu na podstawie art. 4d ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843)

w związku w związku art. 4d ust.1. pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), informuje o udzielonym zamówieniu w ramach realizowanego na Wydziale Nauk Historycznych Projektu pn.: Opracowanie merytoryczne i redakcyjne niepublikowanych zapisków kard. Stefana Wyszyńskiego „Pro memoria”, finansowanego z Programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Pomniki polskiej myśli filozoficznej, teologicznej i społecznej XX i XXI wieku.

 

Zamówienia udzielono niżej wymienionym osobom:

a) Redakcja naukowa tomów:

  • Tom 1966: dr Rafał Łatka, dr hab. Paweł Skibiński
  • Tom 1967: ks. Michał Sołomieniuk, dr Rafał Kościański
  • Tom 1968: s. Małgorzata Krupecka

 

Termin realizacji zamówienia: nie później niż do dnia 31.12.2020 r.

Osoba odpowiedzialna: 
Alicja Wysocka
Wprowadzający:
Katarzyna Dominiak
Utworzono:
wt., 21/01/2020 - 10:06