Informacja o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego nr 1/PdD/2020 z dnia 08.01.2020 r.

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego nr  1/PdD/2020 z dnia 08.01.2020 r., którego przedmiotem była usługa polegająca na  opracowaniu oraz przeprowadzeniu kursów/szkoleń z zakresu: 1) „Zarządzania czasem” oraz 2) „Prezentacji wyników badań” w ramach projektu „Perspektywa dla doktoranta”, realizowanego na Wydziale Teologicznym UKSW, niniejszym zawiadamiamy o wyborze najkorzystniejszej oferty złożonej dla poszczególnych kursów/szkoleń:

  1. Dla kursu/szkolenia z zakresu: 1) „Zarządzania czasem”

Publico Anna Kornacka, ul. Zakole 17/5; 71-454 Szczecin

Uzasadnienie – wybrana oferta spełnia wszystkie warunki i kryteria określone przez Zamawiającego.

  1. Dla kursu/szkolenia z zakresu: 2) „Prezentacji wyników badań”

Publico Anna Kornacka, ul. Zakole 17/5; 71-454 Szczecin

Uzasadnienie – wybrana oferta spełnia wszystkie warunki i kryteria określone przez Zamawiającego.

Osoba odpowiedzialna: 
Alicja Wysocka
Wprowadzający:
Katarzyna Dominiak
Utworzono:
czw., 30/01/2020 - 14:17