Zaproszenie nr 03/ABK/B056/2019 do składania ofert na usługę przeprowadzenia szkolenia z analizy ról zespołowych dla 3 doradców zawodowych oraz procesu akredytacji z umiejętności wykorzystania analizy ról zespołowych dla 3 doradców zawodowych

Karty podstawowe

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zaprasza do składania ofert na usługę przeprowadzenia szkolenia z analizy ról zespołowych dla 3 doradców zawodowych oraz przeprowadzenie procesu akredytacji dot. umiejętności wykorzystania analizy ról zespołowych dla 3 doradców zawodowych w ramach projektu Wiem, potrafię, działam. Profesjonalizacja usług Centrum Szkoleń i Doradztwa Zawodowego UKSW w ramach Działania 3.1, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Ofertę należy przesłać/dostarczyć na adres:

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie,

Biuro Karier

ul. Wóycickiego 1/3, bud. 21 pok. 311,

01 – 938 Warszawa,

 

do dnia 14.11.2019 r. do godz. 13.00, decyduje data wpływu do jednostki.

 

W załączeniu:

  1. Zapytanie ofertowe
  2. Formularz Ofertowy – Załącznik nr 1
  3. CV trenera – Załącznik nr 2
  4. Oświadczenie wykonawcy o braku powiązań – Załącznik nr 3
  5. Wzór umowy z Wykonawcą – Załącznik nr 4
  6. Wzór Protokołu odbioru przedmiotu umowy – Załącznik nr 5
     

 

Osoba odpowiedzialna: 
Iwona Bandych
Wprowadzający:
Karolina Piotrowska
Utworzono:
śr., 06/11/2019 - 14:10