Inne Ogłoszenia

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NR 2/DT/2018

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zaprasza do składania ofert na usługę kompleksowego przygotowania Studium Wykonalności, tabel finansowych (model ekonomiczno – finansowy)
i analiz ekonomiczno – finansowych z uwzględnieniem elementów analizy kosztów i korzyści dla projektu polegającego na termomodernizacji budynku nr 12, usytuowanego na terenie kampusu UKSW przy ul. Wóycickiego 1/3 w Warszawie, zgodnie z zapisami Konkursu nr POIS.01.03.01-IW.03-00-002/17, z obowiązującymi wytycznymi oraz kryteriami wyboru projektów.

Wprowadzający:
Katarzyna Dominiak
Utworzono:
czw., 11/01/2018 - 14:16

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NR 1/DT/2018

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zaprasza do składania ofert na usługę kompleksowego przygotowania Studium Wykonalności, tabel finansowych (model ekonomiczno – finansowy) i analiz
ekonomiczno – finansowych z uwzględnieniem elementów analizy kosztów i korzyści dla projektu polegającego na termomodernizacji z możliwością rozbudowy budynku nr 19, usytuowanego na terenie kampusu UKSW przy ul. Wóycickiego 1/3 w Warszawie, zgodnie z zapisami Konkursu nr POIS.01.03.01-IW.03-00-002/17, z obowiązującymi wytycznymi oraz kryteriami wyboru projektów.

Wprowadzający:
Katarzyna Dominiak
Utworzono:
czw., 11/01/2018 - 14:11

Informacja o rozstrzygnięciu Zaproszenia do składania ofert nr 11/DT/2017

W związku z prowadzonym postępowaniem nr  11/DT/2017  w trybie zaproszenia do składania ofert z dnia 28.12.2017 r., którego przedmiotem była usługa kompleksowego przygotowania audytu ex-ante dla projektu polegającego na termomodernizacji budynku nr 12, na kampusie UKSW przy ul. Wóycickiego 1/3 w Warszawie, informujemy, że została wybrana oferta firmy K30 sp. z o.o., ul. Kielecka 30/5, 02-530 Warszawa.

Wprowadzający:
Katarzyna Dominiak
Utworzono:
pon., 08/01/2018 - 10:59

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NR 11/DT/2017

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zaprasza do składania ofert na usługę  kompleksowego przygotowania audytu ex-ante dla projektu polegającego na termodernizacji  budynku nr 12, na terenie kampusu UKSW przy ul. Wóycickiego 1/3  w Warszawie. Na realizację projektu UKSW planuje złożyć wniosek o dofinansowanie w  ramach konkursu nr  POIS.01.03.01-IW.03-00-002/17 organizowanego przez NFOŚiGW w ramach Poddziałania 1.3.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej.

Wprowadzający:
Katarzyna Dominiak
Utworzono:
czw., 28/12/2017 - 00:00

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 10/DT/2017

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zaprasza do składania ofert na usługę wykonania kompleksowego przygotowania audytu ex-ante dla projektu polegającego na modernizacji wraz z

rozbudową budynku nr 19, na kampusie UKSW przy ul. Wóycickiego 1/3 w Warszawie. Na część projektu dotyczącą termomodernizacji UKSW planuje złożyć wniosek o dofinansowanie w  ramach konkursu

nr  POIS.01.03.01-IW.03-00-002/17 organizowanego przez NFOŚiGW w ramach Poddziałania 1.3.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej.

Wprowadzający:
Katarzyna Dominiak
Utworzono:
czw., 28/12/2017 - 00:00

ZAPYTANIE O WARTOŚĆ SZACUNKOWĄ nr 13/S/INNE/DT/2017

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zaprasza do określania wartości szacunkowej wykonania usługi kompleksowego przygotowania Studium Wykonalności, tabel finansowych (model ekonomiczno-finansowy) oraz analizy kosztów i korzyści dla projektu polegającego na termomodernizacji budynku nr 12, usytuowanego na terenie kampusu UKSW, przy ul. Wóycickiego 1/3 w Warszawie.

Wprowadzający:
Katarzyna Dominiak
Utworzono:
śr., 27/12/2017 - 00:00

ZAPYTANIE O WARTOŚĆ SZACUNKOWĄ nr 12/S/INNE/DT/2017

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zaprasza do określania wartości szacunkowej wykonania usługi przygotowania przygotowania Studium Wykonalności, tabel finansowych (model ekonomiczno – finansowy) oraz  analizy kosztów i korzyści dla projektu polegającego na modernizacji wraz z rozbudową budynku nr 19, na kampusie UKSW przy ul. Wóycickiego 1/3  w Warszawie.

Wprowadzający:
Katarzyna Dominiak
Utworzono:
śr., 27/12/2017 - 00:00

ZAPYTANIE O WARTOŚĆ SZACUNKOWĄ nr 11/S/INNE/DT/2017

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zaprasza do określania wartości szacunkowej wykonania usługi kompleksowego przygotowania audytu ex-ante dla projektu polegającego termomodernizacji budynku nr 12, na terenie kampusu UKSW przy ul. Wóycickiego 1/3 w Warszawie.

Wprowadzający:
Katarzyna Dominiak
Utworzono:
wt., 12/12/2017 - 14:16

ZAPYTANIE O WARTOŚĆ SZACUNKOWĄ nr 10/S/INNE/DT/2017

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zaprasza do określania wartości szacunkowej wykonania usługi kompleksowego przygotowania audytu ex-ante dla projektu polegającego na modernizacji wraz z rozbudową budynku nr 19, na kampusie UKSW przy ul. Wóycickiego 1/3 w Warszawie .

Wprowadzający:
Katarzyna Dominiak
Utworzono:
wt., 12/12/2017 - 14:11

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NR 8/DT/2017

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zaprasza do składania ofert na wykonanie usługi kompleksowego przygotowania audytu energetycznego oraz oświetleniowego dla projektu polegającego na termomodernizacji budyn12ku nr , na kampusie UKSW przy ul. Wóycickiego 1/3 w Warszawie .

Wprowadzający:
Katarzyna Dominiak
Utworzono:
pon., 11/12/2017 - 14:48

Strony