Menu odnośników dodatkowych

Inne Ogłoszenia

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 10/DT/2017

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zaprasza do składania ofert na usługę wykonania kompleksowego przygotowania audytu ex-ante dla projektu polegającego na modernizacji wraz z

rozbudową budynku nr 19, na kampusie UKSW przy ul. Wóycickiego 1/3 w Warszawie. Na część projektu dotyczącą termomodernizacji UKSW planuje złożyć wniosek o dofinansowanie w  ramach konkursu

nr  POIS.01.03.01-IW.03-00-002/17 organizowanego przez NFOŚiGW w ramach Poddziałania 1.3.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej.

Wprowadzający:
Katarzyna Dominiak
Utworzono:
czw., 28/12/2017 - 00:00

ZAPYTANIE O WARTOŚĆ SZACUNKOWĄ nr 13/S/INNE/DT/2017

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zaprasza do określania wartości szacunkowej wykonania usługi kompleksowego przygotowania Studium Wykonalności, tabel finansowych (model ekonomiczno-finansowy) oraz analizy kosztów i korzyści dla projektu polegającego na termomodernizacji budynku nr 12, usytuowanego na terenie kampusu UKSW, przy ul. Wóycickiego 1/3 w Warszawie.

Wprowadzający:
Katarzyna Dominiak
Utworzono:
śr., 27/12/2017 - 00:00

ZAPYTANIE O WARTOŚĆ SZACUNKOWĄ nr 12/S/INNE/DT/2017

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zaprasza do określania wartości szacunkowej wykonania usługi przygotowania przygotowania Studium Wykonalności, tabel finansowych (model ekonomiczno – finansowy) oraz  analizy kosztów i korzyści dla projektu polegającego na modernizacji wraz z rozbudową budynku nr 19, na kampusie UKSW przy ul. Wóycickiego 1/3  w Warszawie.

Wprowadzający:
Katarzyna Dominiak
Utworzono:
śr., 27/12/2017 - 00:00

ZAPYTANIE O WARTOŚĆ SZACUNKOWĄ nr 11/S/INNE/DT/2017

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zaprasza do określania wartości szacunkowej wykonania usługi kompleksowego przygotowania audytu ex-ante dla projektu polegającego termomodernizacji budynku nr 12, na terenie kampusu UKSW przy ul. Wóycickiego 1/3 w Warszawie.

Wprowadzający:
Katarzyna Dominiak
Utworzono:
wt., 12/12/2017 - 14:16

ZAPYTANIE O WARTOŚĆ SZACUNKOWĄ nr 10/S/INNE/DT/2017

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zaprasza do określania wartości szacunkowej wykonania usługi kompleksowego przygotowania audytu ex-ante dla projektu polegającego na modernizacji wraz z rozbudową budynku nr 19, na kampusie UKSW przy ul. Wóycickiego 1/3 w Warszawie .

Wprowadzający:
Katarzyna Dominiak
Utworzono:
wt., 12/12/2017 - 14:11

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NR 8/DT/2017

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zaprasza do składania ofert na wykonanie usługi kompleksowego przygotowania audytu energetycznego oraz oświetleniowego dla projektu polegającego na termomodernizacji budyn12ku nr , na kampusie UKSW przy ul. Wóycickiego 1/3 w Warszawie .

Wprowadzający:
Katarzyna Dominiak
Utworzono:
pon., 11/12/2017 - 14:48

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 9/DT/2017

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zaprasza do składania ofert na wykonanie Programu funkcjonalno-użytkowego i opisu przedmiotu zamówienia zgodnie z ustawą PZP i aktami wykonawczymi do postępowania na wybór wykonawcy dokumentacji projektowej dla projektu polegającego na termomodernizacji
budynku nr 12, na terenie kampusu UKSW przy ul. Wóycickiego 1/3 w Warszawie, zgodnie z załączonym Zaproszeniem do składania ofert nr 9/DT/2017.

Proszę o podanie wartości zamówienia netto i brutto na załączonym Formularzu.

Wprowadzający:
Katarzyna Dominiak
Utworzono:
pon., 11/12/2017 - 14:35

ZAPYTANIE O WARTOŚĆ SZACUNKOWĄ nr 9/S/INNE/DT/2017

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zaprasza do określania wartości szacunkowej usługi wykonania  Programu funkcjonalno-użytkowego i opisu przedmiotu zamówienia zgodnie z ustawą PZP i aktami wykonawczymi do postępowania na wybór wykonawcy dokumentacji projektowej dla projektu polegającego na termomodernizacji budynku nr 12, na terenie kampusu UKSW przy ul. Wóycickiego 1/3 w Warszawie.Proszę o podanie szacowanej wartości zamówienia netto i brutto na załączonym Formularzu.

Wprowadzający:
Alicja Wysocka
Utworzono:
pt., 01/12/2017 - 15:12

ZAPYTANIE O WARTOŚĆ SZACUNKOWĄ nr 8/S/INNE/DT/2017

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zaprasza do określania wartości szacunkowej wykonania usługi kompleksowego przygotowania audytu energetycznego oraz oświetleniowego dla projektu polegającego na termomodernizacji budyn12ku nr , na kampusie UKSW przy ul. Wóycickiego 1/3 w Warszawie .

Wprowadzający:
Katarzyna Dominiak
Utworzono:
pt., 01/12/2017 - 14:46

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 6/DT/2017

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zaprasza do składania ofert na wykonanie usługi przygotowania audytu energetycznego oraz oświetleniowego dla projektu polegającego na modernizacji wraz z rozbudową budynku nr 19, na kampusie UKSW przy ul. Wóycickiego 1/3 w Warszawie .

Wprowadzający:
Katarzyna Dominiak
Utworzono:
pt., 01/12/2017 - 13:11

Strony