Inne Ogłoszenia

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 9/DT/2017

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zaprasza do składania ofert na wykonanie Programu funkcjonalno-użytkowego i opisu przedmiotu zamówienia zgodnie z ustawą PZP i aktami wykonawczymi do postępowania na wybór wykonawcy dokumentacji projektowej dla projektu polegającego na termomodernizacji
budynku nr 12, na terenie kampusu UKSW przy ul. Wóycickiego 1/3 w Warszawie, zgodnie z załączonym Zaproszeniem do składania ofert nr 9/DT/2017.

Proszę o podanie wartości zamówienia netto i brutto na załączonym Formularzu.

Wprowadzający:
Katarzyna Dominiak
Utworzono:
pon., 11/12/2017 - 14:35

ZAPYTANIE O WARTOŚĆ SZACUNKOWĄ nr 9/S/INNE/DT/2017

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zaprasza do określania wartości szacunkowej usługi wykonania  Programu funkcjonalno-użytkowego i opisu przedmiotu zamówienia zgodnie z ustawą PZP i aktami wykonawczymi do postępowania na wybór wykonawcy dokumentacji projektowej dla projektu polegającego na termomodernizacji budynku nr 12, na terenie kampusu UKSW przy ul. Wóycickiego 1/3 w Warszawie.Proszę o podanie szacowanej wartości zamówienia netto i brutto na załączonym Formularzu.

Wprowadzający:
Alicja Wysocka
Utworzono:
pt., 01/12/2017 - 15:12

ZAPYTANIE O WARTOŚĆ SZACUNKOWĄ nr 8/S/INNE/DT/2017

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zaprasza do określania wartości szacunkowej wykonania usługi kompleksowego przygotowania audytu energetycznego oraz oświetleniowego dla projektu polegającego na termomodernizacji budyn12ku nr , na kampusie UKSW przy ul. Wóycickiego 1/3 w Warszawie .

Wprowadzający:
Katarzyna Dominiak
Utworzono:
pt., 01/12/2017 - 14:46

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 6/DT/2017

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zaprasza do składania ofert na wykonanie usługi przygotowania audytu energetycznego oraz oświetleniowego dla projektu polegającego na modernizacji wraz z rozbudową budynku nr 19, na kampusie UKSW przy ul. Wóycickiego 1/3 w Warszawie .

Wprowadzający:
Katarzyna Dominiak
Utworzono:
pt., 01/12/2017 - 13:11

ZAPYTANIE O WARTOŚĆ SZACUNKOWĄ nr 7/S/INNE/DT/2017

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zaprasza do określania wartości szacunkowej usługi wykonania Ekspertyzy konstrukcyjnej oraz Programu funkcjonalno-użytkowego i opisu przedmiotu zamówienia zgodnie z ustawą PZP i aktami wykonawczymi do postępowania na wybór wykonawcy dokumentacji projektowej dla projektu polegającego na modernizacji wraz z rozbudową budynku nr 19, na terenie kampusu UKSW przy ul. Wóycickiego 1/3 w Warszawie.

Zamawiający przewiduje wykonanie przedmiotu zamówienia w dwóch etapach - Szczegóły w załączonym dokumencie.

Wprowadzający:
Alicja Wysocka
Utworzono:
pt., 24/11/2017 - 15:16

ZAPYTANIE O WARTOŚĆ SZACUNKOWĄ nr 6/S/INNE/DT/2017

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zaprasza do określania wartości szacunkowej wykonania usługi kompleksowego przygotowania audytu energetycznego oraz oświetleniowego dla projektu polegającego na modernizacji wraz z rozbudową budynku nr 19, na kampusie UKSW przy ul. Wóycickiego 1/3 w Warszawie.

Wprowadzający:
Katarzyna Dominiak
Utworzono:
wt., 21/11/2017 - 00:00

Rozstrzygnięcie konkursu na najem lokalu w celu prowadzenia stołówki studenckiej

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego na "Najem lokalu wraz z wyposażeniem w celu prowadzenia stołówki studenckiej w budynku UKSW nr 21 przy ul. Wóycickiego 1/3" za najkorzystniejszą uznana została oferta złożona przez firmę: "KOMA" Konstanty Marat.

Wprowadzający:
Alicja Wysocka
Utworzono:
śr., 28/06/2017 - 11:42

Konkurs na najem lokalu z przeznaczeniem na prowadzanie stołówki studenckiej

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie ogłasza konkurs na:
"Najem lokalu wraz z wyposażeniem w celu prowadzenia stołówki studenckiej w budynku UKSW nr 21 (Auditorium Maximum) w Warszawie przy ul. Wóycickiego 1/3."
Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi warunkami i wymaganiami konkursu.
Wszelkie pytania dot. konkursu należy kierować na adres e-mail: d.zaremba@uksw.edu.pl lub tel. 22 561 88 88

Wprowadzający:
Alicja Wysocka
Utworzono:
pt., 05/05/2017 - 14:29

Informacja o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego nr 1/DT/ZO/2017-POIS

 

W związku z prowadzonym postępowaniem w trybie zaproszenia do składania ofert nr 1/DT/ZO/2017-POIS z dnia 30.03.2017 r., którego przedmiotem było wykonanie, dostawa i montaż wolnostojącej metalowej tablicy informacyjnej o parametrach wyznaczonych w zapytaniu ofertowym, informujemy, że została wybrana oferta firmy Abiplex spółka jawna Dariusz Lasoń Krzysztof Oleszczuk, ul. Towarowa 30, 00-839 Warszawa.

Wprowadzający:
Katarzyna Dominiak
Utworzono:
pt., 07/04/2017 - 13:24

Zapytanie ofertowe nr 1/DT/ZO/2017-POIS - usługa wykonania i montażu tablicy informacyjnej

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zaprasza do składania ofert na usługę polegającą na wykonaniu i  montażu tablicy informacyjnej do projektu pn. „Termomodernizacja budynku Rektoratu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie”  w Warszawie, przy ul. Dewajtis 5.

Uprzejmie prosimy o określenie wartości (kwota brutto i netto) przedmiotowego zamówienia określonego w załączniku na załączonym Formularzu cenowym.

Wprowadzający:
Katarzyna Dominiak
Utworzono:
pt., 31/03/2017 - 15:00

Strony