Inne Ogłoszenia

„Perspektywa dla doktoranta”

Od roku akademickiego 2018/2019 ruszył projekt „Perspektywa dla doktoranta” dedykowany uczestnikom studiów doktoranckich na UKSW, którego celem jest zwiększenie jakości i efektywności kształcenia na studiach doktoranckich.

W ramach projektu doktoranci będą uczestniczyć w:

- cyklu zajęć wykładowo-warsztatowych podnoszących kompetencję i wiedzę uczestników

- szkole letniej w zagranicznym ośrodku uniwersyteckim

Wprowadzający:
Katarzyna Dominiak
Utworzono:
pt., 30/11/2018 - 13:20

Konkurs na najem lokalu w celu prowadzenia stołówki studenckiej


Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie ogłasza konkurs na:
„Najem lokalu wraz z wyposażeniem z przeznaczeniem na prowadzenie stołówki studenckiej w budynku UKSW nr 23 przy ul. Wóycickiego 1/3”

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi warunkami i wymaganiami konkursu.

Wszelkie pytania dot. konkursu należy kierować na adres e-mail: d.zaremba@uksw.edu.pl  lub tel. 22 561 88 88

 

W załączeniu:

Wprowadzający:
Alicja Wysocka
Utworzono:
pon., 02/07/2018 - 13:15

Informacja o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego nr 1/MCB/2018

W związku z prowadzonym postępowaniem w trybie zaproszenia do składania ofert nr 1/MCB/2018 z dnia 13.04.2018 r., którego przedmiotem było wykonanie, dostawa i montaż tablicy informacyjnej o parametrach w ramach projektu „Multidyscyplinarne Centrum Badawcze Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie”, informujemy, że została wybrana oferta firmy Flesz Studio Tomasz Kenig, Królikowo 6, 11-015 Olsztynek.
 

Wprowadzający:
Katarzyna Dominiak
Utworzono:
sob., 28/04/2018 - 00:00

Zapytanie ofertowe 1/MCB/2018 - tablica informacyjna

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zaprasza do składania ofert na wykonanie, dostawę i montaż tablicy informacyjnej w ramach projektu "Multidyscyplinarne Centrum Badawcze Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie".

Uprzejmie prosimy o określenie wartości (kwota brutto i netto) przedmiotowego zamówienia określonego w Zapytaniu Ofertowym na załączonym Formularzu ofertowym i przesłanie na adres e-mail: mcb@uksw.edu.pl w terminie do 23.04.2018 do godz. 14.00.

Wprowadzający:
Katarzyna Dominiak
Utworzono:
pt., 13/04/2018 - 14:27

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT nr 4/DT/2018

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zaprasza do składania ofert na usługę polegającą na wykonaniu i  montażu tablicy pamiątkowej do projektu pn. „Termomodernizacja budynku Rektoratu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie”  w Warszawie, przy ul. Dewajtis 5.

Uprzejmie prosimy o określenie wartości (kwota brutto i netto) przedmiotowego zamówienia określonego w załączniku na załączonym Formularzu cenowym.

Wprowadzający:
Katarzyna Dominiak
Utworzono:
czw., 22/03/2018 - 08:01

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/DT/2018

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zaprasza do składania ofert na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w branży elektrycznej i teletechnicznej przy realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa Centrum Sportowego UKSW przy ul. Wóycickiego 1/3 w Warszawie.

Formularz ofertowy

Wzór umowy

Wprowadzający:
Katarzyna Dominiak
Utworzono:
wt., 13/03/2018 - 07:32

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/DT/2018

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zaprasza do składania ofert na wykonanie audytu ex-post budynku Rektoratu (Stary Gmach) Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz opracowanie zakresu oszczędności energii w związku z przeprowadzoną termomodernizacją budynku, w celu potwierdzenia osiągnięcia celów projektu, przyjętych we wniosku o dofinansowanie po zakończeniu  realizacji projektu. Wyniki audytu służyć będą monitorowaniu wskaźników.

Wprowadzający:
Katarzyna Dominiak
Utworzono:
pt., 02/03/2018 - 00:00

Ogłoszenie nr 1/CTI/2018 o otwartym naborze Partnera/-ów w ramach konkursu nr POWR.03.01.00-IP.08-00-DUO/18

Ogłoszenie o otwartym naborze Partnera/-ów w celu przygotowania i realizacji projektu przez Centrum Technologii Informacyjnych Nauk Humanistyczno-Społecznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (CTI UKSW) w ramach konkursu Studia Dualne, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym.

Wprowadzający:
Katarzyna Dominiak
Utworzono:
pon., 05/02/2018 - 13:54

ZAPYTANIE O WARTOŚĆ SZACUNKOWĄ

W związku z przestrzeganiem zasady należytego zarządzania finansowego, zwracam się z uprzejmą prośbą, w ramach rozeznania rynku i w celu oszacowania wartości zamówienia, o przedstawienie wartości szacunkowej (brutto i netto) usługi wykonania, dostawy i montażu tablicy pamiątkowej do projektu pn. „Termomodernizacja budynku Rektoratu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie" na terenie kampusu UKSW przy ul.

Wprowadzający:
Katarzyna Dominiak
Utworzono:
pon., 22/01/2018 - 12:58

Strony