Menu odnośników dodatkowych

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT nr 4/DT/2018

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zaprasza do składania ofert na usługę polegającą na wykonaniu i  montażu tablicy pamiątkowej do projektu pn. „Termomodernizacja budynku Rektoratu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie”  w Warszawie, przy ul. Dewajtis 5.

Uprzejmie prosimy o określenie wartości (kwota brutto i netto) przedmiotowego zamówienia określonego w załączniku na załączonym Formularzu cenowym.

Oferty należy przysyłać do dnia 27.03.2018 r. do godz. 09.00 na adres e-mail: j.wdowiak@uksw.edu.pl lub lub w wersji papierowej do Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie  ul. Wóycickiego 1/3, bud. 24, pok. 021, Warszawa 01-938.

Formularz ofertowy - pobierz

Zapytanie ofertowe - pobierz

Wzór tablicy pamiątkowej

 

Osoba odpowiedzialna: 
Alicja Wysocka

Ogłoszenie 

Inne Ogłoszenia
Wprowadzający:
Katarzyna Dominiak
Utworzono:
czw., 22/03/2018 - 08:01