Menu odnośników dodatkowych

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/DT/2018

Karty podstawowe

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zaprasza do składania ofert na wykonanie audytu ex-post budynku Rektoratu (Stary Gmach) Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz opracowanie zakresu oszczędności energii w związku z przeprowadzoną termomodernizacją budynku, w celu potwierdzenia osiągnięcia celów projektu, przyjętych we wniosku o dofinansowanie po zakończeniu  realizacji projektu. Wyniki audytu służyć będą monitorowaniu wskaźników. Audyt ex-post  należy wykonać zgodnie z obowiązującymi zasadami działania 1.3.1 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Proszę o podanie wartości zamówienia netto i brutto na załączonym Formularzu.

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Wzór umowy

Oferty należy przesyłać na adres e-mail:
j.wdowiak@uksw.edu.pl  w terminie do 09.03.2018 r. do godziny 11:00.

Osoba odpowiedzialna: 
Alicja Wysocka

Ogłoszenie 

Inne Ogłoszenia
Wprowadzający:
Katarzyna Dominiak
Utworzono:
pt., 02/03/2018 - 00:00