Menu odnośników dodatkowych

Zapytanie ofertowe 1/MCB/2018 - tablica informacyjna

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zaprasza do składania ofert na wykonanie, dostawę i montaż tablicy informacyjnej w ramach projektu "Multidyscyplinarne Centrum Badawcze Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie".

Uprzejmie prosimy o określenie wartości (kwota brutto i netto) przedmiotowego zamówienia określonego w Zapytaniu Ofertowym na załączonym Formularzu ofertowym i przesłanie na adres e-mail: mcb@uksw.edu.pl w terminie do 23.04.2018 do godz. 14.00.

W załączeniu przesyłamy:
1. Zapytanie ofertowe
2. Formularz oferty
3. Wzór umowy
4. Wzór protokołu wykonania

Osoba odpowiedzialna: 
Alicja Wysocka

Ogłoszenie 

Inne Ogłoszenia
Wprowadzający:
Katarzyna Dominiak
Utworzono:
pt., 13/04/2018 - 14:27